Lenker til artikler om mer lykke!

På mine konserter reflekterer jeg over lykke mellom sangene mine.  Det jeg forteller om er hentet fra min praksis som «lykkolog»,  fra min utdannelse i arbeids og organsisasjonspsykologi ved UIB, coachingutdannelse, bøker, og forskningslitteratur.   Det samme er kildene for e-kursene som du vil finne her etterhvert.   Her er en samling lenker for deg som vil (s)øke lykken …

Lykke – definisjon (Store norske leksikon)

Oppdrag lykke (nrk.no 16.9.2013)

Test your happiness (nrk.no 16.9.2013) (bbc.co.uk 8.3.2006) (nrk.no 11.1.2010)

10 råd mot ensomheten (vg.no 28.12.2010)

Facebook gjør deg ulykkelig (nrk.no 5.3.2012)

Misnøye i paradis (aftenposten.no 12.3.2008)

Lykke mer enn arbeid (aftenposten.no 14.12.2008)

Perfekt – ikke at være perfekt (berlingske.dk 13.6.2008)

Jakten på lykken (forskning.no 25.1.2008)

Lykken er medfødt (forskning.no 28.12.2007)

EU søker oppskriften på lykke(ukeavisen.no 8.5.2007)

– Følelsene våre dreper jorden(nettavisen.no 28.12.2007)

– FNs første offisielle lykkedag

Hva gjør deg lykkelig?
aftenposten.no 20.3.2013
I dag er verdens første lykkedag. Hva gjør deg lykkelig?

20. mars er FNs første offisielle lykkedag. Men hva betyr det egentlig å være lykkelig? Det er gjort mange offisielle undersøkelser på dette, og Norge kommer mer eller mindre godt ut på flere av dem.

For eksempel havner vi som land nummer fem på lykkeindeksen i World Database of Happiness, slått av blant annet danskene.

I en annen undersøkelse i OECD-regi, Better Life index, kommer også nordmenn ut som mer lykkelige enn gjennomsnittet. (…)

– Du kan tenke deg lykkeligere

Du kan tenke deg lykkeligere
kk.no 2.7.2012
LYKKEN ER: Nærmere enn du tror, og du kan gjøre noe selv for å komme dit!

Trener du på å være positiv, nysgjerrig og omtenksom, øker det lykkefølelsen.

Det er mange som drømmer om å bli vakrere, slankere, sprekere, smartere og rikere. Graver vi litt i HVORFOR vi ønsker oss dette, er egentlig svaret at vi tror vi vil bli lykkeligere da.

Higen etter å være lykkelig er ganske allmenn. Men du trenger ikke farge, plukke, løfte, trene til blodsmaken tar deg, pugge TP-spørsmål til du får kortslutning – eller sette din lit til at lottokupongen en dag skal ha syv rette, for å finne lykken.

Du kan faktisk tenke deg lykkeligere, viser forskning fra Universität Zürich.

Det fant de ut ved å dele en gruppe på 178 studenter i tre, og be den første gruppen øve seg på karaktertrekk som nysgjerrighet, optimisme, takknemlighet, humor og entusiasme. Den andre gruppen skulle fokusere på å være kreative, hjelpe andre, se framover, verdsette skjønnhet (ikke folks utseende, nødvendigvis), og hige etter lærdom. Tredje gruppe skulle ikke gjøre noen slike øvelser, men fungere som kontrollgruppe. (…)

(AnmIdéutvikling, kreativitet og gründervirksomhet (mintankesmie.no).)

(AnmHar du trænet din lykkefølelse i dag? (jyllands-posten.dk 1.8.2014).)

(AnmMerely thinking about your partner boosts mood and energy (medicalnewstoday.com 22.8.2014).)

– Du kan lære deg å bli et lykkeligere menneske

Slik blir du lykkeligere
nrk.no 23.9.2013
Lykkelige mennesker lever i gjennomsnitt 10 år lenger enn ulykkelige. Da er det kanskje en trøst at lykke faktisk kan læres.

– Du kan lære deg å bli et lykkeligere menneske, sier lykkeforsker Lisa Vivoll Straume.

I tv-serien Oppdrag lykke hjelper hun fire vanlige mennesker som ønsker seg mer glede og lykke i livene sine. Deltakerne lærer å bruke teknikker fra såkalt positiv psykologi som kan gjøre hverdagen mindre grå og lykkefølelsen sterkere.

Positiv psykologi fokuserer mer på menneskelig styrke og de ressursene vi har, enn på svakhet og sykdomstenkning. (…)

(AnmInformasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(AnmCan a mathematical equation really be the formula for happiness? (theconversation.com 7.8.2014).)

– Snarveier til mer lykke (- Vær sammen med positive mennesker)

Snarveier til mer lykke
nrk.no 25.1.2011
Vær sammen med positive mennesker – et menneskets lykke kan spre seg og påvirke humøret til familie og venner.

Sliter du med humøret i vintermørket? Her er seks snarveier som kan gjøre deg mer lykkelig. (…)

Vær sammen med positive mennesker
Lykke er smittsomt, det viser en Harvard-undersøkelse. Et menneskets lykke kan spre seg og påvirke humøret til familie og venner.

Bare det å befinne seg i nærheten av noen som føler seg tilfreds, gir deg 15,3 prosent større sannsynlighet for at du føler deg lykkelig selv, ifølge undersøkelsen. (…)

(AnmLykke er smittsomt (nrk.no 5.12.2008).)

(AnmDynamic spread of happiness in a large social network: longitudinal analysis over 20 years in the Framingham Heart Study. BMJ. 2008 Dec 4;337:a2338.)

(AnmOppdrag lykke – NRK (…) .. Vær sammen med positive mennesker – et menneskets lykke kan spre seg og påvirke humøret til familie og … (nrk.no 6.7.2014).)

– Studie finner at venner er genetisk lignende

Study finds friends are genetically similar
medicalnewstoday.com 16.7.2014
A new study gives cause to reflect on the saying, «friends are the family we choose.» Researchers at the University of California-San Diego and Yale University in New Haven, CT, find that friends who are not related biologically have more DNA in common with each other than with strangers.

Writing in the Proceedings of the National Academy of Sciences, James Fowler, professor of medical genetics and political science at the University of California-San Diego (UCSD), and Nicholas Christakis, professor of sociology, evolutionary biology, and medicine at Yale, describe how they conducted a genome-wide analysis of nearly 1.5 million markers of gene variation using data from the Framingham Heart Study. (…)

– Underliggende mekanismer bak kortvarig lykke

Mechanisms underlying momentary happiness (Underliggende mekanismer bak kortvarig lykke)
Ifølge en studie var nivået på selvrapportert lykke hos 18 420 personer engasjert i et gamblingspill påvirket av samspillet mellom mottatt belønning og forventet belønning, og fMRI av 26 personer engasjert i et lignende spill avdekket økt nevral aktivitet i hjerneregionen kalt ventral striatum, som inneholder et stort antall av dopaminnevroner, hvilket indikerer mekanismene bak perioder med kortvarig lykke. (…) (According to a study, the self-reported happiness level of 18,420 individuals engaged in a gambling game was influenced by the interplay between awards received and awards expected, and fMRI of 26 individuals engaged in a similar game revealed increased neural activity in the brain region called ventral striatum, which contains a large number of dopamine neurons, suggesting mechanisms underlying bouts of momentary happiness.)

(AnmA computational and neural model of momentary subjective well-being. 2014;111(33) (August 19, 2014).)

(AnmFunksjonell magnetresonanstomografi (fMRI; Functional magnetic resonance imaging) (no.wikipedia.org).)

– Don’t Worry, Be Happy

Schrödingers katt
tv.nrk.no 9.1.2014
Schrödingers katt: Don’t Worry, Be Happy 09.01.2014

Er det mulig å trene seg til et lysere sinn? Michael Mosley er pessimist, men ønsker å bli mer optimistisk. Han undersøker om vitenskapen kan hjelpe til med å forandre hjernen og gi ham et liv med færre bekymringer. (…)

– Michael Mosley viser oss at pessimisme er et valg (- Pessimisme synlig på hjerneskann)

Michael Mosley shows us that pessimism is a choice
questinstitute.co.uk11.7.2013
Michael Mosley is one of the most useful makers of documentaries. His one on weight loss made the health benefits of fasting twice a week so compelling that Bex and I have adopted it since January. With a strong family history of diabetes it made sense, and I found that combining it with listening to one of my Slimpodshas made losing 18lbs in the seven months since almost incidental; I actually enjoy the fast days. Then his documentary on exercise echoed what I’d learned from reading Tim Ferris’s book, Four Hour Body, about the benefits of High Intensity Interval Training (HiiT). Utilising those principles (and losing the weight) helped me run 10k under 50 minutes, for the first time ever, a couple of months ago. I’m getting faster as I get older, so I estimate that by the time I’m 83 I’ll be pushing for a place in the Olympics. You can see why I find any offering from Michael an event to be looked forward to, and last night didn’t disappoint.

It was about his struggle with the pessimism that has infected his life for many years – but not his whole life, he remembers himself being a very happy and carefree little boy. As with many of the clients we Cognitive Hypnotherapists deal with, this expectation of things turning out negatively had led to problems with anxiety, chronic insomnia, and a general lessening of his quality of life. Fortunately it hadn’t manifested as depression, which it often does. Interestingly, early on in the programme we saw that his pessimism was visible on a brain scan. Essentially it, like optimism, is a habit of mind. His question was, was he stuck with this habitual way of seeing the world as part of his nature, or was there anything he could do to help himself become more optimistic? (…)

Fortunately it hadn’t manifested as depression, which it often does. Interestingly, early on in the programme we saw that his pessimism was visible on a brain scan. Essentially it, like optimism, is a habit of mind. His question was, was he stuck with this habitual way of seeing the world as part of his nature, or was there anything he could do to help himself become more optimistic? (…)

With CBM he used a computer programme that showed him a series of 15 random faces on a screen, only one of which was happy, and his task was to select it. As he did so the screen was refreshed with another 15 faces and he had to find the smiley one, and this continued for 10 minutes. Research has shown that pessimists take longer to spot the happy face than optimists. The theory was that by repeating this exercise every night, it would retrain his unconscious to pick up positive information in his environment in preference to the automatic search for the negative. This lies at the heart of the difference between pessimists and optimists. Winston Churchill famously said, “A pessimist sees difficulty in every opportunity, an optimist sees the opportunity in every difficulty.” The unconscious of a pessimist is sensitised to search for what could be wrong, the optimist for what could be right. In Cognitive Hypnotherapy this premise is central to our work. I have a saying, “We feed what we focus on”. I mean that the more you focus on the negatives in your life, the more you feed them, the stronger and more prevalent they become. The good news is, the same is true if you focus on the positives. (…)

Optimism – and happiness – is largely based on the choice your unconscious is making about what you notice most. We have the tools to guide it to notice most what would make you feel best. If you’re interested in the possibilities of my Wordweaving downloads, you can find many here, including one designed specifically to boost optimism. Alternatively, you can find a Quest-trained Cognitive Hypnotherapist near you by clicking here.

Here’s to happier times through developing happier habits of mind:) (…)

– Fra pessimist til optimist? Hvordan positive handlinger kan endre din hjerne

From Pessimist to Optimist? How Positive Actions can Change your Brain (Fra pessimist til optimist? Hvordan positive handlinger kan endre din hjerne)
rainybrainsunnybrain.com/bbc-horizon 2014
Are you a pessimist, always preparing for failure? With so much bad news, pessimism seems reasonable and optimists can appear to be ridiculously naïve in the face of so much doom and gloom. Pessimism has its place, of course, and helps us prepare for the worst, which does sometimes happen. But, pessimism can be pervasive gradually taking over our lives with devastating consequences for our health, our wellbeing and our general peace of mind. The problem is that when you think negatively all the time, that message gets reinforced and embedded in your brain. If you start thinking, and more importantly acting more positively, however, new pathways are laid down. The more positive you are the more reinforced these new pathways will become. What I call our “rainy brain” pathways are hard to shift especially if you have been very negative for a long time. The problem is that once established these negativity pathways prepare you to respond pessimistically to most situations. The “sunny brain” pathways on the other hand underlie a more optimistic frame of mind. The more reinforced these positivity pathways become the easier it will be to respond positively in the future. (…)

When Michael first came to us he said that he had always been quite pessimistic and would really like to become more optimistic. So, to try and help him overcome his pessimism and develop a more optimistic frame of mind we set him the task of undergoing mindfulness meditation as well as Cognitive Bias Modification (CBM) “positivity training” at least three times a week over a seven-week period. Unfortunately, due to time constraints Michael had to do both techniques during the same 7-week period. This means that we cannot attribute any benefits to either technique. If Michael does improve it may be all due to mindfulness, all due to CBM, or perhaps due to the combination of both techniques. The theory is that the mindfulness part should help Michael to learn to control his response to stress, improving his ability to focus and helping him to relax. The CBM part should target his unconscious tendencies to seek out the bad news. Watch the programme here… (…)

Breaking habits and routines is also important. So, mix things up a bit. Instead of always going the same way to work, try a new route. Do something spontaneous like going to a movie or reading a magazine you would never normally think of looking at. Here are a few more tips on how to overcome pessimism. (…)

Want to Know More?
How do these neural pathways develop in the first place? Why do some of us have strong rainy brains, while others have robust sunny brains? Why, in a nutshell, are some of us optimists and some of us pessimists?

Psychologists have been researching this question for more than 20 years now and we are finally beginning to find an answer. The answer, I believe, has to do with the nature and strength of our cognitive biases. (…)

Cognitive Biases are Key
At the heart of the network of pathways that underpin our pessimism or our optimism are specific cognitive biases that serve to highlight either the negative or the positive things that are going on around us. A cognitive bias is the tendency to notice, interpret, or remember the more negative aspects of life selectively. The keyword here is selectively. Life is full of uncertainties and ambiguities with lots of ups and downs, positives and negatives, going on all the time. It’s what we focus on that determines what pathways get reinforced. We can see this by thinking about the familiar “cocktail party effect”. You might be deeply engaged in conversation at a party, the music might be loud, but if someone mentions your name on the other side of the room you instantly notice. Even though you were preoccupied your brain automatically tuned in when your name was mentioned. This is a classic example of selective attention and shows that our brain is constantly monitoring our environment even when we are not aware of it. (…)

– Mind-fulness kan være lønnsomt

– Mind¬fulness kan være lønnsomt
ukeavisenledelse.no 3.1.2014
Mindfulness i arbeidstiden kan være lønnsomt, ifølge BI-professor Ingunn Myrtveit. Ti minutter daglig mindfulness-trening ga overraskende gode resultater i Telenor-selskapet TGS.

Ansatte ved Telenor Global Services (TGS) på Fornebu la ti minutter i potten hver morgen. Gevinsten var kraftig reduksjon av stress, bedre søvnkvalitet og mindre smerter i nakke og skuldre etter bare tre måneder.

– Resultatene er overraskende sterke. Prosjektet har vist at mindfulness er et lite og rimelig tiltak med stor effekt, mener BI-professor Ingunn Myrtveit.
Forskning gjennom mange år har vist at oppmerksomhetstrening virker stressreduserende. Det spesielle med studien i Telenor er at en hel bedrift ble testet samtidig.

– Det er ikke urimelig å anta at produktiviteten i bedriften øker når stressnivået blir lavere. At de ansatte sover bedre om natten og har mindre smerter i kroppen, peker i samme retning, sier Myrtveit.

Hun anser prosjektet som så spennende at hun ønsker å utvide forskningen.

– Det kan tenkes at ledere blir i stand til å ta bedre beslutninger gjennom å øve oppmerksomheten, tror hun.

Hverdagen for mange ledere er ofte å bli avbrutt, og dermed måtte håndtere flere tanker samtidig. Ifølge flere studier blir dybdekonsentrasjonen ødelagt ved multitasking, som rett og slett gjør oss litt dummere. Midlertidig redusert IQ på ti poeng, økt stress og 40 prosent reduksjon av produktiviteten, er blant funnene i tidligere studier.

– Mindfulness kan være et verktøy som bedrer evnen til å håndtere slike avbrudd, tror Myrtveit. (…)

– Lykken er – å gi bort sine penger

Lykken er – at give sine penge væk
dr.dk 27.9.2013
Dem, der giver penge til velgørenhed – eller bare andre mennesker – er lykkeligst, viser forskning fra Harvard.

Hvad ville du gøre, hvis du vandt i Lotto? De fleste ville købe et fedt hus, en lækker bil og måske sige deres job op.

Men det, som du i stedet skulle gøre, var at give en del af pengene til andre. På den måde ville din gevinst faktisk bringe dig allermest lykke, skriver Politiken.

Dem, som giver penge væk, er mest lykkelige
I en undersøgelse, som amerikanske forskere fra Harvard Universitet har lavet i Canada, gav man en sum penge til en gruppe forsøgspersoner.

En del af forsøgspersonerne blev bedt om at bruge pengene på sig selv, en anden del blev bedt om at give pengene til andre.

– Dem, som skulle give pengene væk, var lykkeligere, uanset beløbet, fortæller lykkeforsker Michael Norton ifølge Politiken.

Resultatet blev det samme, da man gentog forsøget i Uganda.

De samme forskere foretog desuden spørgeskema-undersøgelser i 140 lande og fandt ud af, at andelen af befolkningen, som gav penge til velgørenhed var meget forskellig.

– Men én ting var dog fælles: Den andel, som giver penge, er markant lykkeligere end resten, siger Michael Norton. (…)

(AnmEtikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

– At bruge penge kan gøre os lykkelige – men kun hvis vi spenderer dem på andre og ikke os selv

Klarlund: Lykken kan købes for penge
politiken.dk 15.9.2013
Lykke. Undersøgelser viser, at vi bliver mere lykkelige af at købe gaver til andre end til os selv. Her er det dog et helt gratis grin på Latterens Dag på Rådhuspladsen i København, der er blevet foreviget.

At bruge penge kan gøre os lykkelige – men kun hvis vi spenderer dem på andre og ikke os selv. (…)

– Lykke er smittsomt

– Lykke er smittsomt
nrk.no 30.9.2013
Når man gjør noe godt for andre, øker aktiviteten i hjernens belønningssenter. Mye tyder på at vi har en biologisk mekanisme som gjør det gunstig å hjelpe andre.

– Lykken er som et virus. Den er smittsom. Vi mennesker har muligens en biologisk mekanisme som gjør det gunstig å hjelpe andre, sier psykolog Ragnhild Bang Nes.

TEST DEG SELV: Er du lykkelig?

Hvis du er et lykkelig menneske, forandrer du ikke bare deg selv. Folk rundt deg får også en dose av de positive følelsene dine, og blir påvirket av dem.

– Ny forskning viser på en fascinerende måte hvordan egen lykke og glede henger sammen med dem vi omgir oss med. Lykke kan spres fra menneske til menneske. Vi tenker for lite over hvordan vi faktisk påvirker hverandres lykke, sier psykolog Ragnhild Bang Nes til NRK.no. (…)

– Selvrespektens evangelium (- Slik kan én manns uttalte og erkjente selvforakt bidra til en hel generasjons selvrespekt.)

Selvrespektens evangelium
Kathrine Aspaas journalist og siviløkonom
aftenposten.no 15.6.2014
(…) Køen utenfor McNally Jackson bokhandel i SoHo er lang. Folk har stilt seg opp fra tidlig ettermiddag for å komme inn til samtalen med Karl Ove Knausgård. Slik rapporterte journalist John Williams i The New York Times i forrige uke.

«Knausgård er det nye partydopet», fikk jeg vite da jeg besøkte litteraturfestivalen World Voices i New York for en måned siden. «Denne mannens kamp er vår kamp. Han er oss.»

«Han er sky, nesten forkrøplet av skam», skrev Time Magazine nylig i et stort portrett av den norske forfatteren, og treffer både forfatteren og tidsånden rett i mellomgulvet:

Det handler om skam. Om frykten for ikke å være god nok. Den dype, altomfattende følelsen av ikke å fortjene kjærlighet og tilhørighet. Vår generasjons ledere, forskere, tenkere og kunstnere har en stor oppgave: Å lede oss ut av perfeksjonisme og forkrøplet skamfølelse – ut dit motet og skaperkraften bor. (…)

Ømhet og respekt

Ja, hva er det som er så farlig? Vi trues ikke lenger av ville dyr. Bjørner, løver og ulver tar ikke lenger livet av oss. Vi blir spist av ensomhet. Innenfra.

– Selvrespektens evangelium (- Slik kan én manns uttalte og erkjente selvforakt bidra til en hel generasjons selvrespekt.)

Selvrespektens evangelium
Kathrine Aspaas journalist og siviløkonom
aftenposten.no 15.6.2014
(…) Køen utenfor McNally Jackson bokhandel i SoHo er lang. Folk har stilt seg opp fra tidlig ettermiddag for å komme inn til samtalen med Karl Ove Knausgård. Slik rapporterte journalist John Williams i The New York Times i forrige uke.

«Knausgård er det nye partydopet», fikk jeg vite da jeg besøkte litteraturfestivalen World Voices i New York for en måned siden. «Denne mannens kamp er vår kamp. Han er oss.»

«Han er sky, nesten forkrøplet av skam», skrev Time Magazine nylig i et stort portrett av den norske forfatteren, og treffer både forfatteren og tidsånden rett i mellomgulvet:

Det handler om skam. Om frykten for ikke å være god nok. Den dype, altomfattende følelsen av ikke å fortjene kjærlighet og tilhørighet. Vår generasjons ledere, forskere, tenkere og kunstnere har en stor oppgave: Å lede oss ut av perfeksjonisme og forkrøplet skamfølelse – ut dit motet og skaperkraften bor. (…)

Ømhet og respekt

Ja, hva er det som er så farlig? Vi trues ikke lenger av ville dyr. Bjørner, løver og ulver tar ikke lenger livet av oss. Vi blir spist av ensomhet. Innenfra. Følelsen av ikke å være bra nok. Ikke å tilhøre et fellesskap.

Det er her Karl Ove Knausgårds gigantiske kunstneriske prosjekt flerrer dørene opp på vidt gap. Lufter ut, og lar oss sitte igjen med den rike følelsen av ikke å være alene. At det tross alt finnes en vei inn til det innerste – og ut igjen til fellesskapet.

Og som bestilt, som om Karl Ove Knausgård har fått med seg ukens Facebook-stunt fra Drammen, kommer han med følgende bekjennelser til New York Times utsendte reporter:

«Jeg var veldig overrasket da denne boken ble lest i det hele tatt.»

«Jeg har overhodet ingen selvtillit når jeg skriver.»

«Jeg liker egentlig ikke meg selv.»

Slik kan én manns uttalte og erkjente selvforakt bidra til en hel generasjons selvrespekt. (…)

(AnmLøgn, pisspreik eller sannhet? (mintankesmie.no).)

Følelsen av ikke å være bra nok. Ikke å tilhøre et fellesskap.

Det er her Karl Ove Knausgårds gigantiske kunstneriske prosjekt flerrer dørene opp på vidt gap. Lufter ut, og lar oss sitte igjen med den rike følelsen av ikke å være alene. At det tross alt finnes en vei inn til det innerste – og ut igjen til fellesskapet.

Og som bestilt, som om Karl Ove Knausgård har fått med seg ukens Facebook-stunt fra Drammen, kommer han med følgende bekjennelser til New York Times utsendte reporter:

«Jeg var veldig overrasket da denne boken ble lest i det hele tatt.»

«Jeg har overhodet ingen selvtillit når jeg skriver.»

«Jeg liker egentlig ikke meg selv.»

Slik kan én manns uttalte og erkjente selvforakt bidra til en hel generasjons selvrespekt. (…)

(AnmLøgn, pisspreik eller sannhet? (mintankesmie.no).)

– 3 ting lykkelige ansatte gjør annerledes

3 ting lykkelige ansatte gjør annerledes
ukeavisenledelse.no 19.9.2013
Stressekspert og coach Paula Davis-Laack har funnet fram noen kjennetegn ved folk som er lykkelige på jobben.

De forbedrer sin egen stilling
De har sjelden den perfekte jobben, men de tar noen grep for å skape et bedre arbeidsmiljø og øke jobbtilfredsheten. Glade medarbeidere har frihet til å justere på arbeidsoppgavene sine gjennom å bytte oppgaver med andre og gjennom samarbeid med andre. Slik jobber de for å få brukt sine sterke sider og interesser på best mulig måte.

De er flinke til å tenke positivt når noe negativt skjer
Optimister tenker på en spesiell måte når tilbakeslagene kommer. De er løsningsorienterte og ser etter områder hvor de har kontroll og/eller innflytelse. Det vet at dette ikke varer evig, og tenker at også dette vil gå over. De er også flinke til å innrette seg på en slik måte at tilbakeslag ikke smitter over på andre områder i livet. Optimistene har for øvrig bedre helse og er mindre deprimerte enn sine mer pessimistiske kolleger.

De holder stø kurs
De har driv, er utholdende og er fast bestemte på å nå sine langsiktige mål. De forfølger sine mål med iver og engasjement, står ikke tilbake for utfordringer og lar ikke en feil definere hvem de er som person. Med andre ord: De gir seg ikke.

Paula Davis-Laack har skrevet om kjennetegnene ovenfor, og flere andre, i et innlegg hos Psychology Today. (…)

(Anm7 Things Happy Employees Do Differently – Strategies that help build happiness at work (Published on September 11, 2013).)

– Den greske filosofen Aristoteles (384-322 f.kr.) innførte begrepene hedonisk og eudaimonisk lykke

Lykkereisen går både fort og sakte
aftenposten.no 13.3.2014
Lykken er en kompleks affære. Den har både en kjapp og en litt tregere inngangsport.

Det er to former for lykke, og de trenger hverandre. Velger du bare den ene, vil den andre før eller siden gjøre deg ulykkelig. (…)

Vi kjenner alle til den raske tilfredshetslykken, den såkalt hedonske lykken. En etterlengtet sjokolade, en ny bukse, et glass vin – det er mange veier dit. Den raske lykken handler først og fremst om minst mulig smerte og ubehag, mest mulig velvære og innfrielse av kortsiktige mål.

Men for noen er den arbeidsomme engasjementslykken, den såkalt eudaimoniske lykken, enklere å forholde seg til. Den handler om selvrealisering, læring og utvikling, og den medfører en følelse av interesse og engasjement. Her er belønningen å være i prosessen – noe som krever disiplin, struktur og hardt arbeid. (…)

Nøklene til lykke
Du kan ikke bare tenke deg lykkelig, du må gjøre deg lykkelig. Og her finnes det kjøreregler.

 1. 1 Kartlegg dine sterke sider. (Lag gjerne et tankekart, få noen til å intervjue deg. Eksempelvis om hva er du mest stolt over å ha fått til, hvorfor er du så stolt av det, hvilken følelse du fikk da, osv.) Vær konkret.
 2. Sett deg et mål.
 3. Definer prosjektet (og begrunn for deg selv hvorfor dette er viktig/hvorfor det kjennes verdifullt for deg).
 4. Lag en handlingsplan. (Vær spesifikk på når du skal starte og hva forbedringen går ut på. Vær realistisk i målsettingen (f.eks. mobilfri time, være mer til stede for barna på ettermiddagen).
 5. Jo oftere du utfører de «lykkebringende» handlingene, jo mer naturlig vil de falle deg etter hvert.

 

Ordbok Den greske filosofen Aristoteles (384-322 f.kr.) innførte begrepene hedonisk og eudaimonisk lykke. Sistnevnte handler om hvordan man må leve ut sitt potensial for å bli et fullkomment menneske. Den hedonske lykken handler mer om tilfredsstillelse her og nå. (…)

– Positive tankesetninger (affirmasjoner) er god ”hodeøvelse”

Kristiansen om kunsten å tenke positivt
hegnar.no 8.7.2013
– Affirmasjoner er en god hodeøvelse, sier tidligere toppidrettsutøver Ingrid Kristiansen.

Tidligere løpedronning og langrennsløper Ingrid Kristian tar denne uken for seg kunsten å tenke positivt og lage positive tankesetninger i artikkelserien: Sprek hele livet.

– Positive tankesetninger (affirmasjoner) er god ”hodeøvelse”, sier Kristiansen.

– Du kan skreddersy setningene slik at de passer til den situasjonen du opplever som utfordrende. Formålet er å bedre ”tankehygienen” din og bli kvitt alle de negative tankemønstrene, forklarer hun og trekker frem et eksempel;

Føler du deg nervøs og utrygg i en gitt situasjon, for eksempel når du skal holde en tale. Da kan dette kanskje hjelpe:

Jeg er trygg og sikker
Jeg er rolig og avspent
Jeg er glad og fornøyd
Jeg tør å…

Henry Ford sa en gang: ”Enten du tror at du kan, eller at du ikke kan, så har du rett.”

Tankene avgjør nemlig hvem vi er og hva vi kan oppnå. I vår daglige tankeverden har vi alle noen ”uvaner” – negative tanker vi stadig gjentar og som påvirker yteevnen vår. Det gjelder å gripe fatt i disse negative tankene og omprogrammere dem til gode tankevaner:

Uvane vs. God vane
Nei, dette kan jeg ikke!? <-> Dette kan jeg!
Dette går ikke!? <-> Dette går bra!
Jeg er dum!? <-> Jeg er flink!
Jeg er usikker!? <-> Jeg er sikker!
Jeg er trøtt og sliten!? <->Jeg er uthvilt og opplagt! NB! Tankesetningene skal bare inneholde positive ord og uttrykk. Du må unngå alle nektelser (”ikke”) og ord relatert til tvang og skyldfølelse (”må”, ”skal”, ”bør”, ”er nødt” osv.). (…)

– Lykken som påvirker genene våre

Lykke påvirker vores gener
videnskab.dk 13.12.2013
En dyb, varig og god tilstand er bedre for os end pludselig lykke, lyder det fra amerikanske forskere.

Forskellige typer af lykke ser ud til at påvirke dine gener forskelligt, mener forskere fra University of Los Angeles.

En type såkaldt eudaimonistisk lykke, som kan give en jævn tilfreds og meningsfuld tilværelse, ser ud til at have et fordelagtigt udslag på dine gener.

Den følelsesmæssige profil, som forskerne har sammenlignet med, er ikke ulykkelighed, men en anden type lykke; den hedonistiske.

Dette er en lykkesøgende type, som kan give dig en brat lykkerus i form af en reel shoppetur, at blive berømt eller et kick af lyst på en anden måde.

Begge disse to lykkevarianter er vældig gode, men fører til vidt forskellige reaktion fra vores gener – den ene heldigt og den anden uheldigt, hvis vi skal tro forskernes studie i tidsskriftet PNAS. (…)

Lykken som påvirker genene våre
nrk.no 6.8.2013
En dyp følelse av mening er bra for oss.

Derfor er en dyp og varig godtilstand bedre for oss enn brå lykke.

Nå kan det se ut til at det ikke holder å oppleve lykke her i livet, sett fra genenes synspunkt. Forskjellige typer lykke ser ut til å påvirke genene dine ulikt.

En type såkalt eudaimonistisk lykke, som kan gi en jevnt over tilfreds og meningsfull tilværelse, ser ut å ha et fordelaktig utslag på genene dine, ifølge forskere ved University of Los Angeles.

Den følelsesmessige profilen som de har sammenlignet med, er ikke ulykkelighet, men en annen type lykke; den hedonistiske.

Dette er type lykkesøkende stil som kan gi deg en brå lykkerus i form av en real handletur, å bli berømt eller et lystkick på annen måte.

Begge disse to lykkevariantene veldig gode, men fører til vidt forskjellige reaksjoner fra genene våre – den ene heldig og den andre uheldig, skal vi tro forskernes studie. (…)

– Hvordan det å være rik øker narsissisme

Wealthy Selfies: How Being Rich Increases Narcissism (Selvopptatte rike: Hvordan det å være rik øker narsissisme)
healthland.time.com 20.8.2013 (Time)
The rich really are different — and, apparently more self-absorbed, according to the latest research.

That goes against the conventional wisdom that the more people have, the more they appreciate their obligations to give back to others. Recent studies show, for example, that wealthier people are more likely to cut people off in traffic and to behave unethically in simulated business and charity scenarios. Earlier this year, statistics on charitable giving revealed that while the wealthy donate about 1.3% of their income to charity, the poorest actually give more than twice as much as a proportion of their earnings— 3.2%.

“There’s this idea that the more you have, the less entitled and more grateful you feel— and the less you have, the more you feel you deserve. That’s not what we find,” says author Paul Piff, a psychologist at the University of California in Berkeley. “This seems to be the opposite of noblesse oblige.” (…)

– Studie: Kvinner er født til at falle for humor

Studie: Kvinder er født til at falde for humor
jyllands-posten.dk 29.7.2013
Kvinder er udviklet til at nyde humor – mænd til at skabe den.

At mænd skal evne at få en kvinde til at grine, er efterhånden en halvslidt kliché i diverse kontaktannoncer og datingmanualer.

Men nu viser et nyt amerikansk studie, at der sker markante forskelle i mænd og kvinders hjerner, når de udsættes for humor, og at det måske ikke er helt forkert, at kvinder er født til at falde for humor.

Forskningen fra Stanford University viser således, at der udvikles langt mere aktivitet i den såkaldte belønningsorienterede del af hjernen hos kvinder end hos mænd, når de udsættes for humor.

Mændene er derimod skabt til at producere humor, skriver The Telegraph på baggrund af studiet. (…)

(AnmSex differences during humor appreciation in child-sibling pairs. Social Neuroscience 2013;8(4) (14 May 2013).)

– Selvdisiplinerte mennesker er lykkeligere (og ikke så bedrøvet som du tror)

Self-Disciplined People Are Happier (And Not as Deprived as You Think) (Selvdisiplinerte mennesker er lykkeligere (og ikke så bedrøvet som du tror))
healthland.time.com 24.6.2013 (Time)
Det er lett å tenke på de svært selvdisiplinerte som ulykkelige gniere eller miserable puritanerne, men det viser seg at selvkontroll kan gjøre deg lykkeligere ikke bare i det lange løp, men også i øyeblikket. (It’s easy to think of the highly self-disciplined as being miserable misers or uptight Puritans, but it turns out that exerting self-control can make you happier not only in the long run, but also in the moment.)

The research, which was published in the Journal of Personality, showed that self-control isn’t just about deprivation, but more about managing conflicting goals.

ince most people associate highly disciplined folks with being more task-oriented— they’re not likely to be the life of the party, for example, or eager to act on a whim— the scientists decided to correlate self-control with people’s happiness, to determine if being self-disciplined leaves people feeling less joyful. (…)

– Mer lykke om du planlegger for mindre stress

Plan Your Way to Less Stress, More Happiness (Mer lykke om du planlegger for mindre stress)
healthland.time.com 31.5.2011 (Time)
En fersk undersøkelse av psykolog og selvhjelpsforfatteren Robert Epstein fant at 25 % av vår lykke er avhehgig av hvor godt vi er i stand til å håndtere stress. Det neste logiske spørsmålet er, selvfølgelig, hvordan kan vi best redusere stress? (A recent survey by psychologist and self-help author Robert Epstein found that 25% of our happiness hinges on how well we’re able to manage stress. The next logical question is, of course, how best can we reduce our stress?)

Epstein’s data, which he presented last month at the Western Psychological Association meeting in Los Angeles, was intended to help answer that question. It involved 3,000 participants in the U.S. and 29 other countries, who responded to an online questionnaire. Participants’ stress-management skills were gauged by asking them to rate their level of agreement with 28 items, such as «I frequently use breathing techniques to help me relax.» The volunteers were also asked about how happy they were and how successful they were in their personal and professional lives.

(More on TIME.com: Special Report: Health and Happiness) (…)

– Dette får 9 av 10 kvinner til å avslutte forholdet

Dette får 9 av 10 kvinner til å avslutte forholdet
dn.no 15.7.2013
Tradisjonelle kjønnsroller overrasker forbrukerøkonom Christine Warloe i Nordea.

Størst av alt er: – En sunn privatøkonomi er helt klart noe som slår an hos både kvinner og noen menn, sier forbrukerøkonom Christine Warloe i Nordea.

Slik vektlegger nordmenn den potensielle partnerens økonomi, ifølge ny undersøkelse.

Sommer, sol og sene kvelder: Juli er ferieflørtenes høytid. Dersom du ønsker at forholdet skal se hverdagens lys, bør du riktignok være oppmerksom på hvordan du fremstiller din egen økonomi.

Det understreker forbrukerøkonom Christine Warloe i Nordea, som kan vise til en ny undersøkelse TNS Gallup har gjennomført for banken.

I undersøkelsen kommer det frem at 9 av 10 kvinner ville avsluttet forholdet dersom de oppdager at potensielle partnere prøver å skjule gjeld og har store forbrukslån.

– Egentlig kan man si at «størst av alt er ærligheten». Det handler om hvorvidt man kan stole på sin fremtidige partner eller ikke, sier Warloe.

– Samtidig bør den som er på datingstadiet få orden på privatøkonomien, råder hun. (…)

– Kvinner kan ikke rope på likestilling og likelønn hvis de samtidig forventer å bli spandert på, Christine Warloe (…)

Varsellamper
Legger du alle kortene på bordet, er dette ingen garanti for at forholdet er reddet.

8 av 10 kvinner mener store forbrukslån er grunn nok i seg selv til å sette en sluttstrek, viser undersøkelsen.

– En sunn privatøkonomi er helt klart noe som slår an hos kvinner og stort forbrukslån får varsellampene til å blinke, forteller Warloe.

Dette får oss til å avslutte forholdet i datingfasen: Sjekk oversikten nederst i saken! (…)

– Sluttet på lykkepillen og ble lykkelig

Sluttet på lykkepillen og ble lykkelig
nrk.no 18.11.2013
Aina Engman syntes alt var håpløst, og skjønte ikke hvorfor lykkepillene ikke hjalp. Nå har hun fått et mye bedre liv.

– Nå har jeg fått et nytt liv, sier Aina Engman. Etter 13 år sluttet hun med lykkepiller. Gjennom positiv psykologi i tv-serien Oppdrag lykke lærte hun teknikker som hjalp henne til å få et bedre liv. (…)

(AnmAntidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(AnmAntidepressiva – deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

– Aktive ungdommer blir lykkelige voksne

Aktive ungdommer blir lykkelige voksne
dn.no 9.7.2013
Dette gjør deg lykkelig: Forskning viser at unge som trener blir lykkelige når de blir eldre.

Ny forskning viser hvordan trening gir sterkere og lengre lykkefølelse enn å vinne i lotto

En fersk NTNU-studie av psykologiske fordeler ved trening viser at fysisk aktivitet i ungdomsårene påvirker humøret vårt senere i livet, melder forskning.no.

– Vi har sett på hvordan trening i ung alder påvirker lykkefølelsen og humøret vi får som voksne. Det kom tydelig fram at de som trente da de var mellom 16 og 18 år, oftere oppga positivt humør som voksne, forteller stipendiat Martin Rasmussen ved Psykologisk institutt ved NTNU til nettsiden.

Forskerne mener at trening som ung gir større lykkefølelse enn å vinne i lotto. (…)

(AnmThe role of exercise during adolescence on adult happiness and mood. Leisure Studies 2013 (Published online: 28 May 2013).)

– Du får en god følelse når du tar vare på kroppen gjennom fysisk aktivitet

Dette gir deg et lykkelig liv
klikk.no 27.3.2013
BRUK KROPPEN: Du får en god følelse når du tar vare på kroppen gjennom fysisk aktivitet, ikke bare i treningsstudio, men også utendørs.

15 veier til lykke

Hva som gjør deg lykkelig, forandrer seg gjennom livet. (…)

To typer lykke
Når forskere bruker begrepet «lykke» snakker de ofte om to forskjellige ting.

Det ene er den intense lykkefølelsen vi kan oppleve i visse øyeblikk, og som er knyttet til velvære, følelser og nytelse.

Det andre er en litt dypere opplevelse som er knyttet til mening, det å leve i tråd med sine egne verdier og få brukt sine ressurser og egenskaper.

– Det å ha omsorg for barn, kan gi en sterk følelse av at livet har mening og bidra til at «meningslykken» øker. Samtidig er det slitsomt, med nattevåk, endringer i prioriteringer og tilsidesettelse av egne behov, som kan redusere «tilfredshetslykken».

Så ifølge Dyrdal vil ikke det å få barn i seg selv gjøre deg mer lykkelig, snarere tvert i mot. (…)

– Joggere lever lenger, mulig lykkeligere liv

Joggers Live Longer, Possibly Happier, Lives (Joggere lever lenger, mulig lykkeligere liv )
medpagetoday.com 4.5.2012
DUBLIN – For de som flittig snører sine joggesko og jogger minst én time i uken, er det en reell belønning – i gjennomsnitt seks nye år av livet, ifølge danske forskere. (DUBLIN — For those who diligently lace up their running shoes and brave the elements to jog at least an hour a week, there is a very real reward — an average of six more years of life, Danish researchers found.)

Jogging ble linket til 44 % reduksjon i relativ risiko for død i løpet av 35 år sammenlignet med dødsfall blant ikke-joggere, ifølge Peter Schnohr, MD, sjefskardiolog i København City Heart studien. (Jogging was associated with a 44% reduction in the relative risk of death over 35 years compared with deaths among non-joggers, according to Peter Schnohr, MD, chief cardiologist from the Copenhagen City Heart study.)

Og fordelen ble observert hos både menn og kvinner. (And the benefit was observed for both men and women.)

Reduksjonen ble beregnet som en «aldersjustert overlevelse på 6,2 år for menn og 5,6 år for kvinner,» rapporterte Schnohr på EuroPRevent 2012. (That reduction translated into an «age-adjusted survival benefit of 6.2 years in men and 5.6 years in women,» Schnohr reported here at EuroPRevent 2012.)

Og at lengre liv ofte er et lykkeligere liv, sa han, siden joggere rapporterte en generell følelse av velvære. (And that longer life is often a happier life, he said, since joggers reported an overall sense of well-being.)

(Anm: Jogging — healthy or hazard symposium: Assessing prognosis: a glimpse of the future» EuroPRevent 2012.)

(AnmFysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

– Forskning finner at mennesker med depresjon har en tendens til å forfølge generelle mål

Research Finds People With Depression Tend To Pursue Generalised Goals (Forskning finner at mennesker med depresjon har en tendens til å forfølge generelle mål)
medicalnewstoday.com 9.7.2013
Researchers from the University of Liverpool have found that people with depression have more generalised personal goals than non-depressed people.

A study conducted by Dr Joanne Dickson, in the University’s Institute of Psychology, Health and Society, analysed the lists of personal goals made by people who suffered with depression and those who didn’t. The participants were asked to list goals they would like to achieve at any time in the short, medium or long-term. The goals were categorised for their specificity – for example a global or abstract goal such as, ‘to be happy’ would represent a general goal, whereas, a goal such as ‘improve my 5-mile marathon time this summer’ would represent a more specific goal. (…)

(AnmAntidepressiva – deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

– Fanget av lykkefellen

Fanget av lykkefellen
Tormod Elias Solberg psykolog, Helse-Bergen
aftenposten.no 6.7.2013
Beskrivelsene vi presenteres for på Facebook, på blogger og i feriereklamer tegner et forvridd bilde av virkeligheten. Men bak illusjonen har vi alle et ubehag som vi holder skjult.

Akkurat som deg, forsøker alle andre å styre hvilken del av det de har inne i seg som vises til omverdenen, og illusjonen er dermed komplett: «Alle andre enn meg er avslappede og selvsikre. Det må være noe galt med meg», skriver Tormod Elias Solberg.

Se for deg at du befinner deg på et større arrangement, og om fem minutter skal du snakke foran forsamlingen som er til stede. Huden din er klam, det er vanskelig å svelge. Du kjenner hjertet ditt banke tungt i brystet. Du kikker rundt deg, på de andre menneskene i nærheten: noen som nettopp er ferdige med sitt innlegg – andre som skal snakke etter deg. De smiler, ler og ser rolige og selvsikre ut.

Hun som står ved siden av deg snur seg mot deg og sier «Bare slapp av. Dette kan du. Det kommer til å gå som en lek». Ulike tanker farer gjennom hodet ditt: «Hvorfor er alle andre så rolige?», «Hva er det med meg som gjør at jeg takler dette så mye dårligere enn alle andre?». Du smiler tappert og lirer av deg en spøk. Samtidig retter du deg opp og prøver å se avslappet og selvsikker ut. (…)

– Vi trenger målestokker for samfunnsutviklingen som ikke bare viser om økonomien vokser, men om våre liv blir bedre

Tar du en Cameron, Jens?
Dagfinn Høybråten – Stortingsrepresentant, KrF
dagbladet.no 11.3.2012
PARADOKS: Det er et paradoks at selv om Norge har blitt mye rikere målt i BNP siden 1950, har vi ikke blitt noe særlig lykkeligere ifølge forskerne, skriver artikkelforfatteren.

– Vi trenger målestokker for samfunnsutviklingen som ikke bare viser om økonomien vokser, men om våre liv blir bedre.

«Brutto nasjonalprodukt måler luftforurensning, sigarettreklame og ødeleggelsen av Redwoodskogen. Det tar ikke med våre barns helse, kvaliteten på deres utdanning eller deres glede over lek, poesiens skjønnhet eller styrken i våre ekteskap. Det måler med andre ord alt, bortsett fra det som gjør livet verdt å leve.» Dette er Robert Kennedys ord i en tale til Universitetet i Kansas i 1968. De er fortsatt aktuelle. Vi har fortsatt brutto nasjonalprodukt (BNP) som det viktigste målet for samfunnsutviklingen. (…)

(AnmEtikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

– Better Life Index – OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)

Misfornøyd i lykkeland
Kulturredaktør i NRK – Hege Duckert
nrk.no 30.9.2013
Lykkeligere mennesker lever lenger, er mer produktive, tjener mer og fungerer bedre som borgere i fellesskapet, skriver Hege Duckert. Her Stål Hermo fra NRK-serien Oppdrag lykke.

Tiltak som reduserer psykisk sykdom er den mest effektive måten å klatre oppover verdens offisielle lykkestige. (…)

Norge på lykketoppen
aftenposten.no 28.5.2013
Norge hevder seg godt i OECDs målinger av lykke og livskvalitet i 36 land. Men vi henger etter i utdanning og helse. (…)

Tirsdag offentliggjør OECD 2013-utgaven av sin såkalte Better Life Index. Den prøver å rangere livskvaliteten og lykken i de 34 rike og mellomrike medlemslandene. Brasil og Russland er i tillegg med i oversikten.

Du kan selv gå inn på OECDs nettsted fra tirsdag 28. mai og sjekke rapporten nærmere. (…)

Nordmenn er lykkeligst i verden
dagbladet.no 23.5.2012
LYKKELIGE I NORD: Tre av fire nordmenn har flere positive enn negative opplevelser i løpet av en dag, viser den siste «lykkerapporten» fra OECD.

I Australia lever folk lengst. Lykkeprofessor: – Vi blir lett opphengt i alt som er feil.

(Dagbladet): Nordmenn er blant de aller lykkeligste i verden. Det viser OECD-rapporten Better Life Index, som ble presentert tirsdag.

OECD (the Organization for Economic Cooperation and Development) har sammenliknet data fra 36 ulike nasjoner basert på 11 ulike kriterier på en rekke felt – blant annet inntekt, helse, utdanning, miljø, boforhold og levekår – og funnet ut hvor innbyggerne har de beste levekårene. (…)

På spørsmål om hvordan de vurderer livet på en skala fra 0-10, gir nordmenn en score på 7,6, høyere enn OECD-snittet på 6,7.

Danskene er imidlertid mer fornøyd enn oss. I nabolandet vårt gir befolkningen et score på 7,8, mens svenskene svarer 7,3.

Det er liten forskjell på lykkefølelsen hos menn og kvinner i OECD-landene, også i Norge ( 7,5 for menn og 7,6 for kvinner). Sosial status har mye å si for hvor fornøyde vi er med livet generelt, viser undersøkelsen.

OECD definerer også lykke som nærvær av positive opplevelser og følelser, samt fraværet av negative følelser og opplevelser.

I Norge svarer 75 prosent – over sju av ti – at de har flere positive opplevelser i løpet av en dag (de klarer å slappe av, er stolte av det de oppnår i dagliglivet, hygger seg) enn negative opplevelser (smerte, bekymringer, kjedsomhet). Også her har vi det bedre enn OECD-snittet (72 prosent), mens danskene (77 prosent) og svenskene (76) opplever hverdagen som litt mer positiv enn oss. (…)

Lykke for alle, alltid?
HILDE BOJER- samfunnsøkonom, Oslo
aftenposten.no 31.12.2010
Noen mennesker har små fordringer og er lykkelige med lite, som et stjerneskudd. Andre blir ulykkelige uten Armani-dresser og privat jetfly.

Livskvalitet. Fetisjen bruttonasjonalprodukt bør ikke erstattes med en annen fetisj som heter nasjonal lykke eller nasjonal livskvalitet.Lykkemål. I de siste årene er det kommet flere forslag om å supplere eller erstatte nasjonalproduktet med et bredere mål for livskvalitet. Den engelske professor Richard Layard var først ute, han ville ha et mål for befolkningens lykke. Statsminister David Cameron har gjort lykkemålet til en hovedsak for sin regjering. Stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten (KrF) med nordiske kolleger har fremmet forslag i Nordisk Råd om å utvikle et mål for noe de kaller brutto nasjonal livskvalitet. En ekspertkommisjon nedsatt av den franske presidenten Nicolas Sarkozy har gitt anbefalinger om måling av livskvalitet, og det foregår tilsvarende utredningsarbeid både i EU og OECD.

Bakgrunnen for disse utredningene og anbefalingene er skepsis mot å ha økonomisk vekst, målt ved bruttonasjonalproduktet (BNP), som det eneste, overordnede mål for tilstanden i et land og for myndighetenes politikk. Denne skepsisen deler jeg. Men jeg vil advare mot å erstatte fetisjen BNP med en annen fetisj som heter nasjonal lykke eller nasjonal livskvalitet. (…)

De lykkeligste i verden
dinside.no 7.5.2009
Danskene er verdens lykkeligste, skal vi tro rapporten fra OECD.

Her er listen der Norge ligger på niendeplass. (…)

Men gir lykke også et langt liv? Ikke nødvendigvis viser denne danske undersøkelsen. (…)

– Lykkelig? Du kan leve 35 % lengre, antyder studie

Happy? You may live 35% longer, tracking study suggests
usatoday.com 2.11.2011 (31.10.2011)
Be happy. Live longer.

The study also found those who reported being the happiest were slightly younger and more likely to be men and to be married.

No, it’s not that simple, but new research says happy lives are longer — by 35%.

The study, published today in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences, found that those who reported feeling happiest had a 35% reduced risk of dying compared with those who reported feeling least happy.

Rather than rely on recollections about their feelings of happiness as in earlier studies, this British study of 3,853 participants ages 52-79 rated their feelings at different times on one particular day. Five years later, researchers recorded the number who died and controlled for a variety of factors, including age, gender, health, wealth, education and marital status.

This approach «gets closer to measuring how people actually feel» rather than relying on recollections or general questions about well-being, says epidemiologist Andrew Steptoe, a psychology professor at University College in London, who co-authored the study. (…)

– Ny studie: Eldre dør av isolasjon

Ny studie: Eldre dør av isolasjon
vg.no 5.4.2013
Ensomhet er ille, men isolasjon kan være dødelig, mener britiske forskere.

Eldre som lever i sosial isolasjon har høyere risiko for å dø tidlig enn andre, uavhengig av hvor friske de er.

880.000 nordmenn bor alene. Det å bo alene må ikke bety at du har dårlig nettverk eller er ensom, men noen ganger går de tingene likevel hånd i hånd, skriver forskning.no. (…)

(AnmEnsomhet gjør vondt, men isolasjon tar liv (forskning.no 5.4.2013).)

(AnmSocial isolation, loneliness, and all-cause mortality in older men and women PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2013 (March 25).)

– Mer sannsynlig at lykkelige mennesker prøver noe nytt

Happy People More Likely to Try Something New (Mer sannsynlig at lykkelige mennesker prøver noe nytt)
news.health.com 23.2.2010
TUESDAY, Feb. 23 (HealthDay News) — If you’re feeling sad, you’re more likely to crave your favorite comfort food than exotic fare at a restaurant you’ve never eaten at before, because a negative mood makes the familiar more attractive, new psychological research suggests.

And the reverse seems to also be true, the study authors found: When you’re happy, you’re more likely to embrace the novel and new. (…)

Feeling blue? You’ll shun the new (Føler deg trist? Du unngår nye ting)
sciencecodex.com 23.2.2010
A sick or sad child might cling to mom’s leg. But that same child – fed, rested and generally content – will happily toddle off to explore every nook and cranny of the known world. Or: You’re chipper and you decide to check out the new restaurant across town. You’re blue and you turn to comfort foods.

If you’ve seen or experienced these scenarios, you may not be surprised about the latest finding from an international team of social and cognitive psychologists: A negative mood, it turns out, imparts a warm glow to the familiar.

Happiness, on the other hand, makes novelty attractive (and can instead give the familiar a «blah» cast). But it is the first time the effect has been experimentally demonstrated in humans. (…)

«When you’re happy,» Winkielman said, «known things, familiar things lose their appeal. Novelty, on the other hand, becomes more attractive.» (…)

– Utviklende å prøve noe nytt
aftenposten.no 14.4.2011
Å lære noe nytt kan gjøre oss bedre i det vi allerede kan, mener idrettspsykolog.

– Hva skjer med oss når vi gjør ting vi ikke kan?

– Det kommer an på hvilken motivasjon du har for å gjøre det, sier leder av idrettspsykologi ved Olympiatoppen Anne Marte Pensgaard.

– Hvis du gjør det for å utvikle deg, kan det være spennende.Hvis du bare er redd for å dumme deg ut kan det oppleves negativt.

– Kan man bruke det å lære noe nytt til å overvinne nettopp frykten for å dumme seg ut?

– Det kan man absolutt. Forutsetningen er at du forstår at du har en slik frykt. Da kan det å gjøre noe du ikke kan hjelpe deg å skifte perspektiv. Du kan jobbe med å sette små mål i forhold til deg selv, noe som kan føre til at du overvinner frykt. (…)

– Motgang er linket til livstilfredshet

Motgang gjør sterk
aftenposten.no 26.10.2010
Den rette dose av kriser gjennom livet styrker den mentale helbred og følelsen av lykke, viser omfattende amerikansk studie. Sykdom, vold, dødsfall, stress, skilsmisser og katastrofer vil alle helst styre utenom gjennom livet, men en mangeårig studie av 2400 personer konkluderer med at de som opplevde enkelte perioder med motgang, følte seg psykisk bedre tilpass og lykkeligere enn dem som ikke hadde hatt slike opplevelser, skriver scientificamerican.com. (…)

(AnmAdversity Is Linked to Life Satisfaction (scientificamerican.com 16.10.2010).).

Adversity Is Linked to Life Satistaction (Motgang er linket til livstilfredshet)
scientificamerican.com 16.10.2010
A certain amount of negative life events is correlated with an overall sense of life satisfaction and happiness. Christie Nicholson reports

Adversity is a bad thing right? It means stress and we know stress is no good for our mental and physical health. But we also hear that adversity brings resilience. What does not kill us makes us stronger, as it were.

multiyear study of nearly 2,400 surveyed subjects found that those who experienced negative life events reported better mental health and overall well-being than those who did not. The study is published in theJournal of Personality and Social Psychology.

Negative events included serious illness, violence, bereavement, social stress, relationship stress, and disasters like fires, floods, etc. (…)

– Facebook kan gjøre deg deprimert

Deprimert av Facebook?
dinside.no 17.8.2013
Blir man mer deppa hvis man bruker Facebook mye? Ny studie kan tyde på det.

En ny studie kan tyde på at Facebook har en mørkere side. (…)

Klar tendens
Selv om studien må sies å være meget begrenset (kun 82 deltakere), kan ingen bestride at resultatet er interessant. Det viste seg nemlig at så nær som samtlige deltakere var mindre fornøyde med tilværelsen etter å ha benyttet Facebook aktivt over en fjorten dagers periode. Og resultatene tydet på at jo mer aktive de var, jo mindre lykkelig ble de.

Ethan Kross, en psykolog ved universitetet som var involvert i arbeidet med studien, har gitt følgende kommentar:

– På overflaten er Facebook en fantastisk ressurs for å tilfredsstille de grunnleggende behovene våre for sosial omgang. Men i stedet for å få oss til å føle oss mer vel, fant vi ut at Facebook gjør akkurat det motsatte.

Utvides?
Universitetet vurderer resultatene av studien så interessante at de ønsker å følge den opp med dypere undersøkelser, skriver nettavisen CBS Philly. (…)

(AnmFacebook Use Predicts Declines in Subjective Well-Being in Young Adults. PLoS ONE 8(8): e69841(Published: August 14, 2013).)

Scientists Show Facebook Is a Downer
sciencedaily.com 1.10.2013
The more people used Facebook, the more likely they were to feel unhappy

Humans like being around other humans. We are extraordinarily social animals. In fact, we are so social, that simply interacting with other people has been shown to be use similar brain areas as those involved with the processing of very basic rewards such as food, suggesting that interacting with people tends to make us feel good.

However, it doesn’t take much reflection to notice that the way people interact with each other has radically changed in recent years. Much of our contact happens not face-to-face, but rather while staring at screen-based digital representations of each other, with Facebook being the most prominent example. This raises a very fundamental question – how does online interaction with other people differ from interacting with people in person? (…)

– Facebook gjør deg ulykkelig

Facebook gjør deg ulykkelig
nrk.no 5.3.2012
Kvinner, lavtlønna og de med lav utdanning blir ulykkelige av Facebook. Det viser den første store studien om bruken av nettverket i Sverige. – Slutt med Facebook, oppfordrer norsk sosialpsykolog. (…)

– Facebook er en dårlig løsning
Svenske kvinner bruker i gjennomsnitt 81 minutter på Facebook hver dag, mer enn mannen som ifølge undersøkelsen bruker 64 minutter i snitt. Og nordmenn er antakelig ikke veldig forskjellig fra svenskene. I Norge var det 2,5 millioner brukere på Facebook per januar 2012.

– Det er jo ikke noe særlig å sitte på et forum der det er mye bløff rundt hvor lykkelige man er, sier sosialpsykolog Arnulf Kolstad til NRK.no. (…)

– Facebook kan gjøre deg deprimert

Facebook kan gjøre deg deprimert
teknofil.no 16.8.2013
Det kan føles som at du har mange venner, men egentlig blir du ulykkelig.

Er du en Facebook-slave, men føler deg elendig? Kanskje det er en sammenheng? Det er i alle fall en mulighet, skal vi tro en ny studie.

I rapporten skriver en gruppe forskere at de har funnet en viss forbindelse mellom bruken av Facebook og følelsen av å være ulykkelig. Forskerne sammenlignet hvordan unge mennesker hadde det på ulike deler av dagen, og jo oftere de logget inn på det sosiale nettverket, jo mer deprimerte var de.

Motsatt resultat
Mens man muligens får følelsen av å ha mange venner når man er inne på Facebook, kan den spesielle formen for deling av hvor lykkelig og perfekt liv man har ha en negativ innvirkning på andre.

– På overflaten er Facebook en uvurderlig kilde til å fylle det grunnleggende menneskelige behovet for sosialt samvær, sier sosialpsykologen Ethan Kross, som er én av hovedforfatterne bak studien, ifølge The Telegraph.

– Men framfor å forsterke følelsen av velvære, fant vi ut at Facebook-bruk forårsaker det motsatte resultatet. (…)

(AnmFacebook Use Predicts Declines in Subjective Well-Being in Young Adults. PLoS ONE 8(8): e69841(Published: August 14, 2013).)

– Lykken er en datamaskin

Lykken er en datamaskin
dinside.no 2.10.2008
Det sier mannfolka, men er kvinnene enige?

Lykke for mannfolka er å surfe på internett, spille online spill, eller å bruke nettverkssider som Facebook. Dette ifølge en lykkeundersøkelse i Australia. Halvparten av de spurte mennene svarer at dette er lykke for dem, mens kun 39 prosent av kvinnene er enige i dette, ifølge Reuters. (…)

Ser man på bruk av internett, er det også store kjønnsforskjeller. 73 prosent av mannfolkene bruker internett på en gjennomsnittsdag, mens 58 prosent av kvinnene sier det samme. Menn bruker 74 minutter på internett på en gjennomsnittsdag, mens kvinner bruker 49 minutter.

Dette er tall fra 2007. (…)

– Heller Facebook enn venner

Heller Facebook enn venner
digi.no 26.9.2011
Halvparten av de unge «kan ikke leve uten nett», ifølge undersøkelse.

I en ny undersøkelse blant unge svarer mer enn en firedel at det er viktigere å være oppdatert på Facebook enn å treffe venner. Over halvparten svarer at de ikke kan leve uten internett.

Undersøkelsen, som er foretatt av IT-selskapet Cisco, viser at mange unge ser på internett som like viktig som mat og tak over hodet.

Blant funnene i den internasjonale undersøkelsen er at over halvparten av de spurte mener de ikke kan leve uten internett, og at internett er en integrert del av livet deres. To av tre ville valgt internett framfor å eie en bil, mens to av fem svarer at internett er viktigere enn dating, omgang med venner og musikk. Mer enn én av fire studenter mener det er viktigere å være oppdatert på Facebook enn festing, dating, musikk eller fysisk omgang med venner.

Samtidig viser undersøkelsen at de unge foretrekker nye mobile enheter som smarttelefon og nettbrett framfor stasjonære PC-er, TV, aviser eller bøker.

Spørreundersøkelsen er foretatt blant 3.000 studenter og unge under 30 år i 13 land. (©NTB)

– Nøkkelen til lykkelige forhold? Det handler ikke bare om kommunikasjon

The Key to Happy Relationships? It’s Not All About Communication (Nøkkelen til lykkelige forhold? Det handler ikke bare om kommunikasjon)
healthland.time.com 16.8.2013 (Time)
Hvis par har fulgt med i løpet av de siste tiårene bør de være i stand til å resitere en kritisk faktor for et sunt forhold – kommunikasjon. Men den siste studien viser at andre ferdigheter kan være nesten like viktig for at par skal være lykkelige. (If couples were paying any attention during the last few decades, they should be able to recite the one critical ingredient for a healthy relationship — communication. But the latest study shows that other skills may be almost as important for keeping couples happy.)

Ved å uttrykke dine behov og følelser på en positiv måte til den andre er et godt grunnlag for å løse konflikter og bygge et sunt forhold, er disse ferdighetene ikke en så sterk prediktor for lykke hos par som eksperter en gang trodde. (While expressing your needs and feelings in a positive way to your significant other is a good foundation for resolving conflicts and building a healthy relationship, these skills may not be as strong a predictor of couples’ happiness as experts once thought.)

In an internet-based study involving 2201 participants referred by couples counselors, scientists decided to test, head-to-head, seven “relationship competencies” that previous researchers and marital therapists found to be important in promoting happiness in romantic relationships. The idea was to rank the skills in order of importance to start building data on which aspects of relationships are most important to keeping them healthy. In addition to communication and conflict resolution, the researchers tested for sex or romance, stress management, life skills, knowledge of partners and self-management to see which were the best predictors of relationship satisfaction. Couples were asked questions that tested their competency in all of these areas and then queried about how satisfied they were with their relationships. The researchers correlated each partner’s strengths and weaknesses in each area with the person’ relationship satisfaction. (…)

Disse tingene gjør oss lykkelige
aftenposten.no 20.5.2011
Leserne har sendt Aftenposten 4500 ting som gjør dem lykkelige.

For en uke siden kunne lesere av Aftenpostens lørdagsavis hygge seg med journalist Kjetil Østlis Det beste i livet – Her er ti ting som gjør livet verdt å leve.

Samtidig ble leserne oppfordret til å sende inn sine tipunktslister. Responsen har vært enorm, til nå har 450 sendt oss sine livsberikende stunder.

I grafikken øverst kan du boltre deg i de innsendte listene. Akkurat nå rundt 4500 lykkestunder fra leserne. (…)

Økende interesse for lykke
– Det er en økende interesse blant folk for dette med lykke og livskvalitet. Grunnen tror jeg at nå som nordmenn har det så bra materielt sett og trygghetsmessig, så søker vi høyere verdier og er opptatt av å selvrealisere oss. Dermed er vi også opptatt av hvordan vi føler oss og har det i hverdagen, sier Thomas Hansen ved NOVA, som blant annet har forsket på livskvalitet.

Men, advarer forskeren:

– Alt lykkefokuset kan bidra til å skape høye forventninger som kan redusere den daglige lykkefølelsen. Det er blitt tabubelagt å ikke ha det bra. Og nordmenn liker å fremstå som lykkelige utad, det er en forskjell fra tidligere. Dette gjør seg gjeldende blant annet på Facebook. (…)

– Lykke følger en u-formet kurve

Happiness is a U shaped curve, highest in the teens and 70s, shows survey (Lykke følger en u-formet kurve, høyest i tenårene og ved sytti, ifølge undersøkelse)
BMJ 2012;344:e1534 (28 February)
Northern Ireland is the happiest part of the United Kingdom, concludes the Office for National Statistics (ONS) after questioning 80 000 adults between April and September last year. People from Northern Ireland also scored highest when asked how satisfied they were with their lives and in assessing whether their lives were worthwhile.

But the differences were small, Northern Ireland scoring 7.5 out of a possible 10 when asked, “Overall, how happy did you feel yesterday?” against the 7.3 scored by Scotland and by England and Wales. People in London and the West Midlands scored lowest for life satisfaction (7.2), and Londoners were also the most anxious, scoring 3.5 out of 10 against a UK average of 3.2.

The results come from a national programme of experimental statistics designed to add an extra element to economic data such as the gross domestic product by measuring how people feel about their lives. The long term aim, enthusiastically backed by the prime minister (BMJ 2010;341:c6824, doi:10.1136/bmj.c6824), is to develop a set of accepted and trusted statistics that can be used to track wellbeing and to guide policy. (…)

Mind Reading: The Surprising Upside of Getting Old
healthland.time.com 21.4.2011
Americans have tremendous fear of aging — and a great deal of prejudice against the elderly. But, as the joke has it, being old is better than the alternative. And, despite our fears, new research suggests that being old is also a lot better than it looks.

I spoke with Dr. Marc Agronin, whose new book, How We Age: A Doctor’s Journey Into the Heart of Growing Old, explores these issues through the rich stories of his patients’ lives. Agronin is the psychiatrist for the Miami Jewish Health Systems, a nonprofit that is the largest provider of health care for seniors in the Southeast. (…)

Research now suggests that as we age, our moods improve and we actually grow happier.

There’s great potential. It didn’t occur to me right away how much people learn and grow as they age. That message really transformed my view of aging. I wasn’t trained to look for strengths, but found over time that those strengths are the things that get people through difficult times, whether psychological or spiritual or emotional. They also allow people not only to overcome challenges but even to thrive. The more I saw, the more impressed I was.

Aging, in spite of the inevitable [challenges], is a long process and has its rewards. Amid all the challenges, often the rewards not only balance things out, but most individuals experience a greater degree of well-being and a deeper sense of meaning than they do when they are younger. I often find I get a little taste of that. I feel when I’m with older individuals, I’m as close to the fountain of knowledge as one can get. (…)

Happiness begins again at 50 (Lykke starter igjen etter de femti)
hc2d.co.uk 18.4.2011
A Belgian economist says that happiness is U-shaped, dropping when a person is in their twenties and bouncing back after the age of 50.

Life satisfaction soon begins to fall for those in their hopeful twenties, according to Bert van Landeghem, an economist at Maastricht University in Belgium.

Carefree young adults may have most of the fun, but their optimism and satisfaction soon begins to wane as they take on more responsible roles in life, Landeghem’s study found.

On the other side of the U-shaped graph, the over–50s have come to terms with the demands of life, while those in the middle are most weighed down by its burdens.
The study said there was a substantial drop in happiness levels in mid-life, the equivalent to that caused by losing one’s job or a close family member.
The study looked at how people perceived their wellbeing, rather than at objective measures.

Landeghem, 29, will present his findings to the Royal Economic Society annual conference. He is expected to warn them that the spirit of youth does not return to the over-fifties, however.

They are simply more satisfied with their lot in life as they age. (…)

– Nevrovitenskapens syn på de lyse sider

The Neuroscience of Looking on the Bright Side (Nevrovitenskapens syn på de lyse sider)
scientificamerican.com 12.1.2012
Scientists use «prediction errors» to understand the brain’s natural optimism

Ask a bride before walking down the aisle “How likely are you to get divorced?” and most will respond “Not a chance!” Tell her that the average divorce rate is close to 50 percent, and ask again. Would she change her mind? Unlikely. Even law students who have learned everything about the legal aspects of divorce, including its likelihood, state that their own chances of getting divorced are basically nil. How can we explain this?

Psychologists have documented human optimism for decades. They have learned that people generally overestimate their likelihood of experiencing positive events, such as winning the lottery, and underestimate their likelihood of experiencing negative events, such as being involved in an accident or suffering from cancer. Informing people about their statistical likelihood of experiencing negative events, such as divorce, is surprisingly ineffective at altering their optimistic predictions, and highlighting previously unknown risk factors for diseases fails to engender realistic perceptions of medical vulnerability. How can people maintain their rose-colored views of the future in the face of reality? Which neural processes are involved in people’s optimistic predictions?

To answer these questions we have investigated optimism by using a recent, burgeoning approach in neuroscience: Describing neural activity related to complex behavior with the simple concept of “prediction errors.” Prediction errors are the brain’s way of keeping track of how well it is doing at predicting what is going to happen in the future. (…)

– Lykkelige tar mindre risiko

Lykkelige tar mindre risiko
nrk.no 27.1.2012
Menn er litt mer glad i risiko enn kvinner – og nordmenn litt mer enn amerikanere. De aller lykkeligste har dessuten mindre aversjon mot risiko enn de mer normalt lykkelige, ifølge nye analyser av en stor undersøkelse.

Er du lykkelig, tar du færre sjanser enn de som har det litt dårligere enn deg. Overraskende nok.

– Vi er overrasket over analysene våre som viser at lykkelige folk preges av et ønske om å fortsette å være der de er i stedet for pur optimisme og undervurdering av sannsynligheten for et dårlig utfall.

Det sier professor ved Norges Handelshøyskole, Fred Schroyen, til NRK.no. Sammen med kollega Karl Ove Aarbu har han skrevet en rapport basert på nye analyser av en studie av 1500 personer fra 2006.

Analysene viser at en humørbevaringseffekt («mood preservation») trumfer en forvrengt oppfatningseffekt («distorted perception»).

Den førstnevnte gjør at man tar mindre risiko fordi man har det bra og ønsker å bli værende der man er i livet. Er man preget av den siste regner man derimot med at alt går bra uansett – og er villig til å ta større sjanser. (…)

– Slik blir du lykkelig på jobb

Slik blir du lykkelig på jobb
nrk.no 17.1.2011
Mye penger og innsats er brukt for å finne ut hva som gjør folk syke, og det er vel og bra. For Straume er oppgaven så å si det motsatte. Hun vil finne ut hvorfor de som er fornøyde og lykkelige på jobb faktisk er det. Hva som gjør dem i stand til å ha lykka i seg år etter år, i motsetning til mange andre.

Positiv psykologi
Utgangspunktet er positiv psykologi, en ganske fersk gren innen faget med utspring i USA på slutten av 1990 tallet. Her var takt og tone å forske på mennesker som lever et framgangsrikt og positivt liv. Og skal vi tro mannen som regnes som retningens grunnlegger, professor Martin Seligman, kan mye av dette læres. Med andre ord at uansett gener og oppvekstmiljø, så kan noe av lykken dyrkes fram ved egen innsats.

Innen dette feltet arbeider Lisa Vivoll Straume NTNU med en doktorgrad. (…)

– Mer lykkelige på jobben

Those Who Enjoy Life More Likely to Be Happy at Work (De som gleder seg over livet er mer sannsynlig lykkelige på jobben)
news.health.com 2.4.2010
FRIDAY, April 2 (HealthDay News) — If you’re unhappy in life, you’re unlikely to find satisfaction at work, say researchers who reviewed the findings of 223 studies conducted between 1967 and 2008.

All of the studies examined some combination of job satisfaction and life satisfaction, which is also known as subjective well-being.

“We used studies that assessed these factors at two time points so that we could better understand the causal links between job satisfaction and life satisfaction,” Nathan Bowling, an assistant professor at Wright State University in Dayton, Ohio, said in a news release from the British Psychological Society. “If people are satisfied at work, does this mean they will be more satisfied and happier in life overall? Or is the causal effect the opposite way around?”

Bowling and colleagues found that the causal link between subjective well-being and subsequent levels of job satisfaction was stronger than the link between job satisfaction and subsequent levels of subjective well-being. (…)

– Lykke er godt for hjertet

Lykke er godt for hjertet
berlingske.dk 18.2.2010
Et smil er den korteste vej til et sundt hjerte, viser ny undersøgelse.

Spis rigtigt, dyrk motion og drop smøgerne.

Det er nogle af de mere velkendte råd, hvis man vil undgå et hjerteanfald. Men det hjælper faktisk også bare at være lykkelig, viser ny undersøgelse offentliggjort i the European Heart Journal. (…)

Happy People May Have Better Heart Health
medpagetoday.com 17.2.2010
Individuals who find joy, excitement, and contentment in their daily lives may be protected from cardiovascular disease, researchers found.

Higher levels of positive affect, a measure of happiness, were associated with a significantly lower risk of having a cardiovascular event over a 10-year period (P=0.02), according to Karina Davidson, PhD, of Columbia University Medical Center in New York City, and colleagues.

The association remained significant even after accounting for negative emotions, including depression, anxiety, and hostility, they reported online in the European Heart Journal. (…)

(AnmDon’t worry, be happy: positive affect and reduced 10-year incident coronary heart disease: The Canadian Nova Scotia Health Survey. European Heart Journal Advance Access published online on February 17, 2010.)

– Daglige valg kan påvirke langtidslykke

Daily choices can affect long-term happiness (Daglige valg kan påvirke langtidslykke)
newscientist.com 5.10.2010
Choose wisely when considering a partner, whether to attend church and how you look after your body. These decisions could have a significant effect on your overall life satisfaction. That’s according to a study that challenges the theory that life happiness is largely predetermined by your genes.

The widely accepted «set-point» theory of happiness says that an individual’s long-term happiness tends to be stable because it depends mainly on genetic factors. The idea is based in part on studies that show identical twins to have more similar levels of life satisfaction than non-identical twins, and suggests that although your level of happiness may occasionally be thrown off by major life events, it will always return to a set level within two years.

To find out whether people really are destined for a certain level of happiness, Bruce Headey at the University of Melbourne in Australia and his team questioned people in Germany about their jobs, lifestyles and social and religious activities. The survey was initially completed by 3000 people annually, but that rose to 60,000 per year by the end of the 25-year study period.

They found that certain changes in lifestyle led to significant long-term changes in reported life satisfaction, rather than causing the temporary deflections in happiness that set-point theory would suggest. (…)

– EU søker oppskriften på lykke

EU søker oppskriften på lykke
ukeavisen.no 8.5.2007
Tillit til myndighetene, suksess på jobben og fred i privatlivet. Det er lykken for EUs innbyggere. Men lykken finnes ikke alltid der man venter den, viser EUs nye lykkestudier. (…)

Undersøkelsen «European Quality of Life» viser at tillit er en sentral faktor for velvære – både i politikk, arbeidsliv og blant venner og familie. Vanstyre, korrupsjon og sosial oppløsning er de største risikofaktorene for ulykke, ifølge undersøkelsen.

– Tillit i samfunnet er veldig viktig. De landene som har høyest lykke er også de landene der folk stoler på sine myndigheter, landets lover og hverandre, sier Luisa Corrado, som har ledet forskningsprogrammet. (…)

Vil måle britenes lykke
dagbladet.no 15.11.2010
Den britiske regjeringen vil vite hvordan borgerne har det – egentlig.

Målet er at jevnlige målinger av britenes psykiske og fysiske velferd skal brukes for å utforme fremtidig politikk. Derfor trosser Cameron den dårlige timingen og kommer til å be statistikerne om å finne en lykkemetode, skriver The Guardian.

Lignende målinger diskuteres både i Canada og Frankrike. (…)

– Storbritannia begynner å måle lykke sammen med bruttonasjonalproduktet (BNP)

UK sets out to measure happiness alongside GDP (Storbritannia begynner å måle lykke sammen med bruttonasjonalproduktet (BNP))
BMJ 2010; 341:c6824 (26 November)
The UK government has announced that it is to start measuring the nation’s wellbeing as well as its gross domestic product.

Following the lead of France and the kingdom of Bhutan, the prime minister, David Cameron, announced on 25 November that the national statistical system would start gathering measures of the quality of people’s lives and how contented they felt.

Launching the idea at the Treasury, Mr Cameron said, “It’s high time we admitted that, taken on its own, GDP is an incomplete way of measuring a nation’s progress.”

Denying that the idea was a bit airy fairy and impractical, he said that “just as GDP didn’t give the full story of our economy’s growth, so this new measure won’t give the full story of our nation’s wellbeing, but it will give us a general picture of how life is improving.” (…)

Happiness index to gauge Britain’s national mood
guardian.co.uk 14.11.2010
Despite ‘nervousness’, David Cameron wants measure of wellbeing to steer government policy

The UK government is poised to start measuring people’s psychological and environmental wellbeing, bidding to be among the first countries to officially monitor happiness.

Despite «nervousness» in Downing Street at the prospect of testing the national mood amid deep cuts and last week’s riot in Westminster, the Office of National Statistics will shortly be asked to produce measures to implement David Cameron’s long-stated ambition of gauging «general wellbeing».

Countries such as France and Canada are looking at similar initiatives as governments around the world come under pressure to put less store on conventional economic measures of prosperity such as gross domestic product. (…)

– KrF vil måle nordisk lykke

KrF vil måle nordisk lykke
nrk.no 28.11.2010
– Dersom livskvalitet er målet, og livskvalitet i stor grad handler om å være sammen, kan politikken få nye perspektiver, mener KrF-leder Dagfinn Høybråten.

KrF-leder Dagfinn Høybråten vil hvert år måle befolkningens livskvalitet og lykke.

I etterdønningene av finanskrisen og med fortsatt stor usikkerhet og gjeldsproblemer i Europa, vil Kristelig Folkeparti og andre kristendemokratiske partiene i Norden måle hvor lykkelige folk er.

LES OGSÅ: Disse er verdens lykkeligste

– Livskvalitet er målet
For å finne ut av hva som gjør livet verdt å leve, ber de nordiske politikerne om at det lages et mål for brutto nasjonal livskvalitet, som et supplement til det mer kjente brutto nasjonalprodukt (BNP).

– Vi trenger et større samsvar mellom politikken og det som gjør oss lykkelige, sier Høybråten.

Det er ikke først og fremst penger eller ting som gjør folk lykkelige, men heller familie og venner og det å ha jobb, mener han.

– Dersom livskvalitet er målet, og livskvalitet i stor grad handler om å være sammen, kan politikken få nye perspektiver, skriver politikerne i forslaget. (…)

– Rikdom gir ingen varig lykke?

– Det gir lykke å ha penger
dn.no 19.8.2012
– De som sier noe annet, snakker vås, sier milliardær Jens Ulltveit-Moe.

– Penger er viktig for meg, fordi det er det – og arbeidsplasser- fordi det er et viktig mål på det jeg skaper, sier Jens Ulltveit-Moe til VG i forbindelse med feiringen av hans 70 årsdag lørdag.

Ulltveit -Moes industrikonsern Umoe Asdekker et bredt spekter av bransjer, og ifølge Ulltveit-Moe er det i dag 8000 ansatte i hans selskaper.

I tillegg til å eie selskaper er han også investor. Ulltveit-Moe er god for fem milliarder kroner.

– Det er ikke til å komme fra at det gir lykke å ha penger. De som sier noe annet, snakker vås, sier han til VG. (…)

PSYCHOLOGY OF MONEY
Why $50,000 May Be the (New) Happiness Tipping Point (Hvorfor 50 000 dollar kan være det (nye) «tipping point»)
moneyland.time.com 19.4.2012 (Time)
A landmark 2010 Princeton University study showed that money really can buy happiness — up to a very specific point. The researchers (including Nobelist Daniel Kahneman) found that up to about $75,000, annual income closely correlates with emotional well-being. Beyond that threshold, however, more income doesn’t translate into more happiness. On average, an American earning $575,000 isn’t likely to be any happier than one making $75,000.

Well, forget $75,000. A new poll by the Marist Institute for Public Opinion suggests that as little as $50,000 brings genuine happiness. According to the survey, those below $50K weren’t as personally satisfied with their lives as those above that mark in areas such as one’s housing situation, personal relationships and overall direction in life.

(MORE: Is a Busy Retiree a Happy Retiree?)

The Marist poll didn’t gauge whether happiness drops off after $50,000, and therefore doesn’t directly contradict the earlier finding that $75K is a magic number of sorts. But it does suggest that $50,000 is a tipping point when it comes to overall satisfaction.

In every category surveyed by Marist — which included respondents’ satisfaction with their neighborhood’s safety as well as their health, employment, spiritual life and community involvement — those earning $50K were more satisfied with their lot. Those earning less than that were less likely to call themselves very happy, more likely to say the best was behind them and less likely to say the best was yet to come. They were also much gloomier about retiring and were more worried about financing potential health problems. (…)

Indspark: Penge gør dig lykkelig
b.dk 23.5.2011
Lars Christian Hvidberg: Du kender sangen: Danskerne er verdens lykkeligste folk, fordi vi er verdens mest lige. Få har for meget og færre for lidt, og man bliver ikke mere glad af tusind kroner mere, så man kan lige så godt betale dem i skat.

Forskelle i rigdom fører kun til misundelse og kriminalitet, fordi de fattige begynder at stjæle. Det er jantelov gjort til almen visdom, ja næsten en videnskab. Faktisk er der videnskab bag. Økonomerne kalder det »Easterlin-paradokset« efter økonomen Richard Easterlin, der i 1974 – måske – viste, at når et samfunds rigdom kommer over et vist basalt niveau af fornødenheder, så stiger lykken ikke med flere penge. I stedet havner man i en »hedonistisk trædemølle«, hvor man baserer sin lykke på at være rigere end naboen.

Vi er lykkelige, når vi har en 42” fladskærm, og naboen kun har en 36”, men hvis vi bare havde transistorradioer, ville vi være lige lykkelige. Det er naturligvis økonomisk drømmesnak for socialdemokratiske ligemagere, og heldigvis er Easterlin-paradokset blevet udfordret flere gange, senest af den amerikanske økonom Justin Wolfers, der har akkumuleret de seneste årtiers dusinvis af Gallupmålinger verden over, og resultatet er ganske klart: Flere penge gør dig mere lykkelig, og det betyder ikke ret meget for din lykke, om din nabo har mere eller mindre. (…)

(AnmEtikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

Rikdom gir ingen varig lykke
aftenposten.no 24.12.2010
Nå er det bevist – man blir ikke lykkelig av gods og gull. Om drømmepresangen ligger under juletreet, kan den gi et blaff av glede, men ingen varig lykke, har økonomen Richard Easterlin funnet ut. Han har studert lykke i 37 land over flere tiår, og funnet at befolkningenes lykkefølelse ikke endres selv om nasjonen blir mer velstående. Dette gjelder både for utviklingsland og rike industriland – samt for den tidligere østblokken, som gikk fra kommunisme til kapitalisme. Resultatene er publisert i PNAS. (…)

(AnmThe happiness–income paradox revisited. Proceedings of the National Academy of Sciences (Published online before print December 13).)

Lycklig av pengar?
sverigesradio.se 14.12.2010
Man blir inte lycklig av pengar – Ekonomisk tillväxt leder inte till en högre grad av lycka på lång sikt. Det slår en färsk studie fast som undersökt människors lycka i 37 länder över hela jorden.

Tidigare studier har visat på ett samband mellan glädje och ekonomisk tillväxt, men sett över längre tid så stämmer alltså inte längre det förhållandet.

Bakom studien står ekonomen Richard Easterlin, känd som grundare till så kallad lyckoforskning.

Studien publiceras i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences – eller kort PNAS. (…)

(AnmThe happiness–income paradox revisited. Proceedings of the National Academy of Sciences (Published online before print December 13).)

It’s True: Money Can’t Buy Happiness, Study Finds (Det er sant: Penger kan ikke kjøpe lykke, ifølge studie)
newsday.com 15.12.2010
People’s happiness doesn’t necessarily increase as their income rises, a new study suggests.

Researchers examined the link between economic growth and happiness in 37 countries over a minimum of 10 years and an average of 22 years. The countries included in the study were rich and poor, ex-Communist and capitalist.

The findings challenge «recent claims that there is a positive long-term relationship between happiness and income, when in fact, the relationship is nil,» study author Richard Easterlin, a professor of economics at the University of Southern California, said in a USC news release. (…)

The study was published in the Dec. 13 online edition of the journal Proceedings of the National Academy of Sciences. (…)

(AnmThe happiness–income paradox revisited. Proceedings of the National Academy of Sciences (Published online before print December 13).)

Du kan köpa dig lycka!
svt.se 3.3.2010
Du kan inte köpa dig kärlek men du kan köpa dig tillfredsställelse – om du spenderar pengarna rätt. Det visar ny forskning vid Cornell University i Ithaca, New York, där man genomfört åtta olika studier med över 600 konsumenter.

– Konsumenterna kände att tillfredsställelsen efter inköp av tjänster som ger någon slags upplevelse – som massage eller semester med familjen – var stor från början och sedan ökande, säger Thomas Gilovich, psykologiprofessor.

– Däremot att spendera pengar på materiella ting kändes bra först men gör människor mindre lyckliga i längden.

När det gäller materiella ting så såg forskarna att konsumenterna ofta ångrade sina inköp i efterhand, när de jämförde med andra personers inköp eller med bättre erbjudanden som de missat. (…)

Jo da, de gjør deg lykkelig
dn.no 5.4.2008
Desto mer penger vi har her til lands, desto lykkeligere blir vi. Alle sammen.

I alle fall i gjennomsnitt. 
Det mener to økonomer ved anerkjente Wharton Business School å ha bevist.

Det har lenge vært et etablert syn at en nasjons lykke ikke kan kjøpes for penger. I alle fall helt siden 1974, da økonomen Richard Easterlin i en studie slo fast at et høyere brutto nasjonalprodukt (BNP) ikke fører til større samlet lykke i en nasjon, dersom et visst sett av grunnleggende behov er tilfredsstilt. (…)

Lykke viktigere enn å være rik
dn.no 29.1.2007
Økt rikdom gir ikke mer lykke, hevder to BI-forskere. (…)

Vi blir rikere,
men ikke lykkeligere

forbruker.no 29.1.2007
Etter 1970-tallet kan ikke lenger penger kjøpe lykke i Norge, hevder forskere. (…)

Lykke viktigere enn å være rik
Økt rikdom gir ikke mer lykke, hevder to BI-forskere. (…)

Lykkelig som rik?
na24.no 22.12.2006
Du lever i et av verdens rikeste land. Det er ikke sikkert at du er lykkeligere av den grunn, ifølge forskerne. (…)

Lykkeforskning har også en tendens til å bli svært politisert. Venstresiden ser gjerne at resultatet blir at det som betyr noe for lykkenivået i et samfunn er at det ikke er for store relative forskjeller internt i et land, mens høyresiden mener frihet til å være sin egen lykkes smed bidrar til økt lykke, selv om forskjellene er større. (…)

Blir man lycklig av pengar?
netdoktor.passagen.se 27.12.2006
Forskare har undersökt om man blir lycklig av pengar. Drygt 1000 personer med olika inkomst frågades hur lyckliga och nöjda de var vid olika tillfällen.

Resultatet visade att det inte verkar vara inkomstens absoluta storlek som spelar roll, utan inkomsten i jämförelse med andras. Efter att ha nått en viss inkomstnivå är det alltså inte mer pengar som gör dig lyckligare, bara att man har mer pengar än grannen. (…)

Veien til lykke
dn.no 1.12.2006
Hvordan blir man lykkelig, og hva gjør livet til en fest? Storbanken Dresdner Kleinwort mener de har oppskriften

Holbergfondene slår et slag for å få opp lykkefølelsen i landet. Denne ukes Holberggraf siterer tyske Dresdner Kleinworth og peker på at nordmenn er rikest i verden – uten at dette har gjort oss til det lykkeligste folket.

Følger den hendige listen på ti punkter er du på god vei mot lykke, skal man tror den tyske storbanken. (…)

Velstand gjør oss ikke lykkelige
dagbladet.no 20.11.2006
Man skulle tro at velstanden innbyggere i utviklede land har, ville gjøre dem lykkeligere enn folk som bor i u-land. En ny stor undersøkelse konkluderer imidlertid med at det er stikk motsatt: Bor du i et utviklet land, har du minst dobbelt så stor sjanse for å være ulykkelig som hvis du hadde bodd i et u-land. (…)

– Når lese- og skriveferdigheter forbedres, kan samme skje med lykke

As Literacy Improves, So Might Happiness (Når lese- og skriveferdigheter forbedres, kan samme skje med lykke)
healthfinder.gov 28.4.2009
Studie finner link mellom følelser og forståelse av helseinformasjon (Study finds link between feelings and understanding health infomation.)

This finding might have to do with a sense of control, explained lead author Erik Angner, an assistant professor of philosophy and economics at the University of Alabama at Birmingham. Feeling in control — which could be undermined by poor health literacy — has been linked to higher happiness scores.

The researchers suggested that improving health literacy should be a critical part of programs designed to boost health among older adults.

The study was published online in the journal Social Indicators Research.
About 90 million Americans have problems understanding and using health information, according to a 2004 Institute of Medicine report. (…)

Penger gjør oss lykkelige?

De er fattige, men desto lykkeligere
aftenposten.no 4.3.2012
Kunstnere er lykkeligere enn andre yrkesutøvere, men også fattigere, viser tysk undersøkelse.

– Kunstnere får et langt større utbytte av sin virksomhet enn det som kan måles i penger, heter det i en undersøkelse foretatt av forskere tilknyttet Det tyske institutt for samfunnsforskning (DIW) i Berlin.

– Det skyldes ikke minst at kunstnere selv bestemmer over sine aktiviteter, sier Lasse Steiner, en av forfatterne av den tyske studien.

– Kunstnere har også en form for inntekt som ikke passer så godt inn i en del klassiske økonomiske teorier. Vi jobber faktisk med å få et bedre bilde av dette gjennom et samarbeid med blant andre en dansk forsker, forteller forsker Knut Løyland ved Telemarksforsking. (…)

Prisen av lykke
aftenposten.no 8.9.2010
Høyere lønn gjør folk lykkeligere, men bare opp til et visst nivå.

Forskere ved Princeton University har regnet ut hva du bør ha i årslønn for å være mest mulig lykkelig. De har funnet at høyere lønn gjør deg lykkeligere, men bare opp til 75.000 dollar (461.137 NOK), skriver Inc.com.

En amerikansk lønn på 75.000 dollar utgjør, ifølge Eurostats database for 2009, en norsk lønn på 727.371 norske kroner dersom man korrigerer for kjøpekraft. (…)

– Ikke lykkelig av å være rik
nrk.no 11.1.2010
Storinvestor Idar Vollvik tjente 2,4 milliarder på tre år, men penger på bok gjorde ham ikke lykkelig. Sjekk hva som kan gjøre akkurat deg lykkelig. (…)

Med god hjelp av investor-venner, er det nye mobilselskapet Ludo i ferd med å bli en suksess, ifølge Vollvik.

– Men det er ikke lykke å ha penger på bok. For meg er lykke å tjene pengene. Å få brukt meg selv og omgivelsene mine, sier Vollvik.

Han mener han er på sitt aller lykkeligste hittil i livet akkuart nå. Så kanskje ender han også som Askeladden. Som levde lykkelig alle sine dager. (…)

Lykke viktigere enn tung pung
aftenposten.no 7.1.2010
Godt arbeidsmiljø og bedriftens etiske profil er viktigere.

Godt arbeidsmiljø og bedriftens etiske profil er viktigere. (…)

Høy lønn gjør deg ikke lykkeligere
dn.no 15.12.2007
Om du tjener 300.000 eller en million har nesten ingenting å si. Les hva som påvirker lykken. (…)

Lykke mer enn arbeid
SVEIN TORE MARTHINSEN – Statsviter og skribent
aftenposten.no 14.12.2008
UTEN ARBEID. Er det lønnsarbeidet som gir oss den store lykken på denne jord? Eller kan vi leve et godt liv utenfor arbeidsmarkedet?

Et meningsfylt liv. Når jeg lytter til politikere og leser artikler om glade arbeidende og ulykkelige arbeidsledige i mediene, så er jeg fristet til å svare ja på første spørsmål. For det virker vitterlig som om arbeid = lykke. Det skapes et bestemt inntrykk av at arbeid minst er en grunnleggende forutsetning for å kunne leve et meningsfylt liv.

For det er jo gjennom arbeidet vårt at vi realiserer oss selv. Det er via arbeidet vi er sosiale og skaffer oss nettverk. Det er i kraft av arbeidet at vi mottar lønn. Lønn vi kan kjøpe oss lykke for. Ja, det er vel slik det er? (…)

– Kvinner selger seg for dårlig
dn.no 19.7.2008
Hodejeger Steinar Hopland mener kvinner selger seg dårlig til toppjobber, og de har ofte andre prioriteringer enn arbeidet. (…)

Annet syn på lykke
Kvinner er for selvkritiske, og har også et annet syn på hva som er lykken i livet enn menn, mener Steinar Hopland.

– For en mann er det ofte nok om man har tid til mye jobb, en liten familie, trening en gang i uka, og en øl med to kamerater hver fjortende dag. Da er det fint.

I tillegg opplever hodejegeren at kvinnene er sene til å bestemme seg. (…)

Forbruk skaper lykke
dagbladet.no 28.11.2007
Eivind Stø- Pål Strandbakken – Harald Throne-Holst
Økt forbruk gir ikke nødvendigvis større livskvalitet. Det er ingen sammenheng mellom størrelsen på pølsene, bilene og diamantene på den ene siden og opplevelsen av lykke og kjærlighet på den andre. Dette bildet er i ferd med å feste seg som en vitenskapelig sannhet, og utgjør det optimistiske grunnlaget for å frakople livskvaliteten fra forbruksveksten. I hvilken grad kan denne påstanden bekreftes av vitenskapelige undersøkelser? Er det ikke noen sammenheng mellom økt kjøpekraft og individuell opplevelse av lykke? Det er vår bestemte oppfatning at sammenhengen mellom forbruksnivå og livskvalitet er mer komplisert. Å erkjenne at dette er komplisert synes å være en forutsetning for å komme opp med en politikk som er noe annet enn fordømmelse av vanlige folks liv. (…)

Penger gjør oss lykkelige
dn.no 14.2.2007
Menn er mer økonomiske enn kvinner, og rikdom hjelper på humøret, viser ny undersøkelse.

Den som sår penger høster armod, sies det. Nå viser det seg at dette ikke stemmer.

I en ny undersøkelse om økonomi som MMI Synovate har gjennomført for Postbanken oppgir nemlig 35 prosent av kvinnene og 39 prosent mennene at penger gjør oss lykkelige. (…)

– Intelligente damer forblir single

– Intelligente damer forblir single
nrk.no 9.5.2011
Intelligente damer forblir single, særlig hvis de tjener godt.

En ny britisk studie viser at smarte og velutdannede kvinner forblir single i større grad enn andre. I Norge er det lønningsposen som truer parforholdet, ifølge samlivsekspert.

«Forblir intelligente kvinner single?» spurte to professorer i psykologi tilknyttet University College of London i en fersk studie.

Svaret ble ja.

Studien inkluderte rundt 120 personer, og forskerne fant store forskjeller mellom mennene og kvinnene når det kom til hvor attraktivt de fant høy IQ. Mennene var mindre interessert i intelligente kvinner enn kvinnene var i intelligente menn.

I studien kom det også frem at smarte og velutdannede kvinner har en tendens til å gjøre seg dummere enn de egentlig er for å komme i kontakt med menn, ifølge Alive.dk.

Les også: Single sliter mest (…)

– Mennene er ikke verdt å leve med
– Det er naturligvis mange ulike miljøer i Norge. Du finner miljøer der kvinner vil oppleve at det er en ulempe å være velutdannet og smart, men du finner også miljøer der det er en klar fordel, og der det er flaut med damer uten utdannelse, sier Tryti til NRK.no.

Noen damer setter karriere og eget liv høyt – og synes mennene legger for mye bånd på livene deres, ifølge parterapeuten.

– Her i landet har vi en gruppe spesielt smarte damer som skiller seg ut, og som kanskje ikke sliter med å finne en mann – men som sliter med å finne en mann som de synes det er verdt å leve med. Disse forblir kanskje single og reiser for eksempel til Storken i Danmark og lager barn på egenhånd.

NETT-TV: Ikke alle passer i parforhold (…)

– Eneboerfolket / singellivet

– Ensomhet kan gi selvmordstanker
nrk.no 25.9.2012
(…) 30 prosent av befolkningen vil på et eller annet tidspunkt i livet rammes av ensomhet. – Vi er ikke flinke nok til å blande oss inn i andres liv, sier Tor Kristian Schølseth. (…)

Den aldersgruppa som i størst grad betegner seg som ensom, er unge voksne (18-29 år). 1 av 3 svarer at de plages av ensomhet ofte eller av og til.

– Undersøkelsen stemmer godt overens med tall vi har sett i andre sammenhenger, forteller seniorrådgiver i Røde Kors, Ulf Svendsen. (…)

– Vi lever på en annen måte enn tidligere, nå er vi i mye større grad opptatt av å realisere oss selv. Denne individualismen river oss løs fra en del av de mer kollektive identitetene vi hadde tidligere. Det er ikke urimelig å anta at det bidrar til å øke folks ensomhet, sier professor i filosofi ved Universitet i Bergen, Lars Fredrik Svendsen.

Han har selv jobbet mye med temaet. Filosofiprofessoren minner om at det å være alene ikke er ensbetydende med det å være ensom.

– Ensomhet er et subjektivt fenomen. Det å være ensom er noe annet enn å være alene. Det finnes folk som er alene og slett ikke føler seg ensomme, og det er folk som er omgitt av mennesker som allikevel føler seg veldig ensomme. (…)

Eneboerfolket
aftenposten.no 14.7.2012
Fire av ti husholdninger består av bare én person. Regn med at du kommer til å bli en av dem. (…)
Aleneboere i Norge
– 874 931 personer bodde alene i Norge 1. januar i fjor. Det tilsvarer ca. 20 prosent av befolkningen.
– 40 prosent av husholdningene består av bare én person.
– Omtrent like mange kvinner og menn bor alene. Men før 50-årsalderen er menn i klart flertall. Senere i livet bor flest kvinner alene.
– Det er mest vanlig å bo alene i sentrale bykommuner, i utkantkommuner i innlandet i Sør-Norge og i Nord- Norge.
– Oslo har størst andel enehusholdninger (53,6 %), mens Akershus (14,3 %) og Sogn og Fjordane (14,9 %) har færrest. – Aller flest enehusholdninger har bydel St. Hanshaugen i Oslo med 70 prosent. (…)

Singellivet.
aftenposten.no 15.8.2011
Kostbar frihet eller oppskrytt ensomhet? Singellivet er et tveegget sverd.

Stadig flere nordmenn opplever å kjenne på singellivets gleder og sorger – i en kortere eller lengre periode. Og amerikanske fjernsynsserier som Sex and singelliv og Friends har gitt enda flere av oss innblikk i singeltilværelsens gleder – og frustrasjoner. Er den single glad og frisomfuglen, gjør hva han vil, slipper å ta smålige hensyn til en partner? Eller i virkeligheten – ulykkelig ensom og med dårlig råd?

I en spørreundersøkelse interesseorganisasjonen SingelSammen har gjennomført denne sommeren, svarer kun seks prosent at de er svært fornøyd med singeltilværelsen. Nesten halvparten har ikke reist på ferie, fordi de da måtte ha reist alene. Og av de 646 personene som har svart, sier 46 prosent at de har møtt fordommer som at det må være noe galt med han eller henne, ettersom de er single.

– De fleste er fornøyde og har det fint. Men på enkelte områder var nok tilbakemeldingene overraskende negative – en indikasjon på at mange føler seg utenfor. Vi må vel erkjenne at mange ønsker seg en partner. Men vi kan likevel være fornøyde, sånn vi har det. Selv vil jeg definere meg som lykkelig singel – med drømmer, understreker Grete Lepperød i SingelSammen. (…)

Stadig flere. Det er 840 000 aleneboende i Norge. Og det blir stadig flere single, ifølge Turid Noack, seniorforsker i Statistisk sentralbyrå (SSB):

– Vi har over flere tiår sett en utvikling i andelene som på et gitt tidspunkt lever alene. Dette kan i teorien skyldes at det er blitt flere som ikke ønsker å inngå samliv i det hele tatt, eller venter lengre med å flytte sammen. Våre analyser tyder imidlertid ikke på at det er noe slikt som ligger bak. Hovedforklaringen synes å være økende skilsmissehyppighet samt brutte samboerskap. Det gjør at flere må belage seg på kortere eller lengre singleperioder gjennom livsløpet, sier Noack.

Singelklubber. Det har de siste årene ploppet opp en rekke forskjellige singlegrupper omkring i landet, både som åpne, sosiale selskapsklubber, eller også som mer smale interessegrupper – oftest med utgangspunkt i Internett. (…)

(AnmSingelSammen (SingelSammen.no).)

– Psykologenes tips til hvordan du treffer kjærlighetsblink

Psykologenes tips til hvordan du treffer kjærlighetsblink
nrk.no 19.3.2012
Vi har spurt tre erfarne fagfolk om tips til hvordan du lykkes med å finne drømmepartneren. Her er deres råd.

Over 850.000 nordmenn bor alene. For noen er det et valg. Andre er på konstant jakt etter noen å dele livet med. Vi spurte tre eksperter om deres råd for å finne den store kjærligheten.

•Les også: Ensomhet kan være helseskadelig

Oppsøk møteplasser
Første bud er at du må være sosial, sier Lin Prøitz. Hun er postdoktor i kjønn- og medievitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO).

– Du må oppsøke møteplasser hvor du treffer andre mennesker. Folk finner ofte en partner på plasser de oppsøker jevnlig, som på arbeidsplassen, via idretten de bedriver, på nettet eller gjennom en hobby.

Dette blir bekreftet av psykolog Hans-Petter Karstad, som jobber hos dinpsykolog.no.

– Driv med det du elsker, og gjør det du liker. Sjansen for å finne den rette er ofte større i miljøer hvor du omgås likesinnede.

Folk bør gi seg med det ekstreme fokuset på utseende når de kikker etter partner, mener postdoktor Lin Prøitz ved UiO.

•Se også: Her finner du kjæreste (…)

(AnmSukker.no (sukker.no).)

– Ti tips til hvordan du finner kjærligheten

Psykologenes tips til hvordan du treffer kjærlighetsblink
nrk.no 19.3.2012
Vi har spurt tre erfarne fagfolk om tips til hvordan du lykkes med å finne drømmepartneren. Her er deres råd. (…)

Ti tips til hvordan du finner kjærligheten

1. Vær sosial.
2. Oppsøk møteplasser hvor du treffer andre mennesker.
3. Vær årvåken. Gi komplimenter, vis at du legger merke til den andre og ta initiativ.
4. Det er en fordel at man har et godt vennskap ved siden av å være kjærlighteparnere.
5. Like grunnleggende verdier og et likt menneskesyn øker sjansen for at forholdet varer.
6. Finn en partner som er i samme livsfase som deg selv.
7. Ikke la tanken på at du ikke har en partner bli for dominerende. Tenk mindre og føl mer.
8. Lag deg tydelige mål om hvilken partner du er ute etter. Bli bevisst på hva som er viktig for deg.
9. Unngå høy promille når du er på sjekkeren.
10. Ha fokus på personlighet framfor utseende.

Kilde: Lin Prøytz, postdoktor i kjønn- og medievitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO), psykolog Hans-Petter Karstad og psykolog Andreas Løes Narum. (…)

– Er lykke normalt?

Happiness: Enough Already (Lykke: Allerede nok?)
newsweek.com 11.2.2008
The push for ever-greater well-being is facing a backlash, fueled by research on the value of sadness. (…)

Happiness Isn’t Normal
time.com 5.2.2006
What’s the best form of psychotherapy? How can you overcome sadness?

Controversial psychologist Steven Hayes has an answer: embrace the pain (…)

– Følelsene våre dreper jorden

– Følelsene våre dreper jorden
nettavisen.no 28.12.2007
– Mennesker er omtrent som kaninene i Australia – en fremmed art som har invadert hele jorden og nå er i ferd med å overutnytte naturgrunnlaget vårt. Hver og en av oss handler som om vi levde i Øst-Afrika for 200.000 år siden. Følelsene våre, kjøpetrangen, er drepende for jorden, sier Terje Bongard.

Bongard forsker på human atferdsøkologi ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim. Han var den første her til lands som tok doktorgrad i faget. Han ser en klar sammenheng mellom det mennesker har blitt til ved seksuell seleksjon og naturkatastrofen som utløses av levesettet vårt. (…)

– Det handler om trangen til å skaffe seg ting. Alle kjenner til den følelsen vi får når vi kjøper akkurat det vi har lyst på. Den følelsen er like grunnleggende som for eksempel seksualdriften vår, at vi blir sjalu og at vi liker sukkersmak. Vi har de følelsene fordi det lønte seg for våre forfedre å ha de følelsene. Våre forfedre skaffet seg ting. Jeg tror alle kan kjenne seg igjen i at det gir en god følelse å gjøre et godt kjøp. Når det gjelder følelser så er vi i praksis helt like alle sammen, sier Bongard. (…)

– Desto mer gjeld folk har, desto verre er deres psykiske helse

Study Sheds Light on Relationship Between Debt, Mental Illness
(Studie kaster lys over relasjonen mellom gjeld og psykiske lidelser)
Psychiatr News 2009;44(1):5 (January 2) (American Psychiatric Association)
Økonomisk sett synes dårlig mental helse å være mer relatert til en persons gjeld enn hvor dårlig han eller hun er. (…) (Economically speaking, poor mental health seems to relate more to a person’s debt load than how poor he or she may be.)

I virkeligheten, etter å ha justert for inntekt og andre variabler, desto mer gjeld folk hadde, desto mer sannsynlig var det at de hadde psykiske lidelser, som angst eller depressiv lidelser, psykoser, alkoholavhengighet, eller rusavhengighet. Dessuten hadde personer med gjeld hos seks eller flere kreditorer en seksdoblet økning i psykiske lidelser etter at det var justert for inntekt. (…) (In fact, even after adjusting for income and other variables, the more debts people had, the more likely they were to have a mental disorder overall, an anxiety or a depressive disorder, psychosis, alcohol dependence, or drug dependence. Also, people with six or more separate debts had a sixfold increase in mental disorder after adjusting for income.)

Desto mer gjeld folk har, desto verre er deres psykiske helse. (…) (The More Debts People Have, The Worse Their Mental Health.)

På den annen side ble det registrert at gjeld var tre ganger hyppigere blant mennesker med angst og depresjonslidelser enn blant mennesker med god psykisk helse, hvilket antyder at stress grunnet gjeld kan svekke folks mentale helse. (…) (In contrast, that debt was found to be three times as prevalent among people with an anxiety or a depressive disorder as among people in good mental health implies that the stress of being in debt can erode people’s mental health.)

– Tilpasning er veien til lykken?

– Mennesket er usynlig!
Frode Barkved Generalsekretær i Antroposofisk Selskap i Norge
dagbladet.no 8.5.2006
– Saken er den, at mennesket er usynlig, sa Jens Bjørneboe i sin tale til årets russ for 50 år siden. Forfatteren framsto her som forsvarer av mennesket som oversanselig vesen og som samfunnsstormer samtidig. Bjørneboe sa selv at det ikke ligger noen virkelig motsetning i disse to ytterlighetene, skriver Frode Barkved som er Generalsekretær i Antroposofisk Selskap i Norge.

FOR FEMTI ÅR SIDEN holdt forfatteren Jens Bjørneboe tale til årets russ. Det ble et flengende oppgjør med tidsånden. Ifølge Bjørneboe var åndsfriheten i fare. Han hevdet at både fascisten, nazisten og sosialisten hadde sammenfallende svar på hva som var veien til lykke. Hos dem fikk du intet annet svar enn at «tilpasning er veien til lykken. Og de som ikke skjønner dette, dem må man hjelpe til å forstå det. Det er til deres eget beste.» «Vi er endelig ankommet til formyndermenneskets tidsalder», sa Bjørneboe. Opp mot dette stilte han enkeltmenneskes frihet, da forstått som indre fenomen, en frihet som må erobres daglig. Men å tenke og handle fritt er krevende; enkeltindividet måtte da bryte med den kollektive mening, med motetenkningen, tankesjablonene, «avistenkningen». (…)

– Effektiv lykke

Kroppsspråket undergraver kvinners autoritet
ukeavisenledelse.no 4.9.2010
Kroppsspråket kan utstråle sårbarhet og underkastelse hos mange kvinner, mener amerikansk coach.

Mange kvinnelige ledere sliter med å fremstå som autoritære ledere. Det kan rett og slett bunne i at kroppsspråket avslører usikkerhet og vilje til underkastelse. Det skriver den amerikanske coachen Carol Kinsey Goman på sin blogg, ifølge Kapital.

Alle mennesker dømmes ut fra sitt kroppsspråk, og det er slik at mange kvinnelige ledere har ubevisste fakter som fremstiller dem uten den autoriteten de kanskje tror de utlyser.

Goman har laget en liste der hun påpeker visse uvaner man som kvinnelig leder bør være opmerksom på. Her er noen av hennes tips:

 • Ikke strekk hals. Dette signaliserer underkastelse
 • Hold masken. Her gjelder det å ikke overdrive uansett hvilken sinsstemning du er i.
 • Lær deg kunsten å avbryte. Ikke la deg overkjøre.
 • Ha et fast håndtrykk. Slappe håndtrykk utlyser ikke autoritet.

For flere tips, se Hegnarkvinner.no (…)

Effektiv lykke
ukeavisenledelse.no 19.8.2010
Det er forskjell på hva lykkelige og ulykkelige mennesker presterer på jobben.

Det hevder i alle fall forfatteren av boken ”Hapiness at work”, amerikanske Jessica Pryce-Jones.

Ifølge forfatteren er lykkelige arbeidstagere langt mer energiske, motiverte, energiske og fornøyde med jobben enn andre. De lykkelige skal dessuten være dobbelt så produktive som mennesker som ikke har funnet lykken.

Forfatteren trekker sine konklusjoner på bakgrunn av en studie av lykke og motivasjon på jobben som selskapet iOpener har gjennomført blant 3000 personer i 79 land.

Pryce-Jones konstaterer for øvrig at menneskene som jobber på toppen av organsiasjonene i snitt er 20 prosent mer lykkelige enn gjennomsnittet, skriver Forbes i sin omtale av studien. (…)

Smiger virker
ukeavisenledelse.no 4.9.2010
Det er ikke alltid de flinkeste som når toppen.

Sjefer som behersker sofistikerte former for smiger øker sjansene sine for å havne i styrer i store selskaper. Meningsytringene de legger for dagen fremstår dessuten verken som for politiske eller manipulative.

Det viser forskning fra amerikanske Kellogg School of Management som er omtalt av Management Issues. (…)

But Will It Make You Happy?
nytimes.com 7.8.2010
A two-bedroom apartment. Two cars. Enough wedding china to serve two dozen people.

Yet Tammy Strobel wasn’t happy. Working as a project manager with an investment management firm in Davis, Calif., and making about $40,000 a year, she was, as she put it, caught in the “work-spend treadmill.”

So one day she stepped off. (…)

– Hvordan eldes på en god måte

How to Age Well (Hvordan eldes på en god måte)
scientificamerican.com 12.6.2012
The importance of letting regrets go

The poem “Maud Muller” by John Greenleaf Whittier aptly ends with the line, “For of all sad words of tongue or pen, The saddest are these: ‘It might have been!’” What if you had gone for the risky investment that you later found out made someone else rich, or if you had had the guts to ask that certain someone to marry you? Certainly, we’ve all had instances in our lives where hindsight makes us regret not sticking our neck out a bit more.

But new research suggests that when we are older these kinds of ‘if only!’ thoughts about the choices we made may not be so good for our mental health. One of the most important determinants of our emotional well being in our golden years might be whether we learn to stop worrying about what might have been.

In a new paper published in Science, researchers from the University Medical Center Hamburg-Eppendorf in Hamburg, Germany, report evidence from two experiments which suggest that one key to aging well might involve learning to let go of regrets about missed opportunities. Stafanie Brassen and her colleagues looked at how healthy young participants (mean age: 25.4 years), healthy older participants (65.8 years), and older participants who had developed depression for the first time later in life (65.6 years) dealt with regret, and found that the young and older depressed patients seemed to hold on to regrets about missed opportunities while the healthy older participants seemed to let them go. (…)

(AnmDon’t Look Back in Anger! Responsiveness to Missed Chances in Successful and Nonsuccessful Aging. Science 2012;336 (6081): 612-614 (4 May).)

Diverse artikler

Happiness in schizophrenia ‘is not an oxymoron’
medicalnewstoday.com 23.8.2014
It may be one of the most severe forms of mental illness, but a new study challenges the assumption that people with schizophrenia always enjoy life less than people in good physical and mental health.

«People tend to think that happiness in schizophrenia is an oxymoron,» says senior author Dr. Dilip V. Jeste, distinguished professor of Psychiatry and Neurosciences at the University of California, San Diego School of Medicine.

«Without discounting the suffering this disease inflicts on people, our study shows that happiness is an attainable goal for at least some schizophrenia patients,» he adds. «This means we can help make these individuals’ lives happier.» (…)

Facial symmetry and good health may not be related (Ansiktsymmetri og god helse kanskje ikke relatert)
theconversation.com 20.8.2014
Beauty, it is said, is in the eye of the beholder. And yet, there are many faces that a majority would find beautiful, say, George Clooney’s or Audrey Hepburn’s.

Psychologists interested in mate selection and the visual processing of faces have long sought to understand why some faces are widely regarded as attractive. Researchers have identified several cues associated with facial beauty, including “averageness” – faces close to the population mean are judged attractive – and “sexual dimorphism” – faces that accentuate characteristics that distinguish males and females are desirable.(…)

While this explanation has proved popular with evolutionary psychologists, new research, published inProceedings of the Royal Society, challenges the good genes account of facial symmetry preferences. The study, led by Nicholas Pound of Brunel University, examined the health histories of 4,732 British individuals – 2,506 males and 2,226 females – with varying degrees of facial symmetry. A number of health measures were investigated in this large sample, including the frequency of infections, time spent unwell and average symptoms per year. (…)

(AnmSlik er det perfekte ansikt – Ifølge den plastiske kirurgen Dr. Andrew Jacono, er ansiktsymmetri en av de beste indikatorene for å avgjøre hvor attraktiv noen er. (side2.no 6.11.2008).)

Rotete hus kan gi dårlig selvbilde
vg.no 27.7.2014
Mange setter sin ære i å ha det ryddig, men de som er mest pirkete er også mest utsatt for stress, viser ny studie.

Eier du fler enn syv ting, er det tingene som eier deg, ikke omvendt, sier et kinesisk ordtak.

Ting har en lei tendens til å havne på feil plass. Dessuten kommer det stadig nye ting inn døra. Det er åpenbart praktiske å ha det ryddig – du finner nøkler og bankkort uten for mye leting.

Derfor er vi vel så avhengig å ha et meningsfylt system for tingene, som av tingene i seg selv, ifølge en ny studie. (…)

Du kan ha mer til felles med vennene dine enn du tror
nrk.no 19.7.2014
Resultatet av en ny DNA-studie tyder på at det ligger mer sannhet i ordtaket «like barn leker best», enn vi tidligere har trodd.

Vi mennesker velger ofte venner som har de samme interessene og verdiene som oss. Men det er ikke bare dette du og dine venner har til felles.

En ny studie utført av amerikanske forskere tyder på at vi også deler genetisk kode med vennene våre.

Studien er basert på data fra Framingham Heart Study – en pågående studie der flere tusen mennesker i byen Framingham sjekkes for risikofaktorer for hjertesykdommer.

De tilgjengelige DNA-dataene fra disse personene har lagt grunnlaget for studien som omtales i denne artikkelen. (…)

‘Genetics may be key to a nation’s level of happiness’
medicalnewstoday.com 18.7.2014
In 2013, the United Nations’ World Happiness Report listed Denmark as the country with the highest levels of happiness. Now, a team from the UK has found that the closer a nation is to the genetic makeup of Denmark, the higher that country’s level of happiness is. The research, from the University of Warwick’s Centre for Competitive Advantage in the Global Economy (CAGE), was led by Dr. Eugenio Proto and Prof. Andrew Oswald. Using data on 131 countries, the team compiled evidence that was consistent with the hypothesis that specific countries may have a genetic advantage when it comes to well-being.

This data included international surveys, such as the Gallup World Poll, World Value Survey and the European Quality of Life Surveys. After linking cross-national data on genetic distance and well-being, Dr. Proto says they observed some surprising results.

In detail, he says that «the greater a nation’s genetic distance from Denmark, the lower the reported well-being of that nation.»

And these results remained after the team adjusted for other influences, such as Gross Domestic Product (GDP), culture, religion, strength of the welfare state and geography. (…)

Danish and Dutch have lowest percentage with short version of gene

The team also analyzed existing research that suggests a link between mental well-being and mutation of a gene that influences the reuptake of serotonin – a neurotransmitter linked to mood.

Dr. Proto explains that although the link is widely debated, they looked at research that suggests the long and short variants of this gene – known as 5-HTTLPR – are associated with different probabilities of clinicaldepression.

«The short version has been associated with higher scores on neuroticism and lower life satisfaction,» he explains.

Their research revealed that Denmark and the Netherlands – which both ranked in the top 5 in the United Nations’ report for happiness last year – have the lowest percentage of people with the short version of the gene. (…)

‘Genetic markers, not GDP, will one day be used to measure prosperity’

He adds that their findings contradicted their original assumptions when they began the project and adds that «it seems there are reasons to believe that genetic patterns may help researchers to understand international well-being levels.» (…)

The team adds, however, that more research in this area is needed. (…)

Derfor gråter du
kk.no 15.7.2014
Det er ikke bare fordi du er lei deg.

GRÅT: Det er fastslått i forskning at gråt er et sosialt signal som forteller andre at vi trenger hjelp, trøst eller omsorg.

Gråt kan forårsakes av så mangt – selv om det oftest er et uttrykk for tristhet, smerte eller sorg, kan det også være et tegn på glede, lettelse eller sinne. (…)

Har vurdert 125 land – her er dommen: Oversikt: Dette er verdens snilleste land
vg.no 12.7.2014
Norge scorer høyt på en uhøytidelig liste over verdens snilleste land, men når ikke helt til topps.

Vi må nemlig se oss slått av flere land som vi liker å sammenligne oss med, som blant annet Sverige, Storbritannia og Finland.

Helt øverst på listen troner Irland som verdens snilleste land.

Det er den politiske rådgiveren og omdømmeeksperten Simon Anholt som har analysert 125 land og satt opp listen basert på 35 datasett.(…)

Syv veier til lykke
Åse-Marie Faldalen – Johan Galtung (ISBN 978-82-300-1122-5)
kolofon.com (14.5.2014)
Johan Galtung er verdens første fredsprofessor. Han har jobbet hele livet innen fredsforskning, og vært fredsmekler både internasjonalt og nasjonalt.

Nå, i den unge alder av 84 år, har han satt seg ned for å skrive om lykke.

Fred og lykke er to sider av samme sak. I denne boka tar han for seg lykke, hva den betyr for oss mennesker. Lykkebegrepet diskuteres fra mange perspektiver, deriblant ut fra hans egne erfaringer som fredsmekler, professor og enkeltindivid, med det mål å finne ut litt mer om lykkens vesen. (…)

Hvem har sagt at lykke er målet?
Trendanalytiker og forfatter Ståle Økland
nrk.no 23.3.2014
En hel industri er bygget opp på å gjøre oss lykkelige. Men vår tids lykkeforståelse skaper ikke et bedre samfunn. (…)

Lykken er sosial «Alle mennesker streber etter lykken, der gis ingen unntagelse. Midlene de benytter seg av, kan nok være ulike, men samtlige stiler de mot dette mål», skrev Blaise Pascal. Har Pascal rett, er det hva vi velger å definere som lykke, som avgjør hva vi streber etter. Vi har frihet til å definere dette innholdet selv. (…)

Lykkefilosofi Men når lykke blir et rynkefritt ansikt, en perfekt kropp eller mange likes på Facebook har det individuelle tatt overhånd. Når målet blir å sløve på en strand i Syden, er det problemfritt dersom målet er temporært. Verre er det hvis det blir permanent. Utviklingen har lenge gått i feil retning. Vi jobber nå 430 timer mindre årlig per yrkesaktive person enn før 1970. Vi jobber mindre per ansatt enn innbyggerne i noe annet vestlig land. Tusenvis av velfungerende nordmenn vil heller gå på golfbanen eller drikke vin i Spania fremfor å bidra til fellesskapet. Man kaller det å realisere seg selv, man føler at man har fortjent det, men for samfunnet er slike holdninger dårlig nytt. (…)

Er det noe rart at hun smiler?
side2.no 21.3.2014
Brasilianske personer smiler aller mest i hele verden.

Brasiilianerne smiler mest av alle i verden. Hvor mye smiler en nordmann? Ganske sjelden, viser det seg.

Nordmenn blotter ikke tenner for hva som helst. Vi trekker faktisk heller ikke på smilebåndet heller. (…)

– Generelt smiler folk lite i Norge Nylig intervjuet «60 Minutes»-reporteren Bob Simon sjakkmesteren Magnus Carlsen i Oslo.

– Folk kjenner meg igjen, men det er ikke alle som tar kontakt, forteller Carlsen. – Men du ser at folk kjenner deg igjen? Smiler de til deg? spør Bob Simon. 24.no Acne-plaggene vi elsker – Noen ganger.

Generelt smiler folk lite i Norge. Vi er ikke et vennlig folk, spøker Magnus Carlsen ifølge TV 2.

Saken er at Carlsen har helt rett om vi skal tolke suretrynene på Instagram. Ut fra Instagram-tolkningene havner Brasil som nummer 1 over de gladeste landene. Nummer to er Nicaragua og nummer tre er Colombia. (…)

Steinar (47): – Bare positive opplevelser med å si at jeg var alene
vg.no 9.12.2013
**Har tatt initiativ til venneklubber over hele landet
**Ble nevnt i Kongens nyttårstale i fjor
**Ville ikke nølt med å melde seg på #Julesentralen (…)

Mener #Julesentralen er fantastisk
De siste ti årene har med andre ord vært svært innholdsrike for Halleland.

– Jeg har bare hatt positive opplevelser med å si at jeg var alene. Flere har sagt at «endelig er det noen som tør». Ensomhet er et stort problem i Norges land, men hvis du tar tak i tabuet, så blir du rost opp i skyene, sier han.

En fersk undersøkelse utført av InFact for VG viser at nesten én av ti voksne nordmenn skal feire julaften alene. Mandag åpnet Røde Kors og VG Julesentralen for andre år på rad, der nordmenn som ønsker julefeiring og privatpersoner og organisasjoner som vil åpne dørene, kan registrere seg.

– Da jeg var alene hadde jeg ikke nølt med å ta kontakt. Det er et fantastisk tilbud, sier Halleland. (…)

Lykkeministeren i Venezuela
dagbladet.no 1.11.2013
ET UNDER? President Nicolás Maduro viser et bilde fra fjellveggen i en metro-tunell hvor man mener å se ansiktet til avdøde Hugo Chávez. Til ære for Chávez har han nå utnevnt en viseminister for den høyeste sosiale lykke.

Noen trodde det var en spøk: Men Viseministeriet for den Høyeste Sosiale Lykke finnes i Venezuela og er kunngjort i Statens Lysningsblad.

President Nicolás Maduro har vedtatt å opprette Viseministeriet for den Høyeste Sosiale Lykke for det Venezuelanske Folket, en enestående institusjon i verdens mangfoldige politiske regimer, til ære for sin politiske gudfar, avdøde Hugo Chávez, og frigjøringshelten Simón Bolívar, som var forbildet til Chávez. (…)

– Den norske lykkemodellen er basert på kos
aftenposten.no 27.10.2013
Pappaperm. Flat struktur uten klar ledelse. Vafler og kaffekos. For internasjonale arbeidstagere i Norge er det de «myke verdiene» på jobb som overrasker mest.

Veksten i sysselsetting i Norge skjer i all hovedsak blant innvandrere.

Mens antallet nye jobber vokste med 27 000 i Norge i fjor, sto nordmenn kun bak 203 av disse jobbene. 26 797 av jobbveksten sto innvandrere for. Men hvordan opplever egentlig internasjonale arbeidstagere møtet med den norske arbeidskulturen?

– Lederne her er ikke redde for å gi deg ansvar og viktige oppgaver som nyansatt. I Portugal ville jeg i tilsvarende rolle blitt satt til å starte med enkelt papirarbeid og kaffekoking, sier Paulo Ramalho (24) fra Portugal. (…)

Mest lykke med lav promille
aftenposten.no 15.8.2013
Prosjektet Lykkepromille forteller studenter hvordan de kan oppnå mest mulig lykke når de for tiden vandrer gatelangs i alkoholrus. (…)

Bort med vikingfylla
Kari Lossius, avdelingsdirektør ved Bergensklinikkene, var en av dem som utviklet og lanserte begrepet «lykkepromille» tidlig på 2000-tallet. Hun vil endre ungdommers holdning til alkohol. Målet er å få vekk dritingskulturen i de nordiske landene.

– Det tar tid, men jeg har tro på at den vikingfylla vi har i Norge i dag kan erstattes med litt mer kultiverte vikinger, sier Lossius.

– Dette er en utrolig flott kampanje som gjør at man når frem til ungdom og kan diskutere ordentlig med dem. Det er vanskelig å løfte pekefingeren og si «slutt å drikke alkohol». Ungdom kommer til å fortsette å drikke alkohol, men vi forteller dem hvordan man kan unngå å bli dritings, sier hun.

Pål Henrik Kristiansen, prosjektleder for studentaktiviteter hos Akan kompetansesenter, jobber med å koordinere prosjektlederne for Lykkepromillen i Bergen og Trondheim. Han er glad for engasjementet de møter ved universitetene, og mener at mange studentrådgivere og studentledere ønsker å sette rusforebygging på agendaen. (…)

Etter få sekunder skjer det noe med hjertene til de som synger i kor
dagbladet.no 14.7.2013
«It’s powerful shit, man», sier Korslag-vinner Steinar Albrigtsen om forskernes store overraskelse.

(Dagbladet): Det å synge i kor er sunt for både kropp og sjel, men forskere ved Sahlgrenska Akademin ved universitetet i Gøteborg fikk seg likevel en overraskelse da de sjekket hvordan hjerterytmen til koret de undersøkte utviklet seg når de begynte å synge.

I en studie publisert i Frontiers (kan lastes ned her i PDF) viser nemlig de svenske forskerne at hjerterytmen til koristene kort tid etter at de begynner å synge blir helt synkronisert. Ikke bare synger og puster koristene bokstavelig talt i kor, men hjertene slår også i samme takt. (…)

Vickhoff påpeker at alle religioner og kulturer har rituelle sanger, og han sier at det er interessant hva dette har å si for den felles opplevelsen av musikk og samhold.

– Euforisk glede
En som ikke er i tvil om at det å synge i kor er kraftige saker, er artisten Steinar Albrigtsen, som i fjor vant Det store korslaget på TV 2. (…)

Sinte menn kjører Ford – innadvendte kvinner Opel
dn.no 2.7.2013
Svenske menn og damer velger ulike biler, og personligheten ser ut ti å påvirke bilvalget. Foto: Ford

Bilmerke avslører din personlighet. (…)

Undersøkelsen, utført av psykologen John Magnus Roos, er basert på opplysninger fra 1.122 enslige svenske bileiere og viser også kjønnsforskjeller mellom hvilke bilmerker som foretrekkes. (…)

Av funnene i undersøkelsen kan nevnes:

* Hyggelige menn og kvinner velger i større grad Toyota og Nissan, mens de mer hissige foretrekker Volvo og Ford.

* Kvinner er overrepresentert som eiere av bilmerkene Peugeot og Toyota, mens menn er overrepresentert blant BMW og Volvo.

* Undersøkelsen konkluderer også med at utadvendte personer velger Peugeot i større grad enn andre, og at svært utadvendte menn er overrepresentert blant dem som eier Saab.

* De innadvendte eier Volvo og Opel i større utstrekning enn andre, med flest innadvendte kvinner blant Opel-eierne og flest menn blant Volvo-eierne.

* Mennesker som generelt er mer åpne eier i større utstrekning Hyundai, mens impulsive kvinner i større utstrekning har BMW og Opel enn øvrige kvinner.

* Følelsesmessig ustabile personer dominerer blant Peugeot- og Skoda-eierne, mens de følelsesmessig stabile i større grad enn andre er å finne bak rattet på en Nissan. (…)

Are You Happy or Horny? A Brain Scan Can Tell
healthland.time.com 20.6.2013 (Time)
What are you feeling? For the first time, a brain scan might be able to answer that question.

It’s not exactly mind reading, but a new program can identify emotional states— from happiness to sadness, lust to disgust— simply by analyzing brain activity, according to a recent study.

The technique isn’t just a parlor game; since emotional disturbances lie at the center of most psychiatric problems, a reliable way to detect feelings from brain scans could help researchers to better understand what goes wrong in cases of depression, autism, schizophrenia, anxiety disorders and many other conditions, as well as offer new insight into how emotions work.

The brain images represent the first time that scientists can “find neural signatures of different emotions,” says Karim Kassam, they study’s lead author and assistant professor of social and decision sciences at Carnegie Mellon University.

The research, which was published in the journal PLoS One, involved 10 method acting students, mainly women, who were part of the the Carnegie Mellon Drama Community at that university in Pittsburgh. Method acting teaches students to embody the emotions of a character, fully immersing themselves in the experience by relying on personal feelings as a guide, so the scientists were confident that the students asked to display specific emotions would actually be feeling them. (…)

Happiness Means Being Just Rushed Enough (Lykke betyr bare å være nok oppkavet)
sciencedaily.com 19.2.2013
The image of the increasingly time-crunched American is wrong—and being less rushed does not always mean being happier

“Everybody knows” that the pace of daily life is speeding up, accelerated by the proliferation of mobile phones, tablets, WiFi and other communication technologies and by fallout from the 2007 economic crisis. As if anyone needed reminding of this trend, book titles echoing the faster-paced theme include The Overworked American and Busy Bodies in the early 1990s through to Faster, Fighting for Time, and Busier Than Ever. (…)

Ikke slutt mellom oss, likevel?
nrk.no 26.1.2013
Gunn Eikeberg og Stig Simensen fant tilbake til hverandre etter tre år. – Det trenger ikke være slutt fordi om det er slutt, smiler de.

Stig (49) og Gunn (42) var først kjærester, så fikk de barn og giftet seg. Seks år senere ble de skilt. I år skal de gifte seg, en gang til. (…)

Skilsmisser og separasjoner
(…) – Denne statistikken sier at ikke alle av de som velger å gå fra hverandre, gjør det for alltid. Alle som skiller seg må være separert ett år først. Noen velger deretter å skille seg, andre velger å finne sammen igjen, andre deretter igjen er separerte men tar aldri ut skilsmisse. Men det er vanskelig å si noe nøyaktig om dette, forklarer Lyngstad. (…)

(AnmBefolkningsstatistikk. Ekteskap og skilsmisser (ssb.no).)

Nettverkstips for innadvendte
ukeavisenledelse.no 28.8.2012
Ukomfortabel med nettverksbygging? Her er noen råd.

Nettverksbygging er noe det snakkes og skrives mye om, men det er langt fra alle som er komfortable med tanken på å skulle prate med ukjente mennesker.

Lisa Petrili, daglig leder i selskapet C-Level Strategies Inc og forfatter av boken ”The Introvert’s Guide to Success in Business and Leadership”, gir i et blogginnlegg hos Harvard Business Review tips til hvordan innadvendte kan nettverke på sin egen måte.

Ett av rådene hennes er å oppsøke enkeltpersoner istedenfor grupper. Det kan virke mindre skremmende. Et annet tips å er bruke sosiale medier når du skal presentere deg selv. Du eksempelvis bruke LinkedIn, Twitter og Facebook til å komme i kontakt med folk i forkant av arrangementer. Det kan gjøre det lettere å snakke med folk på selve arrangementsdagen.

Petrili har for egen del har akseptert at hun er innadvendt og må nettverke på sin egen måte. Hun forteller også i blogginnlegget sitt at hun pleier å bruke litt tid for seg selv etter energikrevende nettverksmøter. Slik lader hun opp igjen batteriene. (…)

(AnmAn Introvert’s Guide to Networking (blogs.hbr.org 25.1.2012).)

Why College Binge Drinkers Are Happier, Have High Status
healthland.time.com 20.8.2012 (Time)
A new study explores the rarely examined benefits of college binge drinking, which must be understood for effective prevention

College binge drinkers say they’re happier with their social lives than those who don’t indulge — but it’s probably the boost in social status, not the booze itself that lifts their mood, according to new research presented at the annual meeting of the American Sociological Association.

“Binge drinking is a symbolic proxy for high status in college,” said study co-author Carolyn Hsu, an associate professor of sociology at Colgate University, noting that it’s what the wealthy, powerful and happy students on campus do. The study found that rich white frat boys reported having the greatest social satisfaction at school, and were considered the big men on campus by others in the study. They were not only happier than students in low-status groups — women, minorities and people who were less financially well-off — but also more likely to binge drink. “Binge drinking then becomes associated with high status and the ‘cool’ students on campus,” said Hsu.

Low-status students in turn reported being happier if they binged than if they didn’t. Indeed, alcohol seemed to be the great social equalizer, bringing members of low-status groups to happiness levels similar to those of greater social power if they binged. “Students in all groups consistently liked college more when they participated in the campus’ binge drinking culture,” Hsu said. Since the study has not yet been subjected to peer review, its findings should be considered preliminary. (…)

Read more: http://healthland.time.com/2012/08/20/why-college-binge-drinkers-are-happier-have-high-status/?xid=newsletter-healthland#ixzz246uk6elJ

Singel og kresen
klikk.no 7.5.2012
MER KRESEN: – Normalt blir man mer kresen jo lenger man er singel, mener Morten Gulliksen ved Sukker.no.

Derfor er du evig singel

Det skjer noe med deg jo lenger du er alene.

Jo lenger du går singel, jo mer kresen blir du. Det mener i alle fall Morten Gulliksen, gründer av matchingtjenesten Sukker.no. (…)

Are Believers Really Happier Than Atheists? [Preview]
scientificamerican.com 3.5.2012
Who is better off: the religious or atheists? Cultural values determine the answer (…)

Don’t Worry, Be Happy!
ivanhoe.com 20.4.2012
Orlando, Fla. (Ivanhoe Newswire) — The economy, depression and obesity are just some of the reasons the U.S. is one of the most-depressed nations in the world. While your genes account for a third to half of the reason you might get the blues once in a while, you could be control of the rest of your happiness!

It’s one little word with a lot of meaning! When it comes to happiness, we can learn a little something from grandma and grandpa! A massive Gallup-Healthways poll found people over 65 are happier than any other age group, while middle aged Americans are the unhappiest. So what’s the secret?

«You have to look for the good and not look for the bad,» One woman told Ivanhoe.

«A beautiful day and being healthy that’s all you need,» Another said.

Clinical psychologist Elizabeth Lombardo says happiness is a skill and can be learned.

«Happiness is a state of mind, it’s how we interpret our world,» Elzabeth Lombardo, Ph.D., a clinical psychologist said.

Shift the focus from you to others. The survey found most seniors give back. (…)

Survey: People Aren’t Happiest Until They Reach Age 33
newsfeed.time.com 29.3.2012
It’s true: 30 really is the new 20. A study by Friends Reunited, a British social-networking site, found that 70% of respondents over the age of 40 claimed they were not truly happy until they reached 33.

“The age of 33 is enough time to have shaken off childhood naiveté and the wild scheming of teenaged years without losing the energy and enthusiasm of youth,” psychologist Donna Dawson said in the survey’s findings. “By this age innocence has been lost, but our sense of reality is mixed with a strong sense of hope, a ‘can do’ spirit, and a healthy belief in our own talents and abilities.” (…)

Seks myter om lykke
side2.no 15.3.2012
Hvem vil vel ikke bli lykkeligere?

Alle har sin oppfatning av begrepet «lykke».

(SIDE2): Ofte er det ens egen forståelse av begrepet «lykke» som står i veien. Her er seks vanlige antagelser. (…)

Slik rangeres Norge i verden i 2011
nrk.no 1.1.2012
«Det er typisk norsk å være god», sa statsminister Gro Harlem Brundtland i nyttårstalen 1. januar 1992. Her er noen av Norges plasseringer på ulike rangeringer i verden, 20 år senere. (…)

Why Working Mothers Are Happier and Healthier Than Stay-at-Home Moms
healthland.time.com 13.12.2011 (Time)
Despite the juggling act required to hold down a job and care for children, moms who work report they’re healthier and happier than moms who stay at home when their kids are babies and preschoolers.

What’s more, women who worked part-time fared the best, trumping the stay-at-home crowd and, in some cases, full-timers, on measures of health and stress, according to a study that appears in December’s Journal of Family Psychology.

«Employment helps women and their families,» says lead author Cheryl Buehler, a professor of human development and family studies at the University of North Carolina at Greensboro (UNC-G), who says the real message of her study is this: get a job, whether full-time or part-time. (…)

The Five Secrets of Happily Married Parents
healthland.time.com 12.12.2011 (Time)
Do kids make marriage unbearable? Marital satisfaction surveys seem to suggest so, as do anecdotally richcover stories of popular magazines.

So, should we not get married? Or not have kids? Or just be miserable? These are the questions addressed by the latest in what is becoming the annual report for Marriage, Inc.: The State of Our Unions: Marriage in America. The most recent update is called «When Baby Makes Three» [PDF]. (…)

They authors came up with five qualities that happily married parents share. Moms were more likely to be happy in marriage if they had, in order:

 1. Sexual satisfaction
 2. Commitment
 3. Generosity to husband, including small acts of service like making coffee for him in the morning, expressing affection, and being willing to forgive
 4. Good attitude toward raising kids (i.e., she wanted them)
 5. Social support from family and friends

The top five predictors for happily wed dads were the same, except for No. 5, which was a shared «marital spirituality»; e.g., the couple says God is at the center of their marriage. Other characteristics of a content couple included having a similar faith and sharing the chores. (My personal favorite sentence in the report: «[W]omen are more likely to report that they are sexually satisfied when they report that they share housework with their husbands.») (…)

Two Brains Running
nytimes.com 25.11.2012
In 2002, Daniel Kahneman won the Nobel in economic science. What made this unusual is that Kahneman is a psychologist. Specifically, he is one-half of a pair of psychologists who, beginning in the early 1970s, set out to dismantle an entity long dear to economic theorists: that arch-rational decision maker known as Homo economicus. The other half of the dismantling duo, Amos Tversky, died in 1996 at the age of 59. Had Tversky lived, he would certainly have shared the Nobel with Kahneman, his longtime collaborator and dear friend.

Human irrationality is Kahneman’s great theme. There are essentially three phases to his career. In the first, he and Tversky did a series of ingenious experiments that revealed twenty or so “cognitive biases” — unconscious errors of reasoning that distort our judgment of the world. Typical of these is the “anchoring effect”: our tendency to be influenced by irrelevant numbers that we happen to be exposed to. (In one experiment, for instance, experienced German judges were inclined to give a shoplifter a longer sentence if they had just rolled a pair of dice loaded to give a high number.) In the second phase, Kahneman and Tversky showed that people making decisions under uncertain conditions do not behave in the way that economic models have traditionally assumed; they do not “maximize utility.” The two then developed an alternative account of decision making, one more faithful to human psychology, which they called “prospect theory.” (It was for this achievement that Kahneman was awarded the Nobel.) In the third phase of his career, mainly after the death of Tversky, Kahneman has delved into “hedonic psychology”: the science of happiness, its nature and its causes. His findings in this area have proved disquieting — and not just because one of the key experiments involved a deliberately prolonged colonoscopy.

“Thinking, Fast and Slow” spans all three of these phases. It is an astonishingly rich book: lucid, profound, full of intellectual surprises and self-help value. It is consistently entertaining and frequently touching, especially when Kahneman is recounting his collaboration with Tversky. (“The pleasure we found in working together made us exceptionally patient; it is much easier to strive for perfection when you are never bored.”) So impressive is its vision of flawed human reason that the New York Times columnist David Brooks recently declared that Kahneman and Tversky’s work “will be remembered hundreds of years from now,” and that it is “a crucial pivot point in the way we see ourselves.” They are, Brooks said, “like the Lewis and Clark of the mind.” (…)

Review
What price happiness?

BMJ 2011;343 (16 November)
With moves to measure wellbeing afoot, this book considers the economics of happiness. However, reviewing it didn’t make Adam Oliver any happier
Over recent years, there has been a spate of books—by Richard Easterlin (Happiness, Growth and the Life Cycle, 2010) and Richard Layard (Happiness: Lessons from a New Science, 2005), among others—promoting the science of “happiness.” The underlying message in these books is that happiness is a self evident “good” that the general public, and perhaps policy makers, should strive to increase, and even maximise. In The Happiness Equation, Nick Powdthavee joins this chorus. But is it obvious, from both an individual perspective (where people are considering their own happiness through their own personal decisions) and a societal perspective (where people are considering others’ happiness arising from public policy decisions), that greater total happiness (or lesser total unhappiness) is always best?

In a healthcare context, Redelmeier and colleagues tested the extent to which individuals want to minimise their unhappiness of an experience (Pain 2003;104:187-94, doi:10.1016/S0304-3959(03)00003-4). The authors divided 682 patients having colonoscopy into two groups. In one group the colonoscope was left inserted for an additional unnecessary minute at the end of the procedure, which would have caused some discomfort, but not as much as when the procedure was ongoing. The authors observed that the “remembered unhappiness” tended to be lower for this group, who on average experienced greater total unhappiness but had a lower end moment of discomfort than the group for whom the colonoscope was immediately removed after the procedure. In many experiments, it has now widely been observed—over episodes lasting for only a few minutes to those in which respondents are asked to consider whole lifetime health profiles—that people often deliberately trade off some total happiness to avoid particular “moments,” such as especially steep instances of unhappiness and poor endings. Can we conclude that such trade-offs are in any objective sense “wrong”? (…)

The Science of Happiness
scientificamerican.com 29.10.2011
Learn the latest psychology behind why it’s hard to be happy, and take our quiz to learn how your contentment compares to that in other cultures (…)

Are Men Funnier Than Women?
scientificamerican.com 24.10.2011
A new study finds that the humor gap between the sexes is more stereotype than reality. Christie Nicholson reports

In a 2007 Vanity Fair article Christopher Hitchens​ asked: Why are men, taken on average and as a whole, funnier than women?

Well a recent study finds that men might have a tiny edge over women in producing humor but the gap is too small to account for the stereotype.

Scientists had 16 male and 16 female subjects write funny captions for 20 New Yorker magazine cartoons in 45 minutes. Then the captions were rated by a different group of 34 male and 47 female subjects.

Men’s captions rated higher on average than women’s captions. But only by a mere 0.11 points out of perfect score of 5.0. The study is published in the journal Psychonomic Bulletin and Review. (…)

Laughter
blogs.scientificamerican.com 9.10.2011 (…)

Reddet huset med Lotto-penger
dagbladet.no 24.9.2011
– Penger kan gjøre deg lykkeligere, sier psykolog. (…)

Lykkeligere med Lotto
Psykolog og lykkeforsker Joar Vittersø bekrefter at de fleste blir lykkeligere av å vinne i Lotto.

– Det varierer selvsagt fra person til person og med hvor mye man vinner. Men de fleste blir mer tilfreds med livet etter å ha vunnet i Lotto. Det er få studier som har fulgt vinnerne over lang tid, men en grundig studie fulgte dem i tre år og da var lykkeeffekten fortsatt målbar, sier han.

Hos noen, slik som for Berit, kan lykkefølelsen sitte i ekstra lenge.

– Dersom pengene forvaltes fornuftig, varer nok effekten mye lenger, fordi penger i seg selv bidrar til å øke livstilfredshet. Generelt gir økonomisk trygghet økt livstilfredshet, sier Vittersø. (…)

In a Married World, Singles Struggle for Attention
well.blogs.nytimes.com 19.9.2011
Here’s a September celebration you probably didn’t know about: It’s National Single and Unmarried Americans Week.

But maybe celebration isn’t the right word. Social scientists and researchers say the plight of the American single person is cause for growing concern.
About 100 million Americans, nearly half of all adults, are unmarried, according to the Census Bureau — yet they tend to be overlooked by policies that favor married couples, from family-leave laws to lower insurance rates.

That national bias is one reason gay people fight for the right to marry, but now some researchers are concerned that the marriage equality movement is leaving single people behind. (…)

Noe er galt med lykken
aftenposten.no 10.9.2011
Et av funnene de stadig flere lykkeforskerne har fått bekreftet gang på gang, er at vi ikke blir lykkelige av å få barn. Lykkefølelsen faller når vi får vårt førstefødte.

Lykke skulle være den nye målestokken for politikerne. Men det viser seg at vi ikke vet hva lykke er. Et av funnene de stadig flere lykkeforskerne har fått bekreftet gang på gang, er at vi ikke blir lykkelige av å få barn.

Man skulle jo tro at dette var enkelt. Vi mennesker ønsker å bli lykkelige. Vi jakter på lykken. Selvfølgelig. Men nyere forskningsresultater viser at lykken, slik vi har kjent den, ikke nødvendigvis er et godt mål for det gode liv. (…)

Would you plug into a machine makes you happy? (Ville du plugge deg til en maskin som gjör deg lykkelig?)
bbc.co.uk 6.9.2011
How do you feel about your life? Happy, miserable or somewhere in-between? Are you stressed at having to pay the bills, at the state of your relationship, about your health, the kids, your job?

Imagine you could hook into a machine and all that stress would magically dissipate. The well-known Harvard philosopher, Robert Nozick, once asked us to imagine what he called the Experience Machine.

«Suppose there were an Experience Machine that would give you any experience you desired. Superduper neuropsychologists could stimulate your brain so that you would think and feel you were writing a great novel, or making a friend, or reading an interesting book. All the time you would be floating in a tank, with electrodes attached to your brain,» he wrote.

While you were hooked into the machine you wouldn’t know the experiences you believed you were having weren’t real, you’d think they were all actually occurring. (…)

Quantifying happiness (Kvantifisere lykke)
We may be some way off from inventing an Experience Machine, but for thousands of years there have been substances available that make us feel happier, if only temporarily. There are now several drugs on the market, such as Prozac, that seem to offer quick-fix solutions to combating depression, though their effectiveness remains contested.

The Experience Machine raises some fundamental questions, questions that have been addressed by philosophers from Aristotle to Jeremy Bentham and John Stuart Mill. What do we value in life? Is a life of struggle in any way superior to one of easy, instant solutions? What does it mean to have an «authentic» as opposed to a «fake» experience? Is pleasure what matters or should we have a wider conception of what makes a life go well? (…)

Happy Teens Usually Crime-Free Teens, Study Finds
health.yahoo.net 22.8.2011
MONDAY, Aug. 22 (HealthDay News) — A new study helps support the notion that happy young teens are more likely to avoid crime.

To reach this finding, researchers at the University of California, Davis analyzed 1995 and 1996 data from nearly 15,000 students in grades 7 to 9. About 29 percent of the students said they’d committed at least one criminal offense and 18 percent said they had used at least one illegal drug.

The researchers, who used data from the National Longitudinal Study of Adolescent Health, then looked at the students’ self-reported levels of emotional well-being. They found that those who said they were happier were less likely to commit crimes or use drugs.

The team also found that youth with even minor depression were much more likely to be involved in criminal activity or drug use. And while most adolescents have periods of happiness and depression, it’s when negative periods begin to outnumber the more positive ones that trouble can start, the California team said.

They theorized that the benefits of being generally happy — such as maintaining strong bonds with others, feeling good about oneself, and gaining good social skills — can help kids make good decisions that are «informed by positive emotions.»

The study was to be presented Monday at the annual meeting of the American Sociological Association in Las Vegas.

The bottom line is that «the emphasis placed on happiness and well-being by positive psychologists and others is warranted,» co-author and sociology professor Bill McCarthy said in an ASA news release. «In addition to their other benefits, programs and policies that increase childhood and adolescent happiness may have a notable effect on deterring nonviolent crime and drug use.»

Since the study has not yet been published in a peer-reviewed journal, the findings should be viewed as preliminary. (…)

Risks of Plastic Surgery
ivanhoe.com 17.8.2011
(Ivanhoe Newswire)–It is not uncommon for people to express concern when it comes to the symptoms of plastic surgery, but a new Belgium study may make people even more cautious.

According to this new study, one third of plastic surgery patients have at least moderate symptoms of a mental disorder making them preoccupied with imagined or slight defects in appearance, also referred to as Body Dysmorphic Disorder, or BDD. This is a condition in which a person has an unnatural preoccupation with defects in their appearance. Often times these defects are slight or even imagined.

Dr. Jeffrey Spiegel, a world renowned Facial Plastic Surgeon and Professor at Boston University, was quoted sharing his view on this recent study,» While I am not certain that the findings from this small sample of Belgians accurately characterizes all persons seeking cosmetic rhinoplasty, the study does reinforce my current practice of having a lengthy conversation with each person who seeks my services. It is important to know precisely what each potential patient is seeking, and their reasons for wanting that change. These in depth conversations are inherent to being a physician and assuring that my care will help each person to achieve greater satisfaction, confidence, and happiness.» (…)

Engasjert eller nesten utbrent?
ukeavisenledelse.no 15.8.2011
Hvordan se forskjell på medarbeidere med høyt engasjement og ansatte som er på grensen til utbrenthet?

Et kjennetegn ved såkalte «workaholics» er at avhengigheten til jobben er så stor at personen neglisjerer andre sider i livet.

Jonal Fisker (cand.psych.aut) og Anders Myszak (cand.psych), grunnleggere av det danske Lykkeakademiet, skriver i en artikkel i danske Ledelse I Dag om forskjeller på sunt engasjement og engasjement som blir så stressende at det kan gå på helsa løs.

De to siterer engasjementsforsker Wilmar B. Schaufeli, som definerer engasjement på jobben som «en positiv, bekreftende arbeidsrelatert tilstand, som karakteriseres av vitalitet, entusiasme og absorbering». Ifølge forskeren er det nettopp disse tre siste momentene – vitalitet, entusiasme og absorbering – som bidrar til å skille jobbengasjement fra utbrenthet.

Vitalitet handler i denne sammenhengen om de ansattes positive energi. Entusiasme omfatter følelser som inspirasjon, betydning, stolthet, utfordring og identifikasjon med jobben. Absorbering dreier seg om å være så opptatt av jobben at tiden flyr av sted og man har vanskelig for å løsrive seg. En opplevelse av at man glemmer alt omkring seg når man er i gang. (…)

Study: Crying Won’t Make You Feel Better
healthland.time.com 1.8.2011 (Time)
There’s something cathartic about having a good cry and «letting it all out,» even if you don’t have anything in particular that’s bringing you down.

Or maybe not. Research published in the Journal of Research in Personality found that shedding some tears had no effect on the mood for nearly two-thirds of a group of women who kept daily emotion journals.

«Crying is not nearly as beneficial as people think it is,» Jonathan Rottenberg, lead author of the study and an associate professor of psychology at the University of South Florida told MSNBC’s Body Odd. «Only a minority of crying episodes were associated with mood improvement — against conventional wisdom.» (…)

Relationship: The key to romantic happiness
seattletimes.nwsource.com 18.7.2011
Rekindling a relationship where the love seems to have faded is a two-person job.

Chances are, if you are breathing, you’ve had some heartache — maybe a lot of it.

Research shows that living with heartache can actually damage your heart, as well as make getting through daily life an ordeal.

When does heartache begin? When does a couple start falling out of love?

Many scientists believe that the body chemistry that ignites a couple’s sexual and emotional attraction usually lasts about two or three years, but can start changing as soon as a few months after meeting. Some lucky couples report staying in love for two decades, but that’s not the norm.

Over time, your chemistry as a couple changes. The feelings become less intense and exciting, and this is when a power struggle can begin.

When the initial excitement of a relationship starts to fade, some couples choose to coast along in the relationship without making much of an effort to build on their bond.

But doing this — relying on habit and familiarity to keep the relationship going — is a mistake. Unspoken expectations and assumptions will lead to resentment and unhealthy conflict, greater distance, stubbornness and even dislike of one another.

Most couples are in denial when engaged in such actions, and broken hearts are the result. (…)

– Del opp ferien og bli lykkelig
nrk.no 18.7.2011
Om ein deler opp ferien kan ein oppleve den kortsiktige effekten av ferie fleire gonger. Då blir ein i betre humør, ifølgje svensk professor.

Å bruke opp heile ferien på ein gong er ikkje berre smart. Etter nokre veker på jobb er ein like sliten igjen. (…)

– At vi skulle kjenne oss betre av ein lang ferie, er ei myte. Det spelar ikkje noko rolle kor lang ferien din er. Det finst derimot sterk biologisk støtte for å spreie ferien, seier professor Bengt Arnetz ved Uppsala Universitet og Wayne State University i Michigan til svenske Aftonbladet. (…)

Arveligt overvægtige er gladere
b.dk 15.7.2011
Danskere, der er arveligt disponerede for overvægt, svarer i en undersøgelse langt mere positivt på spørgsmål om deres humør, end normalvægtige.

Overvægt er ikke i sig selv en tung byrde, der gør livet surt, trist og uoverkommeligt. Tværtimod ser det ud til, at danskere, der er arveligt disponerede for overvægt, generelt er i bedre humør end de, der ikke får badevægtens viser til at nå unormale højder. I direkte strid med en række befolkningsundersøgelser, der knytter en sammenhæng mellem overvægt og dårligt humør, tyder en stor britisk-dansk undersøgelse nu på, at overvægt ikke i sig selv gør folk tristere til mode. Undersøgelsen viser i stedet, at arveligt overvægtige og fede generelt svarer langt mere positivt på spørgsmål om stress, nervøsitet og uoverkommelighed.

Undersøgelsen omfatter data fra 53.000 danskere, der har afleveret oplysninger og DNA til den såkaldte Herlev-Østerbro-undersøgelse. Og forskere fra Herlev Hospital, Københavns Universitet og universitetet i Bristol har sammenlignet svar fra normalvægtige med svar afgivet af deltagere, der er arveligt belastede med to genvarianter, som disponerer for overvægt. (…)

Et vakkert sted i hjernen
nrk.no 12.7.2011
Britiske forskere mener de har funnet et hjerneområde som gjenkjenner skjønnhet, uavhengig av medium. Det sixtinske kapell vil nok trigge dette hjerneområdet for mange.

Hjernens egen skjønnhetsflekk er funnet. Dette området lyser opp i møtet med det vakre, uansett om det befinner seg blant noter eller penselstrøk. (…)

Deltagerne klassifiserte verkene som vakre, stygge eller ingen av delene. Etterpå fikk de høre og se de samme stykkene og bildene mens forskerne fotograferte hjernene deres i en fMRI-skanner.

Bildene viste at hjernene fikk en helt spesiell reaksjon i møtet med det vakre. Både musikken og bildene økte aktiviteten i den såkalte medial orbitofrontal cortex, en del av hjernens glede- og belønningssenter.

Stygge kunst- eller musikkverk vakte derimot ikke noen lignende reaksjon i et spesielt sted av hjernen. (…)

Betal kontant – bli lykkelig
nrk.no 28.6.2011
Sjansen for å handle ufornuftig er mindre når du blar opp kontanter i stedet for å dra kortet.

Kontanter hjelper oss å holde igjen og dermed å få det bedre med oss selv, viser ny forskning.

Det er lett å gi etter for sine lyter – særlig med et kredittkort for hånda. Det viser ny forskning publisert i Journal of Consumer Research. (…)

Når vi handler på impuls er det ting som forventningen om noe positivt som styrer oss, for eksempel nytelsen ved å spise en sjokolade.

Dette kan vel å merke begrenses av forventningen om noe negativt, understreker forskerne, som hevder at det er mer smertefullt for oss å betale med kontant enn med kort, ifølge Scientific American.

Dermed kan smerten ved å betale kontant hindre oss i å gjøre impulskjøp, som ville gitt en kortvarig lykke, men bekymringer på lang sikt. (…)

Velger partner ut fra politikk
nrk.no 9.6.2011
Politikk kan være viktigere enn personlighet når vi velger partner. Statsvitere bør bli rørt, sier forskerne.

Å spørre om hvilket parti din utkårede sympatiserer med er lite romantisk, men kan i det lange løp være viktigere enn stjernetegn.

En studie fra USA viser at livspartnere er mer samstemte i forhold til politiske og sosiale oppfatninger enn på de fleste andre områder.

Fra før er det kjent at forskning gir lite støtte for påstanden om at motsetninger tiltrekker hverandre.

Tvert i har ektepar og samboere en tendens til å være lik hverandre på mange områder, både fysisk og sosialt.

Les: – Intelligente damer forblir single (…)

Feiloppfatninger om barn og lykke
dagensmedisin.no 9.6.2011
Det er store forskjeller på folks oppfatning av hvor viktig barn er for lykkefølelsen, og hvilken betydning dette i realiteten har.

I en ny artikkel viser psykolog og forsker Thomas Hansen ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (Nova) at det er betydelige forskjeller mellom hva folk flest tror – og hva forskningen viser – om viktigheten av å ha barn når det gjelder lykke og tilfredshet.

– I motsetning til i de fleste andre land, spesielt i USA, finner man i Norden at barn ikke spiller noen rolle for lykke og tilfredshet, heller ikke i grupper som generelt opplever mest belastning og forsakelse ved å ha barn: kvinner, enslige eller personer med lavere sosioøkonomisk status, forteller Hansen.

Lykkeligere uten barn
Artikkelen er en litteraturgjennomgang og er publisert i det amerikanske tidsskriftet Social Indicators Research.

I store deler av den vestlige verdenen er det en utbredt antakelse at man blir lykkeligere av å få barn, at barnløse lever mindre meningsfulle og berikende liv – og ofte går en mer ensom alderdom i møte. De fleste studier viser, imidlertid, at folk er lykkeligere og mer tilfredse uten barn, ifølge Hansen. (…)

Can Positive Thinking Be Negative?
scientificamerican.com 7.6.2011
Research suggests limits to looking on the sunny side of life

“Accentuate the positive,” the 1944 song by Johnny Mercer and Harold Arlen cheerfully implored us. From Benjamin Franklin’s 1750 Poor Richard’s Almanack (which advised readers that “sorrow is good for nothing but sin”) to today’s parade of motivational speakers, Americans have long embraced an optimistic, “can-do” attitude toward life. Plug “positive thinking” into Amazon.com, and you will find a never-ending supply of products designed to help us see life through rose-colored lenses, including a “Power of Positive Thinking” wall calendar and an “Overcoming Adversity with Encouragement and Affirmation” poster series.

In fact, however, positivity is not all it is cracked up to be. Although having an upbeat attitude undoubtedly has its benefits, gains such as better health and wealth from high spirits remain largely undemonstrated. What is more, research suggests that optimism can be detrimental under certain circumstances. (…)

Derfor faller vi for bad boys
kk.no 30.5.2011
Vi vil heller ha den kompliserte karen enn gla’gutten. (…)

Det går an å spørre seg hvorfor det er slik. Og det går an å få svar.

I hvert fall er det nettopp dette forskere ved University of British Columbia i Canada mener de har funnet ut av, skriver Telegraph.co.uk.

De gjorde en undersøkelse der 1000 personer ble bedt om å rangere attraktivheten til personer på hundervis av bilder. Resultatene viste at kvinner rangerte smilende menn mye lavere enn menn som så barske og utilnærmelige.

Forskerne mener at kvinner er mer tiltrukket av menn som virker stolte, mektige og til og med litt dystre. Det skal sies at kvinnene ikke ble spurt om hvilke av personene på bildene som de anså som potensielle kjærester. Det var bare snakk om fysisk tiltrekning. (…)

Smil for å sjekke opp menn
Menn rangerte bildene av kvinner helt motsatt. Her var det kvinnene som smilte som fikk best rangering, mens bilder av stolte eller selvsikre kvinner fikk lav score. Dermed skal du som er singel flashe ditt bredeste smil for å få guttas oppmerksomhet. (…)

Kultur gjør deg glad og frisk
nrk.no 24.5.2011
Menn føler seg mer lykkeligere og sunnere etter å ha vært på konserter eller utstillinger, viser en norsk undersøkelse.

Kunst- og kulturinteresserte som går på konserter og utstillinger, spiller instrumenter eller teater, er lykkeligere enn andre, viser en ny norsk undersøkelse.

Effekten av kunst- og kultur er imidlertid ikke den samme mellom menn og kvinner, konkluderer forskere ved NTNU i Trondheim.

Menn føler seg mer lykkeligere og sunnere etter å ha vært tilskuere på konserter eller utstillinger, mens effekten blant kvinner er størst når de selv deltar aktivt ved å spille instrumenter eller lage kunst, viser undersøkelsen som er gjengitt i siste utgave av British Medical Association’s Journal of Epidemiology and Community Health.

I bedre humør av å jobbe ute
ukeavisenledelse.no 23.5.2011
Folk som jobber ute er i bedre humør enn folk som jobber innendørs, viser dansk undersøkelse.

De utearbeidende har også færre depressive symptomer enn folk som jobber inne, skriver ledernett.no.

Det er Arbejdsmedicinsk Klinik ved Århus Universitetshospital som har undersøkt fenomenet, og funnet deres viser at yrkesgrupper som jobber ute i det fri mer enn to timer daglig, har 40 prosent lavere risiko for å bli nedtrykt og i dårlig humør enn folk som bare jobber innendørs.

Undersøkelsen er gjort blant bortimot 3000 offentlig ansatte i Århus. Av disse ble 650 plukket ut til nærmere undersøkelser.

Overlege Henrik Kolstad ved Arbejdsmedicinsk Klinik ved Århus Universitetshospital har uttalt at sælig mennesker som sliter med depressive tanker, har glede av å være ute. Han viser til undersøkelsen, og konkluderer med at to timer ute i dagslys om dagen utgjør en stor forskjell. (…)

– Jeg vil bruke pengene før jeg dør
dn.no 11.5.2011
Skipsreder Jacob Stolt-Nielsen planlegger å forlate denne verden med avskjedsmiddag og aktiv dødshjelp.

Skipsreder, gründer og industribygger Jacob Stolt-Nielsen fyller 80 år i morgen, og vil bruke opp milliardformuen på seg selv før han dør, skriver Dagens Næringsliv.

Stolt-Nielsen slo seg opp som en av verdens største kjemikalietankredere i New York på 50-tallet etter flere år som skipsmegler, og kontrollerer gjennom eierskapet i konglomeratet Stolt-Nielsen verdier for rundt fire milliarder kroner.

– Må gi opp det som er moro
Nå spekulerer han på hvordan han kan få pengene til å få ben å løpe med før døden skiller dem ad.

– Dessverre er det ikke så mye jeg kan bruke penger til lenger. Det er ikke så mye du har glede av lenger. Ting som var moro, må du gi opp. Jeg driver hverken med fallskjermhopping eller med andre lignende sporter. Ikke får jeg drukket så mye lenger heller, sier han til DN og sukker.

Å bli pensjonist er helt forferdelig for en som har jobbet syv dager i uken, sier Stolt-Nielsen og forteller at han fortsatt går på kontoret på Grev Wedels plass i Oslo hver dag. Hva han gjør der, er han ikke like klar på. (…)

The Joy of Researching the Health Benefits of Sex
online.wsj.com 3.5.2011
A flurry of small studies suggest that sex is as good for your health as vitamin D and broccoli. It not only relieves stress, improves sleep and burns calories, it can also reduce pain, ease depression, strengthen blood vessels, boost the immune system and lower the risk of prostate and breast cancer. (…)

Several studies also suggest that having sex extends life in general. A study in the British Medical Journal found that men who had sex less than once per month were twice as likely to die in the next 10 years than those who had sex once per week. A 25-year study of 270 men and women aged 60 to 96 conducted at Duke University found that the more men had sex, the longer they lived. Women who said they enjoyed their sex lives lived seven to eight years longer than those who were indifferent. But factors such as intelligence, health and activities also played a role in living longer, too.

So should people ramp up their sexual activity to be healthier?

Not necessarily. «The ‘more is better’ prescription is too simplistic,» says the Kinsey Institute’s Dr. Janssen. «What we’ve learned from all our years of research is that what’s important is the satisfaction and the meaning we attach to sex.» In short, «if you’re having sex in a frequency and in a way that is compatible with who you are, then that’s healthy.» (…)

(AnmVitamin D-brist kopplad till alzheimer (mentornewsroom.se 7.8.2014).)

(AnmWomen using IVF ‘half as likely to conceive if vitamin D deficient’  (medicalnewstoday.com 15.8.2014).)

Har dine barn venner?
aftenposten.no 29.4.2011
Her kommer undersøkelsen som stimulerer foreldres angst for at poden er venneløs: Mange barn gjetter feil på hvem som er deres venner. En gruppe amerikanske barn ble bedt om å peke ut hvem som var deres beste venn. Hele 12 prosent pekte ut noen som faktisk mislikte vedkommende. Ofte var det bråkete barn som pekte ut klassens mest populære. Dette kan være fordi disse har bedre sosial evne, og derfor blir feilaktig oppfattet som vennskapelige med bråkebøttene, skriver Forskning & Framsteg. (…)

People in happier countries more likely to commit suicide: study
vancouversun.com 25.4.2011
Iceland, pictured, is amoung, a number of countries with «relatively high happiness levels,» but also notably high suicide rates.

Is being surrounded by happiness driving some people to kill themselves?

It’s the suggestion being raised by a new study that found people living in some of the world’s happiest countries — including Canada — are disproportionately more likely to commit suicide.

The troubling paradox is explored in work from researchers at the University of Warwick in the United Kingdom and Hamilton College in New York.

They say the research shows that a number of countries, including Canada, the United States, Iceland, Ireland and Switzerland, have «relatively high happiness levels,» but also notably high suicide rates.

They suggest people struggling with self-esteem may get even more discouraged when they see others around them thriving. (…)

Utejobb bra for humøret
aftenposten.no 17.4.2011
Komdeg ut og jobb hvis du er tung til sinns. Det er konklusjonen i en ny studie fra Danmark.

Å arbeide ute om vinteren frister kanskje ikke når temperaturen synker mot 20 minus og nordavinden hyler rundt ørene på en.

Men å være utendørsarbeider i den kalde og mørke årstid, har like fullt sine lyse sider: Det hjelper mot mørketidstungsinn, viser ferske forskningsresultater fra Århus universitetssykehus i Danmark, gjengitt i en artikkel det vitenskapelige tidsskriftet Scandinavian Journal of Working Environment. (…)

Femårsplan: Mer lykke
aftenposten.no 4.3.2011
Kinesiske tjenestemenm på alle nivåer skal først og fremst gjøre folk lykkeligere. Det blir hovedtemaet for folkekongressen som åpner i morgen.

Innbyggernes glede, lykke og velferd kommer først: Oppropet fra fra ulike hold når partiledelsen innser at Kinas økonomi ikke vil vokse like rakst som de siste tyve årene.

– Vi skal forandre kriteriene for hvordan vi vurderer våre tjenestemenns arbeid. Den fremste målestokken for bedømmelse av deres evne til å prestere, bliromhvorvidt folk føler seg glade og fornøyde, ikke om hvor mange prosjekter med skyskrapere de har vært innvolvert i, sier statsminister Wen Jiabao. (…)

Strengere kontroll med journalister i Kina
nrk.no 4.3.2011
Kinas myndigheter forbyr nå utenlandske journalister å intervjue vanlige mennesker uten å ha fått tillatelse på forhånd.

I tillegg trues korrespondentene med å bli kastet ut av landet dersom de fortsetter å rapportere fra den såkalte «Jasmin-revolusjonen».

Stille protest
«Lykke» er det nye slagordet til kommunistpartiet i Kina.

Slagordet skal lanseres i lørdag på den årlige sesjonen av Den Nasjonale Folkekongressen – et «liksom-parlament» som klapper gjennom det ledelsen i kommunistpartiet på forhånd har bestemt.

LES OGSÅ: Kinas forsvarsbudsjett øker kraftig

Men det passer ikke inn i partiets profilering av lykke og harmoni at grupper av mennesker vandrer i trafikkerte handlegater som en stille protest mot ettpartistyret i Kina.
Organisatorene har satt opp strategien for et folkelig opprør i Kina i tre stadier, hvor man skal benytte lyden av latter, sang og hilsener – i stedet for brølene fra kanoner, jagerfly og skuddsalver.

De kaller denne protesten «Jasmin-revolusjonen» – etter det fredelige folkelige opprøret i Tunis og Egypt – men Kinas myndigheter har reagert med stor redsel for at et folkelig opprør kan utvikle seg fra disse vandringene. (…)

Godt humør gir lengre liv
nrk.no 2.3.2011
Godt humør gir mindre sykdom og økt levealder, fastslår forskere.

Amerikanske forskere har sammenholdt over 160 undersøkelser av sammenhengen mellom humør og helse, og de fant overbevisende dokumentasjon for at folk som ser lyst på livet har bedre helse og lever lengre.

Humøret spiller faktisk en større rolle for helse og levealder enn fedme, konstaterer forskerne i siste utgave av tidsskriftet Applied Psychology: Health and Well-Being. (…)

Rising status of women linked to more smoking (Økende status for kvinner linket til mer røyking)
reuters.com 1.3.2011
(Reuters) – Millions of women in developing countries risk disease and early death in the coming decades as their rising economic and political status leads them to smoke more, researchers said on Tuesday.

An analysis in 74 countries found that men are five times more likely to smoke than women in countries with lower rates of female empowerment, such as China, Indonesia, Pakistan, Saudi Arabia and Uganda.

In countries with relatively high female empowerment, such as Australia, Canada, Norway, Sweden and the United States, this gap is small and women smoke almost as much as men do. (…)

Young, married, childless UK couples seen happiest
reuters.com 28.2.2011
(Reuters) – Young, married couples who had not started a family had the happiest relationships, according to a study of British attitudes published Monday.

The initial findings of Understanding Society, a 48.9 million pound study commissioned by the government-backed Economic and Social Research Council, showed older couples were less content than their younger counterparts, with women experiencing a greater decline in happiness than men.

Researchers discovered couples who had been together for less than five years were more likely to see their happiness blossom than those in a longer-term relationship. (…)

Mobbing koster samfunnet milliarder
nrk.no 28.2.2011
Både folk som mobber og de som blir brukere oftere sosialtjenester og helsevesenet enn andre.

Samfunnet kunne vært spart for enorme summer hvis mobbing hadde blitt forebygget bedre. Mobbere er overrepresentert i kriminalstatistikken. Mange av dem og deres ofre blir storforbrukere av helse- og sosialtjenester livet ut.

En av verdens fremste eksperter på mobbing, psykologiprofessor Dan Olweus, savner oppmerksomhet rundt de betydelige ringvirkningene mobbing har i samfunnet, både økonomisk og sosialt:

– Svenske økonomer har regnet ut at ett tilfelle av «negativt livsløp», for en mobber eller et offer, koster samfunnet nærmere 12 millioner svenske kroner i utgifter, fordelt på rettsvesen, sosialtjenester, helsevesen og tapte skatteinntekter, sier han til NTB.

Det er ikke gjort tilsvarende beregninger for Norge, men Olweus mener utgiftene vil være på like høyt nivå som i Sverige. (…)

Faking Happiness May Lead to Blues
well.blogs.nytimes.com 21.2.2011
In the song “Smile,” crooner Nat King Cole famously advised that we smile through heart break. But now research suggests that faking happiness may just make things worse.

Today’s “Really?” column reports on a study that tracked the facial expression of bus drivers, whose jobs require them to be courteous and endure frequent interactions with other people.

The scientists examined what happened when the drivers engaged in fake smiling, known as “surface acting,” and its opposite, “deep acting,” where they generated authentic smiles through positive thoughts, said an author of the study, Brent Scott, an assistant professor of management at Michigan State University.

After following the drivers closely, the researchers found that on days when the smiles were forced, the subjects’ moods deteriorated and they tended to withdraw from work. Trying to suppress negative thoughts, it turns out, may have made those thoughts even more persistent.

To learn more, read the full column, “Can a Fake Smile Be Bad for Your Health,” and then please join the discussion below. (…)

Forventningsfull professor
aftenposten.no 19.2.2011
Forventninger skaper lykke Er du en av dem som ofte liker traileren bedre enn filmen? Da er du på parti med fremtiden, ifølge økonomiprofessor Micael Dahlén. (…)

80 prosent av tyskerne vil heller ha bredbånd enn kjæresten sin. – Internett har gjort at forventningssamfunnet har nådd en kritisk masse, mener Micael Dahlén. (…)

Micael Dahlén (37)
Professor i økonomi og forfatter av 6 bøker.
Baserer forskningen sin på psykologiske eksperimenter.
Mener Internett har skapt en eksplosjon i våre forventninger.
Kåret til Sveriges mest populære foredragsholder for næringslivet. (…)

Hva har analsex med Barack Obama å gjøre? Følg med, så får du svaret. Så hemningsløst åpner svenske Micael Dahléns (37) bok Nextopia, som nå er ute på norsk. Spørsmålet skaper utvilsomt forventninger, og nettopp forventninger er ifølge Dahlén den viktigste valutaen i Nextopia. Nextopia er dette stadig viktigere landet som hele tiden ligger rett utenfor for vår rekkevidde – like inn i fremtiden. (…)

Er amerikanerne i ferd med å bli sinnssyke?
dagbladet.no 14.2.2011
Denne lykkeboka kan gjøre deg halvgal.

ANMELDELSE: Vil du bli snillere, flinkere, glupere, kjærligere, tynnere, sunnere? Kort sagt: Vil du bli et lykkeligere menneske? Den amerikanske forfatteren Gretchen Rubin vet råd. Men det er hard jobbing og vil ta deg nøyaktig tolv måneder, skal vi tro henne.

Hun var selv rammet av det hun kaller midtlivsmelankoli, til tross for både god jobb, kjærlig mann og friske barn. Men noe manglet, hun klarte ikke sette pris på det hun hadde. (…)

Nøkkelen til en kvinnes hjerte?
side2.no 9.2.2011
(SIDE2): Single menn kan gjerne merke seg dette:
En kvinne er mest tiltrukket av en mann, når hun er usikker på hvor mye han liker henne.

En studie publisert i Psychological Sciense, skriver dette.

Skaper nysgjerrighet
– Når mennesker møtes for første gang, kan det være at der populære dating-rådet – å være «hard to get», faktisk stemmer. Dette vil gjøre den andre parten mer interessert.
For å komme frem til denne konklusjonen, analyserte forskerne Erin Whitchurch og Timothy Wilson – fra henholdsvis Harvard og University og Virginia, 47 kvinnelige studenter, ifølge Daily Mail. (…)

(Anm“He Loves Me, He Loves Me Not . . . ” Uncertainty Can Increase Romantic Attraction. Psychological Sciense 2011 22: 172-175 (February).)

Snarveier til mer lykke
nrk.no 25.1.2011
Vær sammen med positive mennesker – et menneskets lykke kan spre seg og påvirke humøret til familie og venner.

Sliter du med humøret i vintermørket? Her er seks snarveier som kan gjøre deg mer lykkelig. (…)

Lykkejegeren
dagbladet.no 18.1.2011
Får du et bedre liv hvis du rer opp senga di hver dag?

Det mener den amerikanske forfatteren Gretchen Rubin, som har skrevet bestselgeren «Lykkeprosjektet».

Men ikke spør Rubin om hvor lykkelig hun er på en skala fra én til ti. Og be henne for guds skyld ikke om å definere ordet «lykke». Da henviser hun litt bryskt til de 17 betydningene som foreligger, og sier at du får velge selv. (…)

Kan god arkitektur gjøre deg lykkelig?
dn.no 6.1.2011
Kan god arkitektur gjøre deg lykkelig?
Ja, mener den ideelle organisasjonen Living Architecture. Nå satser de stort på spesialtegnede utleiehus i England.

SØKER KVALITET: Populærfilosof Alain de Botton vil gjøre for arkitekturen hva Jamie Oliver har gjort for maten.

– Jeg vil at folk skal bli mer kvalitetsbevisste, sier han.

– Mange er skeptiske til moderne arkitektur og opplever kun modernistisk arkitektur i verdensklasse når de besøker et museum eller haster gjennom en flyplass. Jeg vil at de skal få kjenne det på kroppen. Spise og sove i et fantastisk bygg.

Han er stor tilhenger av moderne arkitektur, og nå vil han få andre til å falle for den modernistiske byggestilens rene linjer og spill med lys.

Disse tankene er nå blitt til organisasjonen Living Architecture, som bygger og leier ut feriehus. Living Architecture er finansiert av private donorer og investorer, og har så langt fem hus i porteføljen.

Strategien er enkel. De Botton har trommet sammen et internasjonalt stjernelag av arkitekter og fått bygget et knippe feriehus av topp kvalitet. Disse er alle i England og leies ut for en rimelig pris. Målet er ikke å tjene penger, men å utdanne folk.

Living Architecture
Ideell organisasjon som vil fremme begeistring for og bevissthet om moderne arkitektur.
Startet av Alain de Botton, populærfilosof og forfatter av «Statusjag», «Kunsten å reise» og «The architecture of happiness».
Bygger og leier ut feriehus i England, tegnet av topp arkitekter. Pris fra 200 kroner per person per døgn. (I lavsesongen og basert på fullt hus.)
Målet er å bygge et hus i året.
Nett: living-architecture.co.uk (…)

Lykke for alle, alltid?
HILDE BOJER- samfunnsøkonom, Oslo
aftenposten.no 31.12.2010
Noen mennesker har små fordringer og er lykkelige med lite, som et stjerneskudd. Andre blir ulykkelige uten Armani-dresser og privat jetfly.

Livskvalitet. Fetisjen bruttonasjonalprodukt bør ikke erstattes med en annen fetisj som heter nasjonal lykke eller nasjonal livskvalitet.Lykkemål. I de siste årene er det kommet flere forslag om å supplere eller erstatte nasjonalproduktet med et bredere mål for livskvalitet. Den engelske professor Richard Layard var først ute, han ville ha et mål for befolkningens lykke. Statsminister David Cameron har gjort lykkemålet til en hovedsak for sin regjering. Stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten (KrF) med nordiske kolleger har fremmet forslag i Nordisk Råd om å utvikle et mål for noe de kaller brutto nasjonal livskvalitet. En ekspertkommisjon nedsatt av den franske presidenten Nicolas Sarkozy har gitt anbefalinger om måling av livskvalitet, og det foregår tilsvarende utredningsarbeid både i EU og OECD.

Bakgrunnen for disse utredningene og anbefalingene er skepsis mot å ha økonomisk vekst, målt ved bruttonasjonalproduktet (BNP), som det eneste, overordnede mål for tilstanden i et land og for myndighetenes politikk. Denne skepsisen deler jeg. Men jeg vil advare mot å erstatte fetisjen BNP med en annen fetisj som heter nasjonal lykke eller nasjonal livskvalitet. (…)

Den norske ensomheten:
Slik kan du unngå ensomhet

vg.no 28.12.2010
VET RÅD: Professor og forfatter Knut Halvorsen råder ensomme til å forsøke å være mer sosiale.

(VG Nett) – Skaff deg hund eller katt, er et av professor Knut Halvorsens ti gode råd for å unngå ensomhet og sosial utestengning. (…)

Ti råd mot ensomhet

 • 1 av 4 nordmenn er ensomme. Ensomhet er den største folkesykdommen i Norge, ifølge Røde Kors. Her er noen råd:
 • Forsøk å finne ut hvorfor du er ensom, for å få større selverkjennelse.
 • Øv deg på å være alene, og til å trives i eget selskap.
 • Delta i frivillig arbeid. Ved å gjøre noe for andre, gjør du noe for deg selv.
 • Unngå flukt som misbruk av rusmidler, overdreven TV-titting eller trøstespising.
 • Etablér bånd til likesinnede ved å delta i aktiviteter du liker. Eksempler: Trening, bridge og kor.
 • Benytt muligheten til å snakke med folk du møter på butikken, bussen eller på gaten.
 • Ikke unngå å ta kontakt med andre mennesker i frykt for å bli avvist.
 • Skaff deg et kjæledyr, som hund eller katt.
 • Bruk internett for å komme i kontakt med andre.
 • Søk profesjonell rådgivning og terapi dersom ensomheten blir kronisk og truer med depresjon.

Kilder: SSB, Norges Røde Kors og boken «Ensomhet og sosial isolasjon i vår tid» av Knut Halvorsen. (…)

Friends May Be Key to Churchgoers’ Happiness
health.msn.com 7.12.2010
Spiritual aspects less significant for life satisfaction, survey finds (…)

The study drew a skeptical response from one expert.

«Some of their conclusions are a little shaky,» said Dr. Harold G. Koenig, director of the Center for Spirituality, Theology and Health at Duke University Medical Center in Durham, N.C.

The study showed that religious identity is just as important as how many friends a person has in their congregation, said Koenig, also a professor of psychiatry and behavioral sciences at the university.

The way the data was analyzed ensured that the spiritual factors (prayer, feeling God’s love, etc.) would not be significant because people with a strong religious identity were controlled for, or not included in the analysis, according to Koenig.

«Religious identity is what is driving all these other factors,» said Koenig. Social involvement is important, «but so is faith.» (…)

Spend Your Way to Happiness?
webmd.com (24.11.2010)
Money and happiness: 5 ways your spending style matters.

“Money can’t buy me love,” the Beatles once sang. But can greenbacks buy a measure of happiness?

Yes, psychologists say, but many people don’t know how to spend for maximum happiness. (…)

Svensk studie: «Jag trivs bäst i öppna landskap»
aftenposten.no 23.10.2010
Selv uten fast pult stortrives Per Skarpås i fleksibelt kontorlandskap. Det er han ikke alene om, viser svensk forskning.

Fleksikontorer er åpne kontorlandskap hvor ingen av de ansatte har fast plass, men velger seg en ledig pult hver gang de kommer på kontoret. Trenger man privatliv, er det lagt til rette for at man kan trekke seg tilbake til stillerom.

Danielsson har i sin doktoravhandling «The Office – An Explorative Study» intervjuet 491 svenske arbeidstagere i 26 foretak i ulike bransjer. Arbeidstagerne har svart på spørsmål om fysisk og psykisk helse, sykefravær og jobbtilfredshet. Danielsson hadde ventet at å ikke ha egen pult ville føre til mistrivsel blant de ansatte. (…)

43 prosent i Norge gir penger til veldedighet
aftenposten.no 11.9.2010
Australia og New Zealand er de mest giverglade i verden. Norge på 27. plass.

The Charities Aid Foundation (CAF) har gjennomført en stor global undersøkelse om folks giverglede. (…)

De lykkelige gir mest
Befolkningen i landene ble samtidig spurt om hvor lykkelige de er på en skala fra én til ti. Studien fant at personer som er lykkelige, er mer tilbøyelige til å gi penger til veldedighet.

Det er ikke like sterk sammenheng mellom velstand (målt i bruttonasjonalprodukt) og giverglede.

– Det er helt tydelig at lykke spiller en stol rolle i å påvirke folk til å gi penger. Studien viser en positiv syklus ved at det å donere penger gjør folk mer lykkelige, som igjen gjør at de mer sannsynlig donerer penger, sier CAFs forskningsdirektør Richard Harrison. (…)

For lite lykkedebatt
CAROLINE D DITLEV- SIMONSEN – forsker, Handelshøyskolen BI nestleder, Senter for bedriftens samfunnsansvar
aftenposten.no 7.9.2010
Økonomisk vekst har vært et hovedmål for myndigheter siden finanskrisen. Samtidig øker bekymringen for at vi overskrider jordens tålegrense.

Det pøses store summer inn i næringslivet og vi oppfordres til å kjøpe mer for å få fart i økonomien. Samtidig truer overforbruk jordens eksistens og fremtid. Men hvor er det egentlig vi vil?

Er ikke målet vårt å være tilfreds med livet og å være lykkelige? Dette henger ikke nødvendigvis direkte sammen med bruttonasjonalprodukt (BNP) og økonomisk vekst. (…)

Vejen til et langt liv: Masser af venner
fri.dk 30.7.2010
Et aktivt socialt liv er lige så godt for dit helbred som at undgå cigaretter. Det konkluderer amerikanske forskere, som har samlet data fra et hav af rapporter. (…)

Forskere fra Brigham Young University og University of North Carolina at Chapel Hill i USA samlede data fra 148 rapporter, der omhandlede helbredseffekter og sociale relationer, som involverede mere end 300.000 mænd og kvinder over hele den vestlige verden. De fandt frem til, at mennesker med dårlige sociale netværk havde i gennemsnit 50 procents større risiko for at dø i studiernes opfølgningsperioder end folk med stærkere sociale bånd. (…)

Alder og køn så ikke ud til at spille ind på ”venne-effekten”. Resultaterne indikerede heller ikke, at ensomme mennesker var specielt modtagelige over for en bestemt type sygdom. (…)

The Munchies, Marijuana and Happiness (Sultfølelsen, marihuana og lykke)
psychologytoday.com 28.7.2010
The munchies may be the key to understanding depression. (Sultfølelsen kan være nøkkelen til å forstå depresjon)

Why does smoking marijuana produce the munchies? What does this peculiar response tell us about our brain? It turns out, quite a lot; particularly with regard to our ability to experience happiness and joy and to avoid obesity and depression. The craving for food while smoking is likely due to the stimulation of marijuana receptors in the feeding centers of our brain. The munchies drew the attention of neuroscientists who then conducted a series of clinical trials using a novel drug, called rimonabant, that potently block the brain’s marijuana receptors. Their hope was that blocking the action of the brain’s marijuana neurotransmitter system in the feeding center would produce an «anti-munchies» effect, thereby reducing food consumption and providing help to overweight patients. Right from the beginning, the drug worked very well. People reported significantly fewer cravings for food. In addition, many subjects reported that they were also less interested in drinking alcohol, smoking cigarettes or using cocaine. Not surprising, excitement in the medical community grew quickly about the potential benefits that this drug might provide, particularly because obesity is such a major health risk. (…)

What these studies teach us is that our brain’s own marijuana neurotransmitter system is necessary for us to feel hungry, to experience happiness and to maintain the brain normal processes, such as neurogenesis, that prevent age-associated depression and cognitive decline. We’ve learned from our experience with rimonabant that it is dangerous to constantly antagonize this neurotransmitter system. What we do not know is whether it is dangerous to constantly stimulate it. (…)

Disse er verdens lykkeligste
nrk.no 19.7.2010
Danskene er de lykkeligste i hele verden, mens Norge havner på tredjeplass. Penger og lykke går hånd i hånd, forteller professor. (…)

På førsteplass troner Danmark, etterfulgt av Finland og Norge.

Listen er utarbeidet av forskere ved Gallup World Poll som har spurt ut tusenvis av mennesker i 155 land om deres lykkefølelse, skriver Forbes. (…)

Kan man kjede seg i hjel?
forskning.no 11.7.2010
Spør en forsker: Er kjedsomhet en følelse, og kan man dø av den? En forsker i psykologi kan i hvert fall fortelle at det stort sett er sunt å kjede seg.

Gjeesp! Kjeder du deg akkurat nå, så hold ut. Det går nemlig over av seg selv hvis du ellers er mentalt sunn og frisk, ifølge Einar Baldvin Baldursson ved Aalborg universitet førsteamanuensis i psykologi. (…)

– Så, hva skjer egentlig når vi kjeder oss?

– Det finnes to skoler på området. Den klassiske skolen sier at kjedsomhet oppstår når man er understimulert. Altså når man ikke blir aktivert i tilstrekkelig grad. – Den nyere definisjonen sier at kjedsomhet er en form for innoverrettethet. Altså at du retter deg innover uten å ha noe formål med det, sier forskeren.
Han mener man kan betegne kjedsomhet som en emosjon, det vil si en følelse på linje med forelskelse eller sinne.

Ifølge forskeren kan man merke kjedsomhet rent fysisk, akkurat som med andre følelser, og man er ikke i tvil om at man kjeder seg når man gjør det.
Når man føler noe, så er man på nippet til å foreta en handling i en bestemt retning, men man vet enda ikke hva denne handlingen konkret skal være. Det er det som kjennetegner en følelse. (…)

Vi er lykkeligere på jobben enn hjemme
forskning.no 9.6.2010
Arbeidsplassen er det stedet hvor vi får størst personlig anerkjennelse, viser ny forskning. (…)

En god latter forlenger livet – for de under 70
vg.no 5.6.2010er
Norske forskere mener å ha funnet bevis for påstanden om at en god latter forlenger livet. Men ett fylte 70 år blekner effekten. (…)

Forskningsprosjektet er dønn seriøst: Hele 53.500 nordtrøndere er fulgt gjennom en periode på sju år. For måling av humoristisk sans har forskerne brukt en nitrinns skala. Resultatet ble overveldende, melder Adresseavisen.

De som scoret aller best på humorskalaen, hadde bare halvparten så høy dødelighet over de sju årene, sammenlignet med gruppen som scoret lavest på humoristisk sans.

Humoreffekten gjelder også for de med alvorlige sykdommer som kreft, diabetes og hjerte- og karsykdommer: De som ler best, har størst sjanse til å leve lengst. (…)

Happiness May Come With Age, Study Says (Lykke kan komme med alderen, ifølge studie)
nytimes.com 31.5.2010
It is inevitable. The muscles weaken. Hearing and vision fade. We get wrinkled and stooped. We can’t run, or even walk, as fast as we used to. We have aches and pains in parts of our bodies we never even noticed before. We get old. (…)

Stemmen avslører begjær
nrk.no 28.5.2010
Ser du etter tegn? Kanskje kan det være like smart å lytte etter dem. (…)

Mørkere, ikke lysere
I utgangspunktet trodde forskerne at kvinner ville legge stemmen et hakk lysere når de snakker med en attraktiv mann, siden lysere stemme virker mer feminint.

Men i praksis viste det seg at det var det motsatte som skjedde. (…)

Fullmånegalskap?
nrk.no 27.5.2010
Når månen er full er mytene mange. Men bør du være på vakt mot fødsel, sinnssykdom eller elg?

– I Europa trodde vi fra gammelt av at fullmånen kan gjøre deg sinnssyk. Eller i verste fall til en varulv, sier Ronald Grambo som er folklorist.

Han forteller at fullmånen har stått svært sentralt i mange myter gjennom historien. (…)

Se: Schrödingers katt spesial – Fullmåne (…)

Secrets To Happiness, Depression Among Oldest Of Old
medicalnewstoday.com 12.4.2010
Researchers from Iowa State University’s gerontology program have helped identify what predicts happiness and long life in centenarians, as well as what causes depression in 80-somethings and above.

In a study of 158 Georgia centenarians, the researchers found that past satisfaction with life — even if it’s simply recalling isolated career accomplishments — is the key to happiness in our oldest years. (…)

Both studies were published online in the Jan. 26 issue of the journal Gerontology. Jennifer Margrett, an assistant professor of HDFS, was the lead author on the depression study. Alex Bishop, an assistant professor of human development and family studies at Oklahoma State University (who was a doctoral student at Iowa State), was lead author of the happiness study. (…)

Vi lengter mest etter «den rette»
nrk.no 13.4.2010
Et godt parforhold og «den eneste ene» danker ut karriere, helse og et godt familieliv. (…)

A Simple ‘Thank You’ Brings Rewards to All (Et enkelt «takk» belønner alle)
health.yahoo.com 11.4.2010
– SUNDAY, April 11 (HealthDay News) — For those feeling dissatisfied with a friend or partner, saying «thank you» may improve your attitude about the relationship, new study findings suggest.

It turns out that expressed gratitude isn’t just good for the recipient. It strengthens the relationship by causing the person expressing thanks to feel more responsible for their partner’s welfare.

While previous research on gratitude has found that expressions of thanks strengthen a relationship by increasing satisfaction with it, the new research, published online recently in Psychological Science, looked at the effect of expressed gratitude on what psychologists call «communal strength» — the degree of responsibility one partner or friend feels for another. (…)

Meaningful Conversation Contributes to Happiness?
depression.about.com 10.3.2010
(…) The participants also took tests to evaluate their personality and their well-being.

Mehl and his team found that those who reported higher levels of well-being were those who spent less time alone and more time talking with others. Those who were happier also spent more time engaged in substantive conversations rather than small talk. (…)

Lykken er en smartere kvinne
nrk.no 4.3.2010
Lykkelig alle sine dager? Da bør kvinnen være både yngre og smartere enn sin mann, ifølge forskerne. (…)

Men nå har forskere ved Geneva School of Business sett nærmere på målbare og konkrete elementer som kan øke sjansen for å lykkes i et heterofilt ekteskap, skriver Daily Mail. (…)

Lykken er å slippe ansvar
aftenposten.no 28.2.2010
Veien til et godt arbeidsliv er brolagt med snublesteiner. Her er de viktigste: (…)

– Lykkefølelse etter katastrofer
dagbladet.no 8.2.2010
Myte at panikk, kriminalitet og kaos dominerer, hevder forskere.

Lokalbefolkningen hjelper hverandre. (…)

Nordmenn trives i Norge
nrk.no 14.1.2010
Folket har talt. Vi er fornøyde med utdannings- og jobbmulighetene. Mindre fornøyde er vi med landets veinett og kollektivtilbud. (…)

Ensomhet kan være like smittsomt som influensa
dagbladet.no 6.12.2009
(…) Ensomhet kan spre seg fra person til person, og kvinner er mer utsatt enn menn, mener en gruppe forskere fra universitetene i Chicago, San Diego og Harvard.

Ensomme mennesker har nemlig en tendens til å overføre sine triste følelser til folk omkring seg. Det kan føre til at disse isoleres fra sine sosiale nettverk, mener forskerne, som har studert oppførselen til over 5.000 mennesker.

– Vi har oppdaget et ekstraordinært «smittemønster» som fører til at folk blir ført til utkanten av sine sosiale nettverk når de blir ensomme, sier en av USAs ledende eksperter på ensomhet, psykologen John Cacioppo ved universitetet i Chicago. (…)

Psychotherapy Can Boost Happiness More Than Money: Study (Psykoterapi kan øke lykken mer enn penger)
news.yahoo.com 29.11.2009
SATURDAY, Nov. 28 (HealthDay News) — Psychological therapy may be much more effective at making people happy than getting a raise or winning a lottery prize, suggests an English study.

Researchers analyzed data on thousands of people who provided information about their mental well-being and found that the increase in happiness from a $1,329 course of therapy was so significant that it would take a pay raise of more than $41,542 to achieve an equal boost in well-being.

That suggests that therapy could be as much as 32 times more cost-effective at improving well-being than simply getting more money, the researchers said.
The study was published online Nov. 18 in the journal Health Economics, Policy and Law. (…)

– Ledere er lykkeligere mennesker
dn.no 25.11.2009
Derfor trives sjefen best på jobb.

Mens 45 prosent av norske bedriftsledere mener de har drømmejobben, mener kun 30 prosent av de ansatte det samme.

Det viser en landsomfattende arbeidsmarkeds-undersøkelse som Respons analyse har utført for bemanningsbyrået Proffice. (…)

Ferieforskeren
uib.no 15.10.2009
Folks ferieønsker står i sterk kontrast til massemedias entusiasme for spennende aktiviteter, mener Jo Kleiven.

– Da vi gjorde den første undersøkelsen, fikk vi så klare svar at jeg var skeptisk til om det kunne stemme. Jeg la det i skuffen og tenkte jeg måtte se nøyere på det senere. (…)

Det undersøkelsen avdekket, skulle vise seg å bli bekreftet av fire påfølgende undersøkelser andre steder i landet. Nordmenn har langt fra bare ett motiv med ferie- og fritiden sin, men fred og ro og avslapning er noe som går igjen.

– Dette står i sterk kontrast med massemedias entusiasme overfor spennende fritid og ferie. For noen år siden var rafting veldig i vinden i media, men det er bare rundt tre promille av befolkningen som driver med det, sier Kleiven. (…)

Why Positive Thinking May Be Overrated
forbes.com 14.10.2009
Happiness can’t be achieved by repeating the same affirmation over and over.

Try smiling while being laid-off. Or conjuring positive thoughts after receiving a cancer diagnosis. Or finding the bright side of a Wall Street meltdown.

Do you consider such scenarios not only perverse but also unmoored from the human experience of life’s disappointments and tragedies? So does author Barbara Ehrenreich, who rails against them in her new book Bright-Sided: How the Relentless Promotion of Positive Thinking has Undermined America. (…)

– Helt urimelig å si at Norge er best
aftenposten.no 5.10.2009
UNDP-rapporten er ikke laget for å kåre en vinner, sier professor.

– UNDP-rapportens Human Development Index er ikke laget for å skille mellom rike land med høyt utdanningsnivå. Den er ikke laget for å si at «vi er best». Til det formålet er den ufølsom og lite tilfredstillende, sier professor Svein Sjøberg ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo til Aftenposten.no. (…)

Blog:
Islands ekonomiska kris i nytt perspektiv

Af Anne Wollter
njc.dk 15.9.2009 (Nordisk Journalistcenter)
Vigdis Finnbogadottir ser nya värden efter kraschen. Borta är ytlighet och pengajakt, nationen samlas kring ursprungliga värden och kulturen blomstrar.

Jag var på Island för tre år sedan, när ekonomin gick på högvarv och undrade om jag skulle känna igen mig nu. Jo, allt är sig förvånansvärt likt, men byggkranarna dominerar inte längre Reykjaviks skyline, något som Vigdis Finnbogadottir skojar om, när vi möter henne. (Vigdis var Islands president 1980-1996 och för övrigt världens första kvinnliga president.) (…)

När vi träffar Alltingsledamoten Gudmundur Steingrímsson, så säger han ungefär som Vigdis:
– Jag är rätt optimistisk nu, det var bra att kraschen kom. Nu har vi fokus på jordbruk, fiske och hantverk av till exempel ull. Det kommer att generera jobb och antagligen ett sundare samhälle.

Island har ett stålbad framför sig, men som Vigdis Finnbogadottir säger:
– Vi islänningar klagar inte. Det ligger inte i vår karaktär. (…)

Et godt liv uten sex
ESPEN OTTOSEN teolog og forfatter, Spydeberg
aftenposten.no 14.9.2009
Sølibat. Thore Langfeldt opptrer uanstendig og sleivete i sin replikk i Aftenposten 7. september. Han forsøker å ramme meg og min bok, men tråkker isteden på alle de som lever et liv uten sex. (…)

Menneskets verdi. Som kristen tror jeg Gud har skapt sex som noe positivt. Men jeg nekter å gå med på at veien til lykke er et lidenskapelig sexliv. En slik holdning, som ikke minst gjør seg gjeldende i vår medievirkelighet, er en grov nedvurdering av menneskets verdi. (…)

Gi rom for lykke!
SONDRE BÅTSTRAND – talsperson, Miljøpartiet De Grønne
aftenposten.no 11.9.2009
ET LYKKELIGERE NORGE. Aldri har vi hatt flere ting, men ingenting tyder på at det har gitt oss mer lykke. (…)

Bli lykkeligere på jobb
dn.no 19.8.2009
Å tenke positivt er det beste forsvar mot en karriere som stagnerer. Her er seks måter å bli lykkeligere på jobb på. (…)

Vi blir lykkeligere med tiden
nrk.no 10.8.2009
Ingen grunn til å grue seg til alderdommen.

Til tross for skrantende helse, lavere inntekt og at livet nærmer seg slutten, er livet lysere i alderdommen.

Psykologiske studier viser at eldre generelt gjør det beste ut av tiden de har igjen, og at de har lært seg å unngå situasjoner som stresser dem eller gjør dem triste.

Studiene omfatter personer langt opp i 90-årene, skriver BBC. (…)

– Glade kvinner lever lengre
tv2nyhetene.no 11.8.2009
En ny studie viser at optimistiske kvinner har en lavere risiko for å få hjertesykdommer.

En amerikansk studie støtter opp om en tidligere studie fra Nederland som viser at menn som tenker optimistisk har mindre risiko for hjertesykdommer. (…)

Den amerikanske undersøkelsen tok for seg nesten 100.000 kvinner, og fant at kvinner med pessimistisk innstilling hadde høyere blodtrykk og kolesterolnivå enn kvinner som så lysere på livet, skriver BBC. (…)

Lowered Expectations (Dempede forventninger)
By Eric Weiner
happydays.blogs.nytimes.com 20.7.2009
Mysterious are the ways of human happiness, as anyone who has surveyed the perplexing, often contradictory research findings can attest. But one nugget in particular truly boggles: Denmark is the happiest nation in the world. More than two-thirds of Danes report being “very satisfied with their lives,” according to the Eurobarometer Survey, a figure that has held steady for more than 30 years. True, Danes tend to be healthy, married and active — all contributing factors to happiness. But why, researchers wondered, are Danes happier than Finns and Swedes, who share many of these traits, not to mention a similar culture and climate? (…)

How to Think, Say, or Do Precisely the Worst Thing for Any Occasion (Hvordan tenke, si, eller gjøre presis de verste ting ved enhver anledning)
Science
2009;325(5936):48-50(3 July)
In slapstick comedy, the worst thing that could happen usually does: The person with a sore toe manages to stub it, sometimes twice. Such errors also arise in daily life, and research traces the tendency to do precisely the worst thing to ironic processes of mental control. These monitoring processes keep us watchful for errors of thought, speech, and action and enable us to avoid the worst thing in most situations, but they also increase the likelihood of such errors when we attempt to exert control under mental load (stress, time pressure, or distraction). Ironic errors in attention and memory occur with identifiable brain activity and prompt recurrent unwanted thoughts; attraction to forbidden desires; expression of objectionable social prejudices; production of movement errors; and rebounds of negative experiences such as anxiety, pain, and depression. Such ironies can be overcome when effective control strategies are deployed and mental load is minimized. (…)

– Kvinner er lykkeligst når de er 28
vg.no 27.6.2009
(VG Nett) Kvinner når oftest lykketoppen like før de fyller 30, hevder en ny undersøkelse. (…)

Happiness: How to banish your inner critic
telegraph.co.uk 22.6.2009
10 minutes to happiness. This week: how to stop criticising yourself.

Take a piece of paper and make a list of everything that’s wrong with you. All the parts of yourself that you like the least, that embarrass you or make you ashamed. Bad habits from nose-picking to yelling at the dog to things that actually hurt others. Weaknesses and character flaws such as being anxious or letting others walk all over you. The things that make you grimace or give you a sinking feeling: social awkwardness; can’t catch a ball; pimples; all the things you think are wrong with your body. (…)

Høybråten: Mål lykken!
e24.no 12.6.2009
Kristelig Folkeparti har høyere mål enn billige bompenger. Partiet vil måle Brutto nasjonal lykke. Eller livskvalitet, som de kaller det.

Er forslaget årets dummeste eller tvert i mot årets viktigste? Det åpner i hvert fall for større diskusjoner enn de fleste andre representantforslag i Stortinget. (…)

Vikingarven gjør oss lykkelige
nrk.no 7.5.2009
Det er arven fra vikingtida som gjør oss i Norden til verdens lykkeligste og rikeste, mener dansk forsker

Stammer verdier som tillit og likestilling fra vikingtida, og er det disse verdiene som gjør Norden til verdens rikeste og lykkeligste land? Det mener en gruppe forskere ved Universitet i Århus.

Hør reportasjen: Tillit – arven fra vikingene

De nordiske land skårer høyt på alle undersøkelser av lykke og tillit blant folk. I tillegg er vi blant de rikeste i verden. Hvordan kan man forklare at folk i kalde og ufruktbare land i verdens utkant har det så bra? (…)

Forelskelse = forhekselse
Du BLIR gal av forelskelse

vg.no 3.5.2009
(…) Ifølge psykiatriprofessor Donatella Marazziti er forelskelse rett og slett en tvangstanke. Hun er leder for psykofarmakologisk laboratorium ved Universitetet i Pisa og har forsket på forelskede hjerner. (…)

Marazzitis forskning avdekket at det er det samme som skjer i hjernen til pasienter med tvangslidelser som i hodene på personer som er hodestups forelsket: Nivået av signalstoffet serotonin i hjernen synker markant. (…)

– Serotonin virker som en slags bremse, og mindre serotonin betyr mindre selvkontroll. Når folk blir forelsket, blir man mer impulsiv og man får færre hemninger. Man blir «besatt» av den man er forelsket i, sier Marazziti. (…)

Da hun undersøkte personer med tvangslidelser, fant hun at nivået av signalstoffet serotonin var 40 prosent lavere enn hos friske personer i en kontrollgruppe. (…)

Når man møter personen man er forelsket i, utløses faktisk det samme stoffet i hjernen som hos narkomane når de ruser seg. MR-bilder av en forelsket hjerne viser at ett område er spesielt aktivt.

– Dopamin frisettes i hjernen, og belønningssenteret, nucleus accumbens, aktiveres. De stedene i hjernen som gir den gode følelsen stimuleres, sier førsteamanuensis og hjerneforsker ved NTNU og St.Olavs hospital, Asta Håberg.

Når man er forelsket i en person, blir man avhengig. Delene av hjernen som har med belønning å gjøre aktiveres, slik at man får en følelse av belønning når man er sammen med personen. (…)

KrF skal måle seg frem til folks lykke
aftenposten.no 2.5.2009
– Hvordan har vi det egentlig, spør Dagfinn Høybråten. Sammen med statsbudsjettet vil han ha en årlig, nasjonal rapport om livskvaliteten i Norge. (…)

Partiet går nå til Stortinget med forslag om at det hvert år må utarbeides og presenteres en «nasjonal indeks for livskvalitet», like sikkert som at finansministeren fremmer forslag til statsbudsjett.

–Livskvalitet er ikke akkurat noen eksakt vitenskap. Men finanskrisen som vi nå er inne i, kan gjøre det lettere å ruske litt opp og få folk til å tenke gjennom hva som er det viktigste for dem, sier Høybråten til Aftenposten. (…)

Tykke kvinner er lykkeligst
vg.no 30.4.2009
Tykke kvinner er mest fornøyd, mens tynne kvinner har dårligst selvbilde, skal man tro en fersk europeisk undersøkelse.

Undersøkelsen er utført av Thibaut de Saint Pol ved Det nasjonale instituttet for demografiske studier i Frankrike og tar for seg 15 europeiske land.

Britiske kvinner er med sin gjennomsnittlige kroppsmasseindeks (BMI) 26,2 tyngst i Europa, men er likevel ganske godt fornøyd med seg selv og tilværelsen, skriver den danske avisa Berlingske Tidende. (…)

Forskning: Personer uten barn er lykkeligere
aftenposten.no 26.3.2009
– Barn ikke gjør deg lykkeligere, er konklusjonen i en artikkel som sammenfatter flere tiårs forskning. (…)

Bekymring og nederlag
Påkjenningene som er forbundet med det å ha barn, vedvarer etter at barna er blitt fysisk og økonomisk uavhengige av foreldrene. En studie fra 1981 viser at par med barn som har forlatt hjemmet, er mindre lykkelige enn barnfrie par i samme alder. En senere studie, fra 1989, viser at foreldre bruker atskillig tid og krefter på å bekymre seg for barna, og sliter med en følelse av ikke å strekke til.

Dette er bekymringer og tanker barnfrie par slipper.

– Vi vet dette. Vi vet at det å ha barn er hardt arbeid. Så det faktum at barn ikke gjør deg lykkeligere, bør ikke overraske noen. Det eneste overraskende er at man blir overrasket, skriver forsker Powdthavee i en artikkel i tidsskriftet The Psychologist.

Så hvorfor er folk fortsatt overbevist om at barn gir lykke? (…)

– Kroppsspråket vårt avslører rikdom
vg.no 17.2.2009
(VG Nett) Kroppsspråket kan si noe om hva slags sosioøkonomisk status vi har, mener amerikanske forskere. (…)

Ved å innhente informasjon om testpersonenes sosioøkonomiske status fant forskerne ut at de som var best stilt sendte flest uhøflige signaler, skriver LiveScience.

Disse signalene innebar eksempelvis å stryke seg over håret og tegne kruseduller mens de snakket med den andre. (…)

Ifølge forskningsleder Michael Kraus fra University of California er det uhøflige kroppsspråket noe som sitter igjen fra naturen og er en måte å si at man er ressurssterk og at man ikke trenger den andre.

– I dyreverdenen oppstår konflikter når man kjemper om status. Det er naturlig for oss å unngå denne type konflikt ved å heve seg over den andre og signalisere: «Jeg vet jeg har høyere status enn deg, så ikke bry deg med å ha en konflikt med meg», sier Kraus. (…)

(AnmSigns of Socioeconomic Status. A Thin-Slicing Approach. Psychological Science 2009;20(1):99-106.)

(AnmKroppsspråk- 93 prosent av all kommunikasjon er ordløs (no.wikipedia.org).

– Ja, kvinner går etter de rike
dn.no 15.2.2009
Da hun slo opp med kjæresten, reagerte venninnene med vantro. «Hvordan kunne du? Han er jo styrtrik!»

Alle drømmer om det, men ingen sier det høyt: Kvinner venter fortsatt på den rike prinsen. Det mener Hilary Black som nå utgir en skriftsamling der karrierekvinner avslører sine innerste tanker om penger og kjærlighet. (…)

Empathy Might Be in the Genes
healthfinder.gov 11.2.2009
Mouse study suggests DNA affects how able someone is to have compassion for others.

(SOURCE: Oregon Health & Science University, news release, Feb. 10, 2009)
WEDNESDAY, Feb. 11 (HealthDay News) — Genes may play a role in a person’s ability to empathize with others, suggests a U.S. study involving mice.

Researchers trained highly social mice to identify a sound played in a specific cage as negative by also having squeaks of distress come from a mouse in that cage. But a genetically different strain of mice that were less social didn’t make the same negative connection.

The study was published in the Feb. 11 issue of PLoS One. (…)

Wise Investments May Lead To Happiness (Kloke investeringer kan gi lykke)
ivanhoe.com 11.2.2009
(Ivanhoe Newswire) — New research suggests purchasing life experiences rather than material possessions will ultimately lead to greater happiness in the future.

In a study at San Francisco State University, participants were asked to write reflections and answer questions pertaining to their recent purchases. The results of the study showed money spent on experiences lead to happier consumers in the future. In addition, experiences produce more happiness regardless of how much money was spent.

Everyday activities like theatre performances or dinner dates are vital because of the need for social connectedness. This is because they create a feeling of «being alive,» researchers say.

«Purchased experiences provide memory capital,» Ryan Howell, assistant professor of psychology at San Francisco State University in San Francisco, Calif., was quoted as saying. «We don’t tend to get bored of happy memories like we do with a material object.»

SOURCE: Presented at the Society for Personality and Social Psychology annual meeting on February 7, 2009 (…)

Ny forskning: Generne afgør din popularitet
bt.dk 9.2.2009
Generne har indflydelse på, hvor gode vi er til at netværke. Har du altid undret dig over, hvorfor nogle af dine kolleger er særligt populære på jobbet? Og at der derimod skal mere til for at folk får øjnene op for, at du måske er lige så interessant og sjov? (…)

Barnløse er like lykkelige
nrk.no 7.2.2009
Barnløse er stort sett like lykkelige som personer med barn, ifølge en ny norsk studie.

Myten om barnløses ulykkelighet at de angivelig lever et trist og mindre meningsfylt liv stemmer ikke.

– Barnløse er like lykkelige og glade, og de har heller ikke større risiko for å oppleve depresjon, angst og ensomhet, sier forsker ved NOVA Thomas Hansen til VG. (…)

Lykke går ud over sundheden
berlingske.dk 9.12.2008
Jo mere lykkelig en befolkning er, jo lavere er den gennemsnitlige levealder – i hvert fald i den rige del af verden.

Lev stærkt – dø ung.
Sådan kunne sloganet lyde for den danske befolkning, som i flere målinger viser sig at være verdens lykkeligste. Men samtidig har danskerne en af de korteste gennemsnitlige levetider i EU, og de to ting er tæt forbundne, viser en undersøgelse fra Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Det skriver Kristeligt Dagblad tirsdag. (…)

Lykke sprer seg som influensa
vg.no 7.12.2008
(VG Nett) Hvis noen i din nærhet opplever lykke, kan det gi deg et stemningsløft som varer i et helt år, ifølge et nytt forskningsprosjekt.

Prosjektet, utført av forsker ved University of California i San Diego, viser at lykke sprer seg i sosiale nettverk, nesten som influensa.

Når en person blir glad, smitter gleden utover i de sosiale sammenhengene, men heldigvis er ikke det samme tilfelle med depresjoner, skriver NRK.

– Et anfall av nedstemthet skaper mye mindre ringvirkninger enn en lykkerus, sier James Fowler, som er en av forskerne i prosjektet til nettstedet livescience.com. (…)

Dynamic spread of happiness in a large social network: longitudinal analysis over 20 years in the Framingham Heart Study
BMJ 2008;337:a2338 (4 December 2008)
(…) Conclusions People’s happiness depends on the happiness of others with whom they are connected. This provides further justification for seeing happiness, like health, as a collective phenomenon. (…)

Happiness, social networks, and health (Lykke, sosiale nettverk, og helse)
Editorials
BMJ 2008;337:a2781 (4 December)
Psychosocial determinants of health could be transmitted through social connections

Two linked studies, by Fowler and Christakis (doi:10.1136/bmj.a2338) and Cohen-Cole and Fletcher (doi:10.1136/bmj.a2533), relate to the transmission of health related factors through social networks.1 2 The concept underlying this new field of research is that behaviours may spread over time from one person to another through their immediate and more distant social contacts. Social epidemiology has established the relevance of social connectedness for health, and social network transmission may be one mechanism through which both beneficial and adverse effects are mediated.3 (…)

Hvordan øke lykken i økonomisk nedgang?
morgenbladet.no 21.11.2008
I Morgenbladet 31. oktober stilte Maria Reinertsen spørsmål ved hvordan økonomisk nedgang egentlig vil påvirke samfunnet. Vil finanskrisen for eksempel gjøre oss lykkeligere? Erling Dokk Holm og andre kommentatorer har poengtert at så kan bli tilfelle, dersom krisen fører til økt samhold og idealisme. Men politikerne synes ikke å forstå hvordan vi kan oppnå dette og dermed «bruke» en økonomisk nedgang til å øke vårt velvære. (…)

Secrets of flirting revealed
telegraph.co.uk 7.9.2008
The secret to successful flirting is simply to let someone know that you find them attractive, according to scientists.

Telling a prospective partner «I really like you» is likely to encourage the chosen target to reciprocate the feelings.

Research revealed that if a person shows someone their feelings, through eye contact, smiling – or simply telling them – they are more likely to return the sentiment. (…)

Leger mest ulykkelige
dn.no 28.8.2008
Mer enn tre ganger så mange leger er misfornøyd med tilværelsen sammenlignet med andre.

Ni år etter endt legeutdanning er legene mindre tilfreds med livet enn høyt utdannede jevnaldrende. (…)

Du kan finne lykken i lommeboken
aftenposten.no 22.8.2008
Blir vi lykkeligere av penger og økt velstand? Ja, er det ferske forskersvaret. Men ikke hvis du er en materialist som stadig vil ha mer. (…)

Smiling could make you happier than Prozac (Å smile kan gjøre deg lykkeligere enn Prozac)
telegraph.co.uk 27.7.2008
Smiling, dancing and spending less money are just some of the ways to feel happier according to a government scientific adviser. (…)

Antidepressants alone cost the health service £300 million a year, even though a recent study showed taking Prozac and similar pills have little effect. (…)

They write: «We do not agree with the usual advice to ‘keep taking your medication and eventually all will be well, because doctor knows best’. (…)

«Many sufferers from stress, anxiety and depression will find invaluable information, guidance and comfort.» (…)

Lykkekommissærene kommer
dn.no 19.7.2008
Uten filter: Norske politikere lukker øynene for forskningsresultater som kan redde liv, men gir oss gjerne flere lykkekommissærer. (…)

For Happiness, Seek Family, Not Fortune (For lykke, gå for familie, ikke formue)
webmd.com 19.6.2008
Study Shows Family Relationships Bring Greater Happiness Than High Income

June 19, 2008 — Money might buy happiness for some, but for most people having strong family ties is a much bigger predictor of contentment than income, a new study shows.

When researchers analyzed data tracking married people over a decade, they found that while income did contribute to happiness up to a point, the quality of family relationships was much more important.

The study is one of the first to examine the impact of economic and family changes over time. (…)

«We looked at 35 years’ worth of data and found the relationship between income and happiness to be very strong,» Stevenson tells WebMD.

The findings seem to contradict the idea that money is only related to happiness up to the point where basic needs are met. (…)

I dag er årets beste dag
nrk.no 21.6.2008
En britisk psykolog har regnet seg fram til at 20. juni er årets lykkeligste dag. (…)

Formelen ser slik ut:
O + (N xS) + Cpm/T + He
O står for å være utendørs (outdoors), N står for natur, S står for sosialt samvær, Cpm står for fine barndomsminner (Childhood positive memories), T er gjennomsnittstemperaturen, og He står for ferieforventninger (Holiday expectations). (…)

Perfekt – ikke at være perfekt
berlingske.dk 13.6.2008
Fremtidsforskeren Anne Skare Nielsen er blevet provokeret af, at mange i hendes generation stræber efter at ville være noget særligt. Selv er hun helt almindelig. (…)

At være almindelig er ifølge Anne Skare Nielsen også at erkende, at man ikke er perfekt. At fjerne sig fra det lag af kunstighed og sukkerglasur, der sammen med ønsket om at være særlig også ligger i tiden. En tid, hvor mange par med krævende jobs, små børn og en travl livsstil helst skal bo som i den nyeste udgave af Bo Bedre. (…)

– Penger og sjel kan forenes
konsulentguiden.no 11.6.2008
(…) Penger står ikke i motsetning til ”sjel”. Og næringslivsfolk er ikke uten sjel. Men altfor ofte tar de ikke hensyn til den. Det lider de under, og kanskje lider økonomien under det også.

Det mener førstelektor Per Espen Stoknes, som betegner seg selv om en ”muldvarp på BI” sammen med de andre på Institutt for kommunikasjon – kultur og språk. I boken ”Penger og sjel” har han utforsket hva penger betyr, hva sjel kan oppfattes som, og hvordan de to ikke – slik mange opplever det i dag – tilhører to ulike sfærer. (…)

Liberal og ulykkelig
forskning.no 14.5.2008
Politisk konservative er mer tilfreds med livet enn liberale – fordi de finner det enklere å leve med sosiale forskjeller. Liberale blir desillusjonert av ulikheter mellom fattig og rik, ifølge amerikansk forskning. (…)

Konservative høyreorienterte var gjennomgående mer tilfredse med livet enn venstreorienterte, på tvers av inntekt, sivilstand eller religiøsitet.

De scoret også høyere når det gjaldt å rasjonalisere (forklare/bortforklare) sosiale eller økonomiske forskjeller i samfunnet. (…)

Gammel og lykkelig
vg.no 25.4.2008
(VG Nett) Alder og grad av lykke øker i takt med hverandre, skal vi tro amerikanske forskere.De har funnet at mange eldre mennesker er svært lykkelige og sosialt aktive. (…)

Myter om lykkeforskning
morgenbladet.no 18.4.2008
(…) Det har nylig vært flere oppslag om lykkeforskning i norske medier. Noen av disse har sammenheng med Thomas Hylland Eriksens seneste, og i høyeste grad leseverdige, bok om Storeulvsyndromet. Boken og debatten om den er viktig, men begge reflekterer enkelte unøyaktigheter, eller snarere myter, fra lykkeforskningen. En slik myte handler om sammenhengen mellom lykke og økonomisk velstand. (…)

Det er mange usikkerheter knyttet til kvantitative studier av lykke og det er sider ved det gode liv disse studiene ikke fanger opp. Jeg er derfor enig i mange av de refleksjoner Hylland Eriksen gjør seg når det gjelder forholdet mellom lykke og materiell velstand. Det er viktig å være kritisk til lykkeforskning, men kildene for kritikken bør gjengis mest mulig presist. (…)

Først rik, og så lykkelig
konsulentguiden.no 4.4.2008
04.04.08 – Gjør som Bill Gates – tjen først en gigantformue og gi den så bort. Det er veien til lykken, ifølge moderne vitenskap.

En studie gjort av professor Elizabeth Dunn ved University of British Columbia viser at lykkenivået blant folk flest i industrialiserte land er omtrent det samme som det alltid har vært til tross for at den gjennomsnittlige realinntekten har steget dramatisk over flere tiår.

Kjøpe-kjøpe gir ingen lykke
– En av de mest fascinerende forklaringene på dette kontra-intuitive funnet er at folk ofte bruker den økte velstanden på formål som gir lite varig lykke, som å kjøpe dyre varer, sier hun til avisen The Independent. (…)

Misnøye i paradis
aftenposten.no 12.3.2008
Thomas Hylland Eriksen har skrevet en heseblesende bok om vår jakt på lykken. Han burde gjort det vanskeligere for seg selv. (…)

Studier av livskvalitet viser at nordmenn er litt mindre lykkelige nå enn vi var på 50-tallet. Dette er utgangspunktet for Thomas Hylland Eriksens bok Storeulv-syndromet, og tittelen viser til en Donald-historie der Storeulv faktisk klarer å fange de tre små griser, men slipper dem løs før de blir kokt, fordi storebror gris stiller spørsmålet: Hva skal du nå gjøre i morgen? (…)

Der gleden bor
morgenbladet.no 7.3.2008
Professor Thomas Hylland Eriksen beskriver veier til et lykkelig liv.
En vakker dag i en skog litt utenfor Andeby klarte endelig Storeulv å få grisene i gryta. Der ble de langsomt varmet opp over ildstedet, inntil Storebror Gris stilte det kinkige spørsmålet: Storeulv, hva skal du gjøre i morgen?
Dette er utgangspunktet for Thomas Hylland Eriksens nye bok Storeulvsyndromet: Jakten på lykken i overflodssamfunnet. Eller som en klok person en gang sa: Det verste du kan gjøre mot et menneske er å oppfylle dets drømmer. Hva gjør vi når vi har oppnådd det vi ønsker oss? (…)

Vikingerne har gjort os lykkelige
berlingske.dk 28.3.2008
Forskere fra Århus har fundet ud af, hvorfor vi altid går rundt og er så glade. Forklaringen skal findes langt tilbage i tiden. (…)

– Genene påvirker din lykke
vg.no 6.3.2008
(VG Nett) Genene dine avgjør i stor grad hvor lykkelig du er, mener forskere.

Ifølge en studie ved Edinburgh Universitet av eneggede og toeggede tvillinger, har genene femti prosent av ansvaret for hvor lykkelig vi er. Den andre halvparten er påvirket av miljøet, skriver BBC News.

Samtidig framholder andre forskere viktigheten av at man selv tar ansvar for egen lykke og finner metoder for å gjøre livet vårt best mulig. (…)

Mannen på bunn som 44-åring
vg.no 11.2.2008
Håret skranter, bilringene eser ut og det samme gjør dobbelthaken. Lykkefølelsen hos norske menn er aldri så lav som i 44-årsalderen. (…)

Forsker Andrew Oswald har ledet undersøkelsen som er offentliggjort i tidsskiftet Social Science & Medicine.

1.191 nordmenn har vært med i de ulike undersøkelsene som er blitt analysert. Oswald sier til forskning.no at det til tross for store individuelle forskjeller er statistisk sett svært entydige funn. Og resultatene er sammenfallende i de mange landene som er med. (…)

Jakten på lykken
forskning.no 25.1.2008
Psykologien forandrer seg. Etter årtier med studier av psykiske problemer og negative følelser, snur forskerne seg mot den motsatte enden av følelsesspekteret. Nå skal ny kunnskap om glede, håp og styrke gjøre livene våre bedre.

Det er ti år siden psykologen Martin Seligman holdt sin banebrytende presidenttale for kollegaene i American Psychologican Association.

Han oppfordret psykologien til å prøve å forstå og bygge opp menneskelig styrke, i tillegg til det tidligere fokuset på å reparere skader. (…)

Why the happiness industry can only lead to misery
women.timesonline.co.uk 19.1.2008
The self-fulfilment industry thrives on telling us we aren’t happy enough. But our brains aren’t built for bliss, says John Naish. Chasing it just causes misery (…)

Penger gjør deg til et bedre menneske
forbruker.no 18.1.2008
100.000 kroner er nok. (…)

The science of happiness (Lykkevitenskapen)
bbc.co.uk 30.12.2007
(…) Happiness has always been seen as too vague a concept, as Lord Layard, Professor of Economics at the LSE and author of «Happiness – lessons from a new science» points out.

«There is a problem with the word happiness. (…)

«Cigarette smoking can knock a few years off your life, three years, if you really smoke a lot, six years. ()

«So nine years for happiness is a huge effect.» (…)

Lykken er medfødt
forskning.no 28.12.2007
Genene styrer den grunnleggende følelsen av lykke og tilfredshet. Noen er nærmest født med et smil om munnen, viser en ny norsk studie.

Uttrykket «å være født under en lykkelig stjerne» er kanskje mer presist enn man skulle tro.

Svært mye av gleden vi føler over livet er nemlig forhåndsprogrammert allerede ved fødselen, viser den nye doktorgradsavhandlingen. (…)

Perfeksjonisme på helsa løs
ukeavisenledelse.no 17.12.2007

Forskere har identifisert tre typer perfeksjonister som alle har sitt å slite med. (…)

Les hele artikkelen i International Herald Tribune. (…)

Unhappy? Self-critical? Maybe you’re just a perfectionist
iht.com 4.12.2007
Just about any sports movie, airport paperback or motivational tape delivers a few boilerplate rules for success. Believe in yourself. Don’t take no for an answer. Never quit. Don’t accept second best.

Above all, be true to yourself. (…)

Gør penge os lykkelige?
business.dk 29.10.2007
Penge, store biler, luksusrejser og rødvin til toppriser. Den slags goder gør mennesker lykkelige. Men kun for en kort stund.

Så skal der nemlig endnu dyrere ting og endnu mere luksus til for at opnå samme lykke. (…)

Om lykke og forskjeller
Knut Halvorsen
dagbladet.no 4.8.2007
(…) Det har vært drevet lykkeforskning i mange år. Særlig har psykologer og sosialpsykologer vært aktive bidragsytere. I de siste par åra har også økonomene kommet til. Deres bidrag har fått mye oppmerksomhet, fordi de representerer en kritikk innenfor egne rekker av snever økonomisk veksttankegang. Ikke minst har den britiske økonomen Richard Layard med boka «Happiness – Lessons from a New Science», fått mye oppmerksomhet – også i norske medier. (…)

Skal en gjøre seg mål om økt lykke i befolkningen (siktemålet er ikke å bare lindre nød, men å gjøre menneskene lykkeligere, som Werna Gerhardsen uttalte i 1964), må det utformes helt andre mål for samfunnsutviklingen enn det som ligger til grunn for vekstfilosofien: å «arbeide mer, for å produsere mer, for å konsumere mer». (…)

Scientists calculate how much money it costs to buy happiness
dailymail.co.uk 11.6.2007
It is one of the most pondered questions of all time – can money buy happiness?

The answer, according to a study, is yes – but so can friendships and successful relationships.

Researchers have been trying to calculate what effect our finances and lifestyle have on our emotions. (…)

Hvem har flest sexpartnere?
dagbladet.no 30.5.2007
SEXPARTNERE: Presoner med en dominerende personlighet, enten i positiv eller negativ retning, har flest sexpartnere. (…)

Choosing To Be Happy
webmd.com 14.3.2007
Strategies for Happiness: 7 Steps to Becoming a Happier Person

A popular greeting card attributes this quote to Henry David Thoreau: “Happiness is like a butterfly: the more you chase it, the more it will elude you, but if you turn your attention to other things, it will come and sit softly on your shoulder.”

With all due respect to the author of Walden, that just isn’t so, according to a growing number of psychologists. You can choose to be happy, they say. You can chase down that elusive butterfly and get it to sit on your shoulder. How? In part, by simply making the effort to monitor the workings of your mind. (…)

Why Danes are smug: comparative study of life satisfaction in the European Union (Hvorfor dansker er selvtilfredse: en sammenlignende studie av livstilfredsheten i Den europeiske union)
BMJ 2006;333:1289-1291 (23 December)
Danes are unrivalled in satisfaction with life. The University of Leicester recently published the World Map of Happiness (http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/28_07_06_happiness_map.pdf) with Denmark as number one. For more than 30 years this country with five million inhabitants has ranked first in Eurobarometer surveys (europa.eu.int/comm/public_opinion/index_en.htm). More than two thirds of Danes are «very satisfied» with their lives according to these surveys. In no other Eurobarometer country has this proportion exceeded a half, and for most of the countries the proportion is less than a third (figure) . To explain Danish contentment we sifted through literature, statistics, and common knowledge. (…)

Test your happiness
bbc.co.uk 8.3.2006
Are you as happy as these people?

Psychologists say it is possible to measure your happiness.

This test designed by psychologist Professor Ed Diener from the University of Illinois, takes just a minute to complete. (…)

Jakten på lykken
Line Hatland Regissør av dokumentarfilmen «Hvor lykkelig går det an å bli?» dagbladet.no 14.1.2006
LYKKEPOLITIKK: Lykke egner seg dårlig som hovedmål for samfunnet.

Statsminister Jens Stoltenberg har flere ganger, blant annet på Arbeiderpartiets landsmøte og i Dagens Næringsliv den 7. mai 2005, etterspurt en debatt om hva som gjør oss lykkelige og hvordan politikken kan bidra. Også i årets nyttårstale var statsministeren inne på muligheten for at hver enkelt av oss skal få større muligheter til å søke lykken. Er personlig lykke det nye målet for Arbeiderpartiet? Etter at velferdsstaten har løst de store grunnleggende sosiale problemene, skal vi nå bygge samfunnet på en statsdreven jakt på en følelse? (…)

Flere av lykkeforskerne, som grunnleggeren av World Database of Happiness i Nederland, professor Ruut Veenhoven, har som mål å rådføre verdens regjeringer. Mange politikere har begynt å ta dem på alvor. Tony Blair får råd av Professor Andrew Oswald ved University of Warwick og ikke minst lytter han til økonomen og rådgiveren for det britiske arbeiderpartiet, Richard Layard. Sistnevnte har også inspirert vår egen statsminister. Jens Stoltenberg hevder, basert på Layards forskning, at det er mulig å øke lykkenivået ved hjelp av politisk styring. Han skriver «det er mulig å gjøre flere lykkelige, hvis vi makter å utvikle velferdssamfunnet slik at flere får utviklingsrom; sitt eget frihetsrom». (…)

Vi blir rikere og surere
aftenposten.no 11.1.2006
Til tross for at nordmenn aldri har vært rikere enn nå, blir vi mindre tilfredse. – Dette er fremskrittets paradoks, mener professor Ivar Frønes. (…)

Happiness
BMJ 2005;331:1489-1490 (24 December)
Editorial
Get happy—it’s good for you
Given the choice between winning the lottery and being left permanently disabled by injury, everyone would take the money. Yet a year after either of these events, people apparently return to their previous levels of happiness.1 Such are the complexities of the state described by Aristotle as «the best, the finest, the most pleasurable thing of all.» 2

As everyone since Midas knows, acquiring riches is a poor long term bet in the happiness stakes. A recent review concluded that «money can buy you happiness, but not much, and above a modest threshold, more money does not mean more happiness.»3 Individuals usually get richer during their lifetimes—but not happier. (…)

Lenkene hittil  i dette innlegget er funnet frem ved hjelp av mintankesmie.no

2 tanker om “Lenker til artikler om mer lykke!”

 1. Tilbaketråkk: jesse
 2. Tilbaketråkk: Stephen

Legg igjen en kommentar