Om Nicken

Navn: Johan Nicolay ‘Nicken’ Leganger
Født 30.september 1959.
Bosatt på Hundvin i Lindås Kommune. Oppvokst i Bergen og på Sotra.

Familie:
Nicolay er gift med Trine Dyblie. Han er far til forfatter Kristina Leganger Iversen, Anders Nicolay Leganger, og Solveig Johanne Jacobsen Leganger

Yrkesliv:
Han arbeider som redaktør for God Utvikling, der fokuset er god utvikling av relasjoner innen samarbeid, ledelse og kundebehandling. Han er utdannet i arbeids- og organisasjonspsykologi ved UIB. Han var tidligere markeds og informasjonssjef i Gaia Trafikk as (nå Tide asa), annonsesjef i Bergens Avisen, redaktør i Annonse Avisen, og tekstforfatter i Alf Gundersen Annonsebyrå.
CV Nicolay Leganger 2014.doc

Tekstforfatteren Nicken
Nicken har levert norske sangtekster til band siden 80’tallet, herunder Program 81 der han leverte 3 av 4 tekster til første EP, og 5 av 11 til LP’en «Prøv å nå frem». Bandet fikk rosende omtale i media, og var populære lokalt. Til Terje Bakke leverte Nicken tekst til sangen «Sommer», som lå 4 uker på norsktoppen fra 12 august 1983.  Han har skrevet tekster til Steinar Oppedal og Svein Gundersen.  Han fikk på 80-tallet  stipend av Tono for å skrive om «å skrive på norsk».

Visesangeren Nicken
Utgivelse av hans egne viser har stått på vent til 2014, men regelmessige besøk på viseklubber i Hordaland og Oslo har det blitt gjennom årene. I 1986 overtok han ledelsen av Askeladden Vise og Lyrikk klubb i Bergen – under navnet «Kult’n, og drev denne tre år. Siden har han blant annet spilt på «One from the heart» i Oslo der han flere ganger har vært kveldens artist.

Spilt inn CD «Vi som søker lykken»
Gjennom et samarbeid med Håvard Caspersen har han nå produsert en CD. ‘Dette er de snilleste sangene mine’ sier han.  ‘Mye om kjærlighet og veivalg i livet der.  Men jeg har mye samfunnskritisk som kommer i neste runde, mye ala det jeg skrev for Program 81. Viktig å motivere folk til refleksjon og handling Det gjelder jo meg selv også, selvkritikk kan ofte komme ut som kritikk av andre. Nå er det på tide at jeg bruker min evne til å skrive, snakke, synge og motivere i en større sammenheng.’

CD blir ventelig lansert i mai 2015, men smakebiter av sporene kan høres på www.nicken.no

Diskografi:
1981:Program 81 (mini-LP) – 3 av 4 tekster
1981: Prøv å nå fram… (Norsk Plateselskap A/S) – 5 av 11 tekster.
Hør ‘The Missing Link’ med Program 81 (Tekst av Nicken)
1983: Terje Bakke LP ‘Høyt Spill’

Legg igjen en kommentar